/toplinie1-aars.jpg
Beretning for året 2021
 
      Jægerspris den 23. februar 2022.
 
              Velkommen til generalforsamling nr. 44.
 
Coronaen
Det blev igen et stille år – alt for stille synes vi alle sammen. Vi kender jo alle sammen årsagen, og vi måtte igen i denne vinter opleve at store dele af samfundet lukkede ned. Det gælder i særdeleshed kulturlivet, som vi er en del af. Vi har savnet det at kunne være sammen om et fælles interesseområde. Mange af os har måttet undvære den medicin det giver os, og vi har næsten vænnet os til at alt samvær sker i små grupper eller sågar kun i den nærmeste familie.
Det har været vilkårene og selvfølgelig har vi også som en lille kulturinstitution måttet leve på disse præmisser.
Genåbningen af samfundet er heldigvis i fuld gang. Det stiller store krav til os alle, at genskabe de værdier, som vi altid har syntes var en selvfølge.  Vi trænger til den friske luft, som det giver at være engageret i foreningsarbejde, både som bestyrelsesmedlem og som nyder af de aktiviteter, der sættes i søen.
Trods vilkårene har vi alligevel kunnet gennemføre flere vellykkede arrangementer og der er flittigt arbejdet bag linjerne.
 
 
Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen for året 2020 skulle som bekendt være afholdt inden udgangen af februar måned 2021. Vi måtte se bort fra et fysisk fremmøde, og måtte nøjes med at udsende en beretning og regnskabet pr. mail og via vores hjemmeside. Det var naturligvis usædvanligt. Vi besluttede i bestyrelsen at afholde generalforsamlingen senere på året, helt nøjagtigt var det den 15. september i Lundehuset. Der blev serveret en bid brød til deltagerne, og der var heldigvis et godt fremmøde. Vi syntes det var en god måde at komme i gang på.
 
 
Allerede i august gennemførte vi dog et arrangement – det var faktisk årets første. Vi skulle høre om ”Venslevrøverne”. Vi startede i Rye Kirke, hvor den tidligere sognepræst Birgit Svendsen fortalte om kirkens oprindelse og historie. Så tog Søren Møgelvang Nielsen over, hvor han fortalte om et rovmord på en familie i Ejby, der udløste en retssag, der sendte 2 mennesker fra Venslev i galgen og 43 mennesker bag lås og slå. Vi havde engageret Naturekspressen med kørsel fra Skibby til Venslev og undervejs med udskænkning af den lokale venslevbryg ”Venslevrøverne”. Vi blev vist rundt i Venslev by og stiftede bekendtskab med flere af arnestederne for de kriminelle handlinger. Tak til fortællerne for en spændende eftermiddag.
 
 
Besøg på Holbæk Museum
Den 13. oktober var der på besøg på Holbæk Museum. Turen dertil foregik i egne biler, og der var tilmelding til turen grundet rundvisning og kaffe. Vi var 25 og blev modtaget på museet af en museumsinspektør, der var ny i faget – han vidste dog noget om, hvad vi så.
Holbæk Museum består af 11 gamle bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Rundt om den hyggelige gårdsplads ligger købstadens gamle bykerne med blandt andet fattighus og borgmesterbolig. Det er et enestående kompleks, hvor alle bygninger på nær én ligger på sin oprindelige plads. Kun købmandsgården blev flyttet fra havnen til museet i 1937.
Inde i familien Jacobsens arbejderlejlighed finder man stadig spor efter far Alfreds modstandskamp og resten af familiens livsvilkår under besættelsen. Lejligheden som under krigen og man kommer helt tæt på hverdagen. Alfred Jacobsens aktive engagement i modstandsbevægelsen og DKP, giver os et indblik i balancen mellem hverdagsliv og modstandskamp, og viser noget om modstandsbevægelsens formål og virke i Vestsjælland, og om hvilke konsekvenser det fik, hvis man valgte at stå imod besættelsesmagten med livet som indsats.Skiftende udstillinger ses i en anden bygning og en fast udstilling om Dansk Vest Indien. En købmandsbutik, værksteder osv. Et museum man kan besøge mange gange og fordybe sig i.
Vi endte vores tur på første salen, hvor der var kaffe med kringle. En god tur.
Bogudgivelse
Den 27. november kunne vi præsentere årbogen 2021. Titlen var ”Historien om Brugserne i Dalby, Over Dråby, Jægerspris, Skoven og Kulhuse”.
Forhistorien hørte I lidt om ved sidste generalforsamling. Vores forening blev opfordret til at lave et jubilæumsskrift til Jægerspris Brugsforenings 100 års jubilæum i 2021. Der blev etableret et godt samarbejde med uddeler og formand, og vi kunne i slutningen af 2020 aflevere manuskriptet til en fortælling. Som bekendt donerede Jægerspris Brugsforening et beløb på 5.000 kr., som vi har modtaget i 2021.
Jubilæumsskriftet udkom over 4 gange i året 2021 sammen med reklameindslag, som blev husstandsomdelt i området. Det samlede jubilæumsskrift udkom i et begrænset antal eksemplarer, der blev offentliggjort ved brugsforeningens generalforsamling i 2021.
Desværre var også denne generalforsamling amputeret på grund af coronaen, så kun ganske få overværede ”udgivelsen”.
Jubilæumsskriftet blev anledning til ideen til årbogen. Vi havde i forvejen et jubilæumsskrift fra Dalby Brugsforenings fra et tidligere jubilæum. Der blev præsteret et hektisk og dybdegående arbejde inden bogen kunne gå i trykken. Om bogen skal nævnes, at Søren Mogensen havde skrevet et afsnit om sin tid som dreng hos sine forældre i Skoven Brugsforening. Søren Mogensen er forfatter og tidligere højskoleforstander. Vi var meget glade for Søren Mogensens indsats og håber at mange har lagt mærke til netop denne fortælling. Vi havde fornøjelsen at have ham som gæst ved bogudgivelsen. Som gæster så vi også en tidligere brugsuddeler fra Jægerspris, Jørgen Christiansen, og den nuværende fra Dalby, Michael Andreasen. Bogen gav dem gode minder, og vi fornemmede at de havde en god eftermiddag. Det havde de øvrige deltagere naturligvis også. I det hele taget mødte mange op til bogpræsentationen. Det er dejligt for bestyrelsen at møde mange af medlemmerne, og vi ved, at der ved sådanne lejligheder bliver snakket rigtig meget på tværs af bordene.

