Søg:
 
  
 
2021  Nu sker der noget  -  endelig 
 
 
Invitation
til ekskursion og foredrag under emnet

”VENSLEV RØVERNE”.
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 25. august 2021 har foreningen arrangeret
en forløber for efterårets andre arrangementer.

 
 
 
Kl. 14.30  Besøg i Rye Kirke, hvortil vi ankommer i egne biler.
Her vil tidligere sognepræst Birgit Svendsen tage imod
og foretage en rundvisning og fortælle om kirken.
Herefter vil Søren Møgelvang Nielsen tage over
og vise os gravstedet for de 3 personer fra Ejby, som blev myrdet i 1842.  
 
 
Kl. 15.45  Vi kører i egne biler til Skibby,
hvor der parkeres ved Sognegården eller kirkens parkeringsplads.
 
 
Kl. 16.00  Vi stiger på Naturekspressen, der bringer os til landsbyen Venslev,
der var arnestedet for de mange forbrydelser i 1842 og årene før.
I Venslev gøres stop og der er herefter byvandring.

 
Vores fortæller Søren Møgelvang Nielsen er med os hele vejen.

 
Mange vil erindre fortælleren fra 2020 fra dagspresse og sociale medier,
hvor han fortalte om sin bog ”Venslevrøverne”.
Her berettede han den fulde historie om, hvordan et rovmord på en familie i Ejby
udløste en retssag, der sendte 43 mennesker fra Venslev bag lås og slå.
 
 
Søren er selv opvokset i Venslev og der venter deltagerne en spændende historie.
 
Foreningen vil under besøget i Venslev være vært for en forfriskning.
 
 
Ca. kl. 18.15  Vi begiver os med Naturekspressen tilbage til Skibby.

 
Deltagelsen er gratis.   DER ER BEGRÆNSET DELTAGERANTAL
 
 
DET ER NØDVENDIGT MED TILMELDING senest 10. august til: jphist@jphist.dk
ELLER PÅ TELEFON 60496049.
 
 
Sommer hilsen fra bestyrelsen
 
Svend Erik Nielsen
 
  Annemette Aarøe
 
 
 
******************************************************************************** 
 
Der er planlagt mere bla. er der sat dato for 
 
Generalforsamling den 15. september kl. 12.00, det sker i Lundehuset, 
 
 Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille frokost,
hvortil der kræves tilmelding senest 1.september.
 
******
 
 Årsberetning for 2020 er lagt under fanen og 
regnskab for 2020 er sendt til medlemmerne 
 
********
 
 
Programmet for 2021 sommer og efterår
 og forår 2022 er som følger:
 
Der kan ske ændringer – så følg hjemmesiden www.jphist.dk
 
 
 
15. september kl. 12.00, afholder vi en lille Generalforsamling på Lundehuset, Skovnæsvej 2
 
Der er fri adgang til generalforsamlingen. Foreningen er vært ved én let frokost
og det kræver tilmelding p.g.a. begrænset plads til jphist@jphist.dkTilmelding senest 1. sept.
 
 
 
13. oktober kl. 13.00: Tur til Holbæk Museum. Transport i egne biler.
Der er bestilt rundvisning kl. 13.oo så vær præcis, med ankomst,
det tager ca. 60 min, at nå Holbæk   med parkering mm.
Vi er blevet opfordret til at parkere på Dampmøllevej, hvor der er fri parkering.
Foreningen betaler entrè, kaffe med kage.
Tilmelding senest 1. oktober jphist@jphist.dk eller 60496049.
 
 
 
27. november 2021 kl. 13.00 på Lundehuset,  Skovnæsvej 2, er der præsentation
og udlevering af Årbog 2021:  
”Historien om Brugserne i Dalby, Over Dråby, Jægerspris, Skoven og Kulhuse”
 
 
 
26. januar 2022 kl. 19.30 i Rejsestalden: Epidemier i Danmark
ved Hans Trier. fhv. embedslæge, cand.mag. i historie.
Med indslag om lokale tilfælde, og vores læger her.
 
 
 
23. februar 2022 kl. 1930 i Rejsestalden: Generalforsamling.
Oplæg fra chefen Morten Thomsen Højsgaard, på Roskilde Museum
om hans arbejde i ROMU, planerne for fremtiden
og samarbejde med de historiske foreningerne og Museet på Færgegården.
 
 
 
23. marts 2022 kl. 19.30 Rejsestalden:
Kåre Johannesen, om Svend Gynge og det land han kom fra og i.
 
