HISTORIEN OM

HISTORISK FORENING I JÆGERSPRIS

Tale omkring 40 år jubilæum.
Da jeg var 30 år gammel var jeg med til at starte en forening. Jeg havde to små børn, en flink og god mand, der desværre sagde, at jeg aldrig var hjemme. For det tog meget tid at være med i en ny forening, der fra begyndelsen af var meget aktiv.
Nu er det så ikke min historie i skal høre om, men Historisk Forening i Jægerspris. 
Det blev med tiden til en solid og velfungerende forening, med mange forskellige tiltag.
For 15 år siden ved foreningens 25 års jubilæum blev trykt et lille hæfte om foreningens første historie. Det meste af indholdet af dette hæfte ligger på hjemmesiden og kan læses der.
Siden da og i dagens Danmark foregår meget via IT og sådan vil de sidste 15 år også blive fremvist i dag nemlig billeder på et lærred.
Det er et lille sammendrag af de helt utroligt mange billeder, der er taget gennem årerne fra 1978 til 2018.
Der er dog også mapper med indhold om historien og ture, er til at bladre i.
At opfylde foreningens formålsparagraf lykkes- set i mine øjne -
rimelig godt.
-at fremme interessen for historie, med vægt på lokalhistoriske emner.
-at holde arrangementer med historiske emner i form af foredrag,
ekskursioner, udstillinger m.v.
-at indsamle lokalhistorisk materiale, bearbejdelse heraf og publikation af resultatet.
Der har været et utal af udflugter til mere eller mindre historiske steder Og med mange eller få deltagende medlemmer.
Der har været et utal af foredrag i vintersæsonen, hvor vi nogle gange har været ulovlige, fordi vi hentede havestole ind for at finde siddepladser nok, andre gange har der så være for god plads.
Et utal af Familiesøndage på det museum vi i 1984 fik indrettet på den gamle Færgegård ved broen, sammen med Skibby og Frederikssund Historiske Foreninger, de tre kommunerne og Jægerspris Stiftelse
Jeg husker stadig ret tydeligt, at der ved vores stiftende generalforsamling i marts 1978 – kom en delegation fra Frederikssund og forlangte at få deres museumsgenstande retur. Det blev til en lang og solid forhandling mellem de tre foreningerne og kommuner og Jægerspris Stiftelse, der endte godt med etableringen af museet i 1984.

Der er så gennem årerne sket ændringer i stor stil, så nu er ”vores lille museum ” blevet en del af en kæmpe organisation, Museumskoncernen RoMu, der dækker over navnet Roskilde Museum, med mange forskellige afdelinger.
For een der har deltaget i planlægningen gennem mange år, er jeg tit bange for gentagelser, men det er ikke til at undgå, og der er jo heldigvis kommet mange nye medlemmer til, der ikke lige var med til det første foredrag om
Grønland, om oldtidsminder - besøg på Slottet eller besøg i en af vore mange kirker.
Så det går vel an!
Det sidste i formålsparagraffen indsamling af lokalhistorisk materiale
og publikation af dette – det er så det vi gør med de bøger, der bliver udgivet.
Én bog om året, det er hårdt arbejde. Hele året.
Fra starten af foreningens virke var der hver år et lille tryk til
medlemmerne. Det var Elo Harfot, der lagde ud med de allerførste små hæfter, som var kopier af gamle skrifter.
Så gik vi over til mere moderne måder, vi brugte en maskinskrevet stensil.
Men den stakkel, der kom til at lave en skrivefejl – øv forfra. Så kom der heldigvis et hjælpemiddel frem, som i daglig tale - kaldtes kvajeblæk Det var en god hjælp.
De nu trykte sider blev lagt op på bordet i sidetals orden og så gik turen rundt om bordet, for at samle skrivet sammen, til der ikke var flere blade at samle.
Klipset blev de sider og måske kom der en plast ryg på!
Næste step var trykning ude – hos en rigtig bogtrykker. Vi leverede siderne som Astrid Hansen havde renskrevet – på sin computer. Så sattes der plads af til billeder og trykkeren satte op. Der var en dyr og bekostelig bog, der kom ud af det. Den dyreste var nok på 110.000,- husker jeg. Det er den store bog om Landsbyerne i Jægerspris Kommune.
Så kom Peter Mikkelsen med på banen og så sket der noget i kravet til kvaliteten. Vi skrev og satte billeder ind også her forblev trykprisen høj.
Da Susanne meldte sig under foreningens vinger, skete der noget helt andet.
Vores bøger blev sat op hjemme og nu kunne bogtrykkeren nøjes med at få en diskette med både tekst og billeder sat på rette sted.
Dette er så i de sidste par år afløst af en luftbåren fil, som sendes afsted fra Susanne og hentes ned hos trykkeren.
Der går så ca. en time, så har vi en bog retur til korrekturlæsning.

Susanne du skal med på holdet som æresmedlem. Det er nok en
overraskelse for dig, men ikke for os andre. Du er den der er primusmotor i bogproduktionen og det eneste du kan få som tak er en fribillet.
Så tillykke med den.
Fagre nye verden. Og som jeg plejer at sige, selvom vi er en historisk Forening
kan vi ikke stoppe udviklingen, og er nødt til at følge med.
Men for jer medlemmer vil jeg håbe, det har været, og også fremover må blive gode oplevelser med bøger, foredrag, udflugter, eller en weekendtur.
For her er det jer, der er direkte på og får en levende oplevelse.
Det daglige arbejde med at holde gang i maskinen har i lige hørt om i årets beretning. Der er mange gode rutiner som indgår år efter år. Det gør det lettere at følge med.
Med et godt fremmøde her i dag vil jeg slutte, at i som medlemmer er tilfredse. Og vi som bestyrelse er åbne for forslag til rettelser eller nye ideer.
Om vores bomærke eller logo bør jeg lige fortælle lidt. Da det jo har en meget lang historie, er skabt i romersk germansk jernalder 600 e Kr. (se under brakteaten)
Vi har den store glæde at have medlemmer blandt os i dag, som
også var med ved begyndelsen i 1978 altså i 40 år. Det er flot.
Det er Birgit Harfot, Jægerspris, Ulla Bang, O Strand, Inge Christensen, Jægerspris
Poul og Marie Herskind, O. Dråby, Heinrich Jürgensen, Jægerspris
Rosa Jensen, Vestervang, Agnete Winther, Skibby, Per og Bente Madsen,Gerlev
Bente Thomsen, Kaj Madsen, Snekkersten, Gudrun Larsen, Jægerspris
Bente Larsen, Jægerspris, Astrid og Tilma Hansen, Jægerspris
Vi har en lille gave til jer, som tak for jeres mange års stabile medlemskab.
En kopi af Brakteaten!
Den lille gave skal også tilgå vores æresmedlemmer
Astrid Hansen, Bente Thomsen, Jørgen Olsen, Osted, Karen Olsen, Lyngerup
Annie Poulsen, Jægerspris, Erik og Bodil Hansen, Gerlev
Og så sidst, men absolut ikke mindst, så skal den siddende bestyrelse også
have en lille gave, så de husker på hvorfor de er her
Yvonne, Anne-Lise, Susanne, Bente, Svend-Erik, Ada, Jens, Yonna
Det samme gælder vores to revisorer Joel og Heinrich.

Kontakt

Send en email: jphist@jphist.dk