Vi fik til nytår en hilsen fra Søren Mogensen, som vi i denne sammenhæng opfatter som professionel. Hans ord var følgende:   Så har jeg fået læst hele bogen igennem og er meget imponeret. I har skabt et gennemarbejdet og meget oplysende værk, der har stor værdi, både konkret lokalhistorisk, generelt brugsforenings-historisk, og - ikke mindst - bredt samfundshistorisk om fællesskab og velstandsudvikling. Så stor ros til jer. Godt nytår til jer!
Kh. Søren.”.

Det varmer med en sådant skudsmål.” 

 

Årbogen 2022 om Tørslev - området

I årets løb har boggruppen arbejdet intenst på historier om Tørslev-området, men også her har coronaen i perioder sat en stopper for effektiv research. Vi har måttet begrænse de mange besøg i private hjem. Og har måttet lave aftaler om interviews, der rækker et godt stykke ind i 2022.  Der forestår et stort stykke arbejde, inden en årbog for 2022 kan se dagens lys. Vi arbejder videre, og ser frem til at foreningen kan samle medlemmerne til endnu en bogudgivelse omkring den 1. december.

 

Turudvalget

Foreningens turudvalg har også måttet sidde stille hele året. Allerede tidligt på året måtte vi indse, at en 3 dages tur i starten af maj måned ikke var mulig. Vi aflyste denne, og kunne så håbe på at det var muligt at komme igen i 2022. Denne tur er nu en realitet, og gennemføres i dagene 6-8. maj. 

 

Vi i bestyrelsen og især turudvalget glæder os oprigtigt til, at denne 3 dages tur kan genoptages og fortsat kan være en årlig tradition. Igennem årenes løb har vi besøgt mange destinationer og måske er det tiden at søge tilbage i nogle af de ture, der har været store succeser. Deltagerne i vore ture kan jo tælles som en ret begrænset kreds af vores samlede medlemsskare. Måske er det en ide at denne kreds udvides. Måske skal vi tænke i andre baner. Et input fra vores medlemmer vil være særdeles velkomment.

Foredragsaftener og eskursioner

 

Vi vil fortsat arbejde på at vore medlemmer tilbydes både foredragsaftener og ekskursioner. Vi synes at Rejsestalden er et godt centrum for at samles til foredragsaftener, selv om pladsforholdene somme tider er beskedne. Vi synes jo at Rejsestalden er et godt fundament for det lokale og vi vil gerne bakke op for denne institutions fortsatte eksistens. 

 

Udover forårstur og foredragsaftener vil vi fortsat arbejde på ekskursioner ud i landet. Det vil som tidligere fortsat ske som endagsture, hvor et historisk emne sættes i focus.   

