/toplinie1_-velkommen.jpg
   Næste arrangementer:
 
   21. oktober 2014 kl. 19.30:           
   Ib Søby fortæller om sin bog 6. juli – der handler om det meget dramatiske slag ved Fredericia i 1849.
 /Billeder/ib_6juli_2013_foto.jpg
 
Historisk Forening i Jægerspris får besøg af journalisten Ib Søby.
 
Det sker tirsdag den 21. oktober i Rejsestalden kl. 19.30.
 
Han vil fortælle om arbejdet med at skrive sin spændingsroman 6. JULI 1849, der handler om en af de største genistreger i dansk militærhistorie med alt hvad det indebar om mod, kærlighed, svigt og drab
-baggrunden for Treårskrigen.
-det historiske og politiske billede omkring 1849 og de danske hovedpersoner.
-hvorfor og hvordan han skrev bogen.
-Treårskrigen og 1864-nederlagets betydning for Danmark i dag.
 
HISTORISK AUTENTISK ROMAN
6. juli 1849. Fæstningsbyen Fredericia har igennem længere tid været belejret af slesvig-holstenske oprørere. Situationen tilspidses time for time. Forløsningen kommer om natten. Den danske hær foretager her et succesfuldt udfald, hvor oprørshæren eftertrykkeligt bliver slået, og efterfølgende flygter over hals og hoved.
Hvad var hemmeligheden bag det overraskende udfald fra den belejrede fæstningsby? En afgørende årsag har formentlig været den populære norsk/danske general Ryes taktiske manøvre, der rent bogstaveligt betød, at fjenden på det nærmeste blev taget på sengen inden de overhovedet nåede at få øjnene op.
De dramatiske begivenheder i tiden før, under og efter slaget opleves og fortælles af den unge danske løjtnant Niels Peter Nielsen, der er romanens fiktive hovedperson, med bånd til Jægerspris.
 
En uprætentiøs roman, hvor historiske fakta går hånd i hånd med fængende fiktion. Et forhold, der afstedkommer, at der også opstår en række helt uforudsigelige og spændende situationer i bogen.

Om forfatteren:
Ib Søby, tv journalist. Kommentator på VM serien i Speedway på dk4. Skrevet den anmelderroste bog ”Speedwayliv”. Skrevet talrige artikler og produceret en lang række tv-programmer om musikere, kunstnere og forfattere.
I sine teenageår boede Ib Søby i Fredericia. Her blev kimen lagt til at skrive en bog om byens dramatiske historie.
 
Ib Søby var i flere år fremtrædende kulturudvikler i Jægerspris og blev i 1995 den første leder af det nye kulturhus Rejsestalden.
 
 
    I Rejsestalden, entre 30 kr. for medlemmer og 50 kr for ikke medlemmer.
 

   OBS:
   Der er p.t. ca. 100 medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2014, som vi ikke rykker.
   Er det en forglemmelse, vil det være fint om indbetaling kan ske nu, så vi har en fuldstændig medlemsliste
   til sæsonen og til bogudgivelsen.
   Så tjek venligst om du/I har betalt kontingent og hvis det handler om udmeldelse af foreningen, så send en mail til info@jphist.dk

Ny efterlysning:        Familien stammer oprindelig fra Krogstrup... se under efterlysning.
 

 
 
I anledning af 150 året for slaget ved Dybbøl 
Et lokalt islæt. Tryk her!
 
 
Arbejdet i foreningen foregår på frivillig basis og forsøger at følge formålsparagraffen i foreningens vedtægter.
En stor del af foreningens arbejde består i, at efterforske udvalgte emner i lokalhistorien og derpå på samle alle resultaterne i små bøger, der i tekst og billeder illustrerer det specifikke perspektiv for alle med interesse for lokalhistorien.
Samtlige udgivelser og arrangementer er derfor opstået på baggrund af dyb interesse for - og forskning i historien bag lokalsamfundet i Jægerspris og sognene i Horns Herred.
Du finder en oversigt over samtlige bogudgivelser i fanen Bøger.
Foreningen arbejder tæt sammen med Museet Færgegården, der i 2011 blev en afdeling af Roskilde Museum. Herunder nu også Sommerflid. Et gammelt fiskerfartøj, som blev bygget til at sejle fra Vænget ved Jægerspris og som har kajplads i Frederikssund Havn.

