Generalforsamling 

 29. februar 2024

Generalforsamling


for medlemmer


Onsdag den 28. februar 2024

kl. 19.30

i

Rejsestalden


I pausen er der kaffe og kringle

 

Formandens beretning 2022

Beretning om året 2022

Velkommen til generalforsamling for året 2022. 2023 er året, hvor det er 45 år siden foreningen tog sin start. 

Det har været mange gode og spændende år, med blandet indslag i form af skrifter og foredrag og i mange år udflugter.


Året 2022 blev et år, hvor vi igen efter Koronaens skygge kunne gennemføre et normalt program med flere meget vellykkede arrangementer.

Det har givet travlhed i bestyrelsen, og der har været mange opgaver at tage vare på. Som sædvanlig har vores årbog fyldt rigtig meget. Det vil jeg senere kommentere.

En begivenhed har desværre overskygget alt. Det var Susanne Hesselkjærs alt for tidlig død i marts måned. Vi mistede en uvorderlig viden og arbejdskraft og ikke mindst en god kammerat. Vi var for en stund handlingslammede, men i Susannes ånd har vi kæmpet os tilbage. Susanne var æresmedlem og det var ikke uden grund. Hun fyldte rigtig meget i vores forening.


Bestyrelsen konstituerede sig derefter som følger:

Annemette – formand

Svend Erik - næstformand - boggruppe – turudvalg

Yvonne – kasserer

Anne-Lise – sekretær -boggruppe

Ada – foredrag og bøger

Bente – turudvalg

Nickie – hjemmeside og Facebook

Bitte - smidig


Medlemstallet pr. 31.12.2022: 338 medlemmer i alt 122 enlige og 108 stk.

Nye medlemmer efter bogudgivelsen. 11 nye medlemmer, men 13 er udmeldt eller afgået ved døden.


Vi havde i 2022 følgende 7 foredrag og 2 ekskursioner. Bestyrelsen synes at Rejsestalden er et godt centrum for foreningens foredragsaftener, selv om pladsforholdene somme tider er beskedne.

Vi synes, at Rejsestalden er et godt grundlag for det lokale og vil gerne bakke op for denne institutions fortsatte eksistens.


Foreningen appellerer til, at kommunen også står bag ved, således at stedet fortsat kan tilbyde ordentlige og tidssvarende rammer. Der vil i 2023 være et eksempel på samarbejde mellem Historisk Forening og Rejsestalden.

Det sker med et foredrag med begge parter som arrangører og hvor vi deler arbejdsopgaver og økonomi.


Foredrag i 2022:


26/1 Epidemier i Danmark Foredrag af Hans Trier, som er forfatter, og tidligere speciallæge i samfundsmedicin og cand.mag. i historie. Har bl.a ​​skrevet bogen Angst og Engle - Den spanske syge i Danmark. 2018 var det 100 år siden, at verden blev ramt af den spanske syge – en influenzaepidemi, der dræbte over 50 millioner mennesker på verdensplan. I Danmark døde op mod 18.000 overvejende yngre mennesker i løbet af de to år epidemien hærgede.


23/2 Generalforsamling – Foredrag om samarbejdet mellem de historiske foreninger og ROMU. Direktør Morten Thomsen Højsgaard – fra Roskilde Museum fortalte om Romu og samarbejdet med foreninger.


23/3 Kåre Johannesen – Foredrag om Svend Gønge og hans liv.


23/4 Gøngernes Land besøg i Gøngeland med Kåre Johannesen. Det var en god og oplysende tur med Kåre Johannesen rundt i Gøngelandet. Kåre er velbevandret i emnet og han klarede den for ham uvante opgave – at styre en bustur med indslag undervejs.


20/5 Havevandring i Rosenhaven i Gerlev. Bestyrelsesmedlem, Bente Ottesen, har sin ugentlige ”gang” i Rosenhaven. Hun er blandt Rosenhavens venner, som året rundt er med til at pleje den store have og skov. Bente førte os denne dag rundt i Rosenhaven, som sluttede med den medbragte kaffe og kage. Tak til Bente.


26/10 Ib Søby og Tomatkongen. Ib Søby fortalte engageret og underholdende om en dansk immigrant, som i slutningen af ​​1800tallet og starten af ​​1900tallet skabte verdens største organisation for tomatproduktion i Amerika. Han blev som iværksætter og meningsdanner et forbillede for tusinder af udvandrere fra Skandinavien. Ib Søby har udgivet en bog, der med en veldokumenteret beretning afspejler datidens rivende udvikling i Amerika. Det var en spændende foredragsaften.


16/11 Forbrydelsens Ansigt – Gitte Høstbro Det var en spændende aften med fortidens forbrydere på godt og ondt. Foredraget var krydret med pudsige og sjove anekdoter. Gitte Høstbro er medforfatter til en bog om emnet. Bogen kan varmt anbefales.