 
 
23. april 2022 kl. 09.00:
Bustur til Gyngeland – kørsel fra Kignæshallen kl.9.00. 
Pris for turen kommer senere.  Tilmelding senest 1. april: jphist@jphist.dk
 
 
 
Den lange udflugt til Sverige turen i maj måned hænger sammen
med situationen omkring CV19
og adgang til Sverige. Mere om dette senere, når tid er.
 
 
 
Der kan naturligvis ske ændringer i dette program- men det ville være rigtig dejligt,
hvis vi kunne gennemføre det og få set hinanden igen efter et år uden historiske venskaber.
 
 
 
Fortsat god sommer ønsker
 
Bestyrelsen
 
 
 
  
Årbøgerne  kan købes
i SuperBrugsen i Jægerspris og Dalby, Studio44, Rejsestalden 
 og   kan bestilles via denne hjemmeside: Bøger....
 
***************
 
Brug tiden lige nu til at læse 
om det lokale i andre af foreningens bøger
eller
 
  her på foreningens hjemmeside her.
 
I margen til venstre finder I
mange overskrifter, der alle indeholder noget lokalt.
 
Ideer til hvad der også kunne stå modtages gerne.
 
En anden opforfring til at bruge hjemmesiden på www.arkiv.dk - skal ikke mangle.
Der er rigtig mange lokale billeder, på den side. Der skal eks. søges i overskriften
efter Jægerspris, Lyngerup, Skoven osv, så kommer der billeder frem!
 
God fornøjelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forårsturen 2022  
 
Som bekendt måtte vi aflyse forårsturen 2020 og 2021
til Gøteborg og Marstrand i Sverige.

Vi forventer og håber, at vi i 2022 kan gennemføre turen med samme program
og med samme deltagere.
 
 
Det er vores hensigt, at turen med et lignende program kan gennemføres i dagene 6-8. maj i 2022.

Deltagere som var tilmeldt turen i 2020 vil have fortrinsret.
Vi tager forbehold for den annoncerede pris.
Det kræver nye aftaler med hotel, busselskab og guider m.v. 
 
Vi forventer at kunne udbyde turen i februar  2022
 
(Program for den planlagte tur,
ses her nederst på forsiden, med gamle datoer!)
 
 
Mange hilsner
 
Bestyrelsen i Historisk Forening
  Turudvalget   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 De nye Lokalarkiv på Møllevej 100
 
Åbent mandage
mellem kl. 13 og 17.
 
/forside/Nytarkiv001.jpg
/forside/Nytarkiv002.jpg
/forside/Nytarkiv003.jpg
/forside/Nytarkiv004.jpg
/forside/Nyarkiv005.jpg
/forside/Nytarkiv006.jpg
 
 
 

Program for FORÅRSTUR
 
til Sverige er udsat til 2022

 
 
 
/forside/2020 Forårstur Sverige1.jpg
 
 
 
 
 
 
     Billeder: SE UNDER FANEN FORENINGENS BILLEDER.
 
 
 Uden mad og drikke dur det ikke 
 
 
 
 
 
/forside/15 Custom.jpg
 
 
 

 

  Program for 2021:  Se her!
  

 
Arbejdet i foreningen foregår på frivillig basis og forsøger at følge formålsparagraffen i foreningens vedtægter.
En stor del af foreningens arbejde består i, at efterforske udvalgte emner i lokalhistorien og derpå på samle alle resultaterne i  bøger, der i tekst og billeder illustrerer det specifikke perspektiv for alle med interesse for lokalhistorien.
Samtlige udgivelser og arrangementer er derfor opstået på baggrund af dyb interesse for - og forskning i historien bag lokalsamfundet i Jægerspris og sognene i Horns Herred.
Du finder en oversigt over samtlige bogudgivelser i fanen Bøger.
Foreningen arbejder tæt sammen med Museet Færgegården, der i 2011 blev en afdeling af Roskilde Museum. Herunder  også båden Sommerflid. Et gammelt fiskerfartøj, som blev bygget til at sejle fra Vænget ved Jægerspris og som har kajplads i Frederikssund Havn.

Vi arbejder naturligt sammen med de Historiske Foreninger i Skibby, Frederikssund og Slangerup.

Lokalhistorisk Arkiv er en central del af foreningens arkiv. 
      

  
Indholdet på disse sider©Jægerspris Historiske Forening;
Webmaster: Aarøe     møder
 
 
Log ind | Sitemagic CMS