Vi arbejder naturligt sammen med de Historiske Foreninger i Skibby, Frederikssund og Slangerup. Ligesom Lokalhistorisk Arkiv er en central del af foreningens arkiv.

 
 
 
Lyngerup - en landsby i Horns Herred

Årbogen er første bind af to. Den handler om landsbyen Lyngerup, der i 2013 er skrumpet ind til at huse 200 indbyggere.
De fleste opfatter Lyngerup som en lille søvnig landsby, inden for hvis grænser det er nødvendigt at lette trykket på speederen. Men sådan har det ikke altid været, for Lyngerup har en lang historie, og var på et tidspunkt knudepunkt for en del aktiviteter i Horns Herred.

/Forsiden/forside.jpg
 

Bind I
tager sin begyndelse ved de første fund fra oldtid og middelalder, med fortællinger om, hvad jorden gemte, og hvad der er fundet i de gamle skrevne kilder, som i dag ligger i Statens Arkiver. Studier af gamle kort afslører placeringen af gårde og husmandssteder, der oprindeligt lå tæt og trygt samlet om to gadekær i landsbykernen med markerne rundt om i en meget flot stjerneudskiftning.
Bogen skildrer også byens tid før landboreformerne. Der er tilbageblik på fæstebondens beskedne kår, tynget af skatter og hoveri, og hans kamp for en tålelig tilværelse.
Under indsamlingen af materiale fandt redaktionsgruppen hurtigt ud af, at der var for meget stof om Lyngerup til en enkelt bog.
 
I næste bind, som forventes udgivet i november 2014, følger fortællinger om møllen, andelsmejeriet, bryggerierne, postkontoret, jernstøberiet, Midtbanen, bageriet og de mange håndværkere og forretninger, der gjorde Lyngerup til en driftig handelsby.
Vi vil også se nærmere på andelsbevægelsen, foreningslivet og forholdene under besættelsen.

 
Bogen forhandles lokalt i Jægerspris, Skibby og Frederikssund til en pris af kr. 100.

Arbejdet i foreningen foregår på frivillig basis og forsøger at følge formålsparagraffen i foreningens vedtægter.
En stor del af foreningens arbejde består i, at efterforske udvalgte emner i lokalhistorien og derpå på samle alle resultaterne i små bøger, der i tekst og billeder illustrerer det specifikke perspektiv for alle med interesse for lokalhistorien.
Samtlige udgivelser og arrangementer er derfor opstået på baggrund af dyb interesse for - og forskning i historien bag lokalsamfundet i Jægerspris og sognene i Horns Herred.
Du finder en oversigt over samtlige bogudgivelser i fanen Bøger.
Foreningen arbejder tæt sammen med Museet Færgegården, der i 2011 blev en afdeling af Roskilde Museum. Herunder nu også Sommerflid. Et gammelt fiskerfartøj, som blev bygget til at sejle fra Vænget ved Jægerspris og som har kajplads i Frederikssund Havn.

Vi arbejder naturligt sammen med de Historiske Foreninger i Skibby, Frederikssund og Slangerup. Ligesom Lokalhistorisk Arkiv er en central del af foreningens arkiv.
       Se  program for 2013/2014  på fanen med: Kalender  / Årsprogram
 
      Er der nogen der kender til menneskerne på disse billeder? Se her
 

  
 En meget kærkommen gave til Historisk Forening.
 
Det er Sven Mortensen født og opvokset på Møllegården i Lyngerup som skriver og som er giver:
 
" Jeg har en klokke, som jeg vil forære Historisk Forening i Jægerspris. Den stammer fra Møllegaarden i Lyngerup, desværre er jeg ikke helt sikker på dens oprindelige funktionssted, men sandsynligvis brugt ved hestevognskørsel eller kanekørsel. Jeg garantere for at den også virker som dirigentklokke."
 
Sven havde klokken med til os tirsdag den 12. marts 2013 og den er helt perfekt.
Stort tak til Sven.
/Billeder/klokke_171.JPG 
Indholdet på disse sider©Jægerspris Historiske Forening;
Webmaster: Jens Knudsen
 
 
Log ind | Sitemagic CMS