Forårsturen den 6-8. maj gik til Göteborg og Marstrand i Sverige. Forårsturen var en succes med 50 deltagere. Det var forløsende at kunne gennemføre turen, efter 2 år i træk med aflysning. Turudvalget har gennem en del år bestået af Joel Hermansen, Bente Ottesen og Svend Erik Nielsen. De havde sammensat et varieret program med god hjælp fra svenske guider. Der var mange historiske indslag, der handlede om det gamle danske land, der i 1600tallet gik tilbage til Sverige. Göteborg var en spændende spændende by. Selskabet boede på hotel i Göteborg og det sås at deltagerne hyggede sig og skabte gode sociale relationer.

Omkring turudvalget er det relevante af at nævne Joel, som trofast igennem mange år har været en del af arbejdsgruppen. Han er hjørnestenen, når der skal forhandles med hoteller, lægges et budget og når der hvert år i starten af ​​januar modtages tilmeldinger. Meget stor tak til Joel. Allerede i efteråret havde turudvalget taget fat i ideer til en forårstur i 2023.

Og den 4. december kunne det offentliggøres at turen i 2023 skulle gå til Ringkøbing og Vesterhavet.

Ved tilmeldingen en af ​​de første dage i januar 2023 blev turen udsolgt på under en time.


Tak til medlemmerne for opbakningen.

Det gør det nemmere og mere spændende at være turudvalg.   


Årbogen 2021 om ”Fem Brugsforeninger i Hornsherred.” Trods et tæt samarbejde med Jægerspris Brugsforening har det knebet lidt med salget af denne bog. Udgivelsen af ​​denne bog blev som bekendt udførligt omtalt ved bogpræsentationen og generalforsamlingen i 2022. Foreningen tog i foråret 2022 fat i Jægerspris Brugsforening med henblik på et samarbejde om at øge salget.

Brugsforeningen tilbød at købe et antal bøger til ud på deres Generalforsamling i april måned 2022. Svend Erik Nielsen deltog i generalforsamlingen og havde fornøjelsen at præsentere bogen. Stor tak til Jægerspris Brugsforening for dette sponsorat. Årbogen 2022 præsentation af bogen om Tørslev den 4. december 2022 på Motel Færgelunden som igen var valgt til at samle medlemmer og meddelere, der tilsammen har skabt årbogen. Årbogen er skabt over en periode på 2-3 år og vi har nu gjort Gerlev Sogn helt færdig. Boggruppen bestående af Annemette, Anne-Lise og Svend Erik har året igennem knoklet med interviews, indsamling af data og billeder fra arkiver og aviser og derefter arbejdet med skrivning og redigering af tekster. Vi mangede jo Susanne, der var indsamler og opsætter, men vi fik kontakt med John Wagner fra Frederikssund,


Vi håber jeg synes om det. Fremmødet til bogudgivelsen var dejlig stort og der var fuldt hus. Det er vores indtryk, at der blev taget godt imod bogen. Tak til Niels Sømand der kom og spillede for os. Et fint indslag. Efter udgivelsen har der været rift om bogen og salgsstederne har løbende rekvireret et nyt oplag. Situation er pt. den, at det trykte oplag 500 stk. næsten er udsolgt og vi overvejer om der skal trykkes yderligere. Vi har en del emner til fremtidige årbøger. Der er fortsat en del landsbyer tilbage, herunder Dalby/Krogstrup og Over Dråby /Neder Dråby, Vænget, Koblerne, Lejren. Herudover ligger adskillige emner. Der arbejdes pt med en bog om Kyndbyværket og Kyndby Huse. Og skrevne indslag er velkomne.
Ved kommende bogudgivelser skal ses mere på økonomien.

Det er ingen hemmelighed at kostprisen for Tørslevbogen ligger noget over udsalgsprisen, hvorfor bogen direkte påvirker udgiften i regnskabet for 2022. Det er der råd til nu, men det er ikke politikken fremover. Det må nok blive sådan, at salgsprisen afspejler, hvad bogen har kostet at producere. Det er fortsat politikken, at medlemmer og meddelere kan få årbogen gratis.

Der kan dog også stadig søges om tilskud i forskellige fonde, det har førhen givet os et godt grundlag at bygge videre på. Og endelig, som omtalt er bogproduktionen altid en stor opgave. Og en boggruppe med kun 2-3 deltagere er for lidt. Vi vil gerne efterlyse her, at 1 eller 2 personer mere er velkomne.
Vi føler det er tidspunktet for, at nye personer kan komme til, ikke kun til og for at skrive bøger, men også gerne personer, der er interesserede i at følge vores lokale historie videre – det kræver en god ”oplæringsperiode”. Og det behøver ikke kun være medlemmer i bestyrelsen, men også gerne nogen af ​​jer medlemmer, der vil være med. Er der emner i jeres netværk, så lad os høre.


Arbejdet med Hjemmesiden og Facebook. Nickie Elmegaard blev nyvalgt til bestyrelsen ved sidste generalforsamling. Hun tog fat i hjemmesiden, der på det tidspunkt ganske trængte til en opfriskning. Det viste sig at være en større opgave og vistnok en del teknisk kompliceret. Undervejs viste det sig at vores hjemmeside forsvandt helt eller delvist fra nettet, og vi måtte forlige os med, at kommunikationen i det store hele skete med e-mails og breve. Bestyrelsen besluttede i forløbet at skabe en ny hjemmeside, og Nickie tog fat i denne opgave. Tak til Nickie for at der i dag er en brugbar hjemmeside, der indeholder de data og informationer, som mange har brug af og udtrykker glæde ved at kunne læse - ikke bare jer medlemmer, men også brugere fra hele landet. Siden er ikke færdige, og det er blandt andet vores ønske, at tidligere opslag med den lokale historie og billeder fra vores ture igennem årene bliver genskabt i fuldt omfang.
Nickie etablerede i året også en side på Facebook.

Vi er klar over, at ikke alle kan eller ønsker at være på Facebook, men er alligevel glade for at siden eksisterer. Siden er meget anvendelig for hurtige budskaber om oplevelser før eller efter vores foredrag og ture.


Lokalhistorisk Arkiv fungerer godt i de gode lokaler, der er på den gamle Sogneskole. 5-6 personer samles hver mandag eftermiddag og arbejder med registrering, skanning af foto, og der kommer stadig nyt materiale ind. Eks. Bjarne Svegaards beretning om JIK, Bjarne har skrevet historien og der kan nu fyldes billeder ind i hans tekst.


Der er også mange besøg i arkivet og sjældent, at de forlader arkivet, uden at have noget med sig hjem. Her skal nævnes, at ARKIV.dk er en vigtig brik i arkiv arbejdet. Og der høstes rigtig mange forespørgsler om de mange lokale indlæg, der findes på den side.
Samarbejdet med de tre andre Historiske Foreninger er sådan, at der i år 2022 blev holdt et fællesmøde i Slangerup, hvor der fremlagdes de forskellige foreningers planer og aktiviteter. 50-års jubilæum i Slangerup Historiske blev fejret den 30. april. Jægerspris var med til en fin havefest og Slangerup fik en gave – alle vores udgivne bøger fra start i 1978 frem til i dag.
På Museet Færgegården deltager fmd i to til tre møder årligt. Her fremlægges årsplaner og budgetter. Der er efterhånden kommet rigtig mange nye og spændende arrangementer og med fulde huse, hver gang der foregår noget.


Bestyrelsen og jeg som formand vil gerne takke for opbakningen i 2022. Det giver liv og energi i en bestyrelse. Som formand vil jeg også takke bestyrelsen for samarbejdet, i det forgangne ​​år.

Annemette Aarøe fmd.

Historisk Forening i Jægerspris

Referat:Generalforsamling Tirsdag, den 28. februar 2023 kl. 19,00. i Rejsestalden

Pkt. 1: Valg af dirigent Generalforsamlingen indkaldt i avisen den 15. februar 2023: Dirigent Jens Andersen,

Pkt. 2: Årsberetning v. Annemette: Årsberetningen blev taget til efterretning. Se den skrevne beretning.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab Yvonne.
Forslag: Kontingent for 2023 Kr.
200 for par og 150 for én person. Regnskab og budget blev taget til efterretning og godkendt.

Kontingent for 2023. Kr. 200 for par + 150 for en person

Pkt. 4: Indkomne forslag: Ingen forslag

Pkt. 5: Valg til Bestyrelsen:

På valg er: Annemette Aarøe: Genvalgt. Yvonne Petersen: Genvalgt. Ada Larsen: Genvalgt. Ny suppleant: Anne Skov Egede Olsen blev valgt. Bitte Christiansen, suppl.ønsker ikke genvalg og Revisor Jesper Henriksen ønsker ikke genvalg. Revisorsuppleant Jørgen Dam: Genvalgt. Ny revisor Bjarne Olander.
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen 1. Anne S. Egede Olsen Men der mangler stadig en suppleant i 
Bestyrelsen.

Skal det være dig? og der skal vælges 1 ny revisor Bjarne Oleander er valgt.
Pkt.6: Eventuelt. Foredraget om atomkraft den 7. marts er udsolgt.

Anne-Lise Andersen, sekretær Historisk Forening i Jægerspris

PAUSE Med kaffe og kringle

Stig Svenningsen fra Det Kongelige Bibliotek fortæller om Nationalmuseet og Bibliotekets flytning af arkivalier til Arven 1, Vinge - Frederikssund . Det var et meget fint foredrag og godt fremlagt.

Der er åbnet mulighed for at vi som forening her, kan komme på besøg. Det bliver først i 2024.