 

Museet Færgegården

Som formand har jeg et ben i Museumsrådet for Færgegården. Her ses vi en eller to gange om året Vi bliver grundigt orienteret om hvad sker på museet, kommer med kommentarer til eks budget og planer. Kommer med ideer til aktiviteter og fortæller hvad vi laver i de 4 historiske foreninger i Skibby, Slangerup, Frederikssund og Færgegårdens Venner.

 

Lokalhistorisk Arkiv

Lokal Historisk Arkiv som rummer papirer fra løbende indsamling gennem mange år, fungerer godt med 6 frivillige, der hver især arbejder med at registrere og oversætte fra gamle skriv i utydeligt gotisk, renskrive håndskrevne papirer, et godt arbejde, det varer ikke længe før, der er mange der ikke kan læse en håndskrift. Der hentes ned fra Statens Arkiver og gøre det lettere at søge i mange filer. At få skannet og lagt ind i Arkibas – Alt er et stort spændende arbejde. Jeg selv prøver at holde folk i gang og stadig få ryddet op efter den store flytning for to år siden.

 

Arkivalierne bliver efter indført i Arkibas og lagt i Arkivæsker, der sættes i depot i kælderen. Arkibas er roden til Arkiv.dk der er åben for alle og gratis at bruge.

Mit ønske er, at vi får skannet rigtig meget af indholdet, som kan lægges op i Arkiv.dk som vedhæftninger, så vi ikke skal i kælderen for at finde sagerne frem, når der bliver spurgt ind til en historie, men det er muligt for forskeren at læse direkte i sagen.

 

Og Arkivet får stadig mange papirer ind. Det er jo sådan, at når Historisk Forening skriver bøger og får billeder eller papirer, så overgår det til Lokalarkivet, når vi er færdige med at bruge det indkomne materiale. Foreningen kan ikke have et lille privat hjemmearkiv – så derfor er det naturligt, at det havner i det  kommunalt forankrede Lokalarkiv.

 

Vi har jo fået nyt lokale og det er et godt lokale – lyst og venligt. Vi mangler bare plads til nogle af alle de mange billeder, vi har i rammer. Arkivet har åbent på mandage mellem kl. 13 og 17. og alle er velkomne.

 

Vores ansigt udadtil og vores fremtid

Under denne overskrift vil vi gerne trække nogle emner frem. Vi har som forening brug for at være synlig. Det gør vi ved at kommunikere pr. mail eller via vores hjemmeside på internettet. På hjemmesiden kan I se hvem der er i bestyrelsen og hvilken rolle og specialer de enkelte har i det daglige arbejde. Disse ting er vores fundament, men er det nok.

 

Ved at kigge på os selv må vi konstatere at såvel bestyrelse som medlemsskare efterhånden er af ældre dato. Det er godt for foreningen at der her samles en god portion livsvisdom og at der er samling om at holde en række traditioner i hævd. Men er det et tilstrækkeligt grundlag til at fremtidssikre vores forening. Det ville være formidabelt for os, hvis yngre kræfter havde lyst til at yde en indsats. Det gælder både som deltager i vores arrangementer og i bestyrelsesarbejdet. Vi har brug for det. Vi vil appellere alle til, at I opfordrer medlemmer af jeres famlie-, venner-,   eller nabokreds til at søge medlemskab i Historisk Forening. Og prøv at invitere samme skare med til de arrangementer, der er åbent for ikke medlemmer.

 

Afslutning

Som formand vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i 2021. Trods corona har vi nået en del og vi har sammen kunnet fremvise en del resultater.
Jeg vil igen takke Jer medlemmer for en god opbakning, trods vilkårene.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                      Jægerspris, 21. januar 2021
 
Udsendt pr. brev og mail grundet Covid19.  
 
Årsberetning for 2020  
 
Ifølge vedtægterne skal foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af februar, men på grund af det nuværende forsamlingsforbud kan det ikke siges, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen. Men når det tillades, vil der ske indkaldelse med 14 dages varsel, som står skrevet i vedtægterne. Indtil videre fortsætter den siddende bestyrelse. Vi mangler en suppleant, så overvej om det er noget for dig og ring eller skriv til mig.
 
For at give jer en fornemmelse af økonomien i foreningen har Yvonne udarbejdet årsregnskabet for 2020 samt forslag til et budget for 2021, vedhæftet.   
 
Jeg har skrevet en lille beretning om et lukket år 2020. Det har været et aflysningens år - det år 2020 - og desværre er alt ikke ok endnu.
 
Men heldigvis så nåede vi alligevel at have et godt og interessant foredrag om Genforeningen ved den dansk-tyske grænse i 1920. 100-års jubilæet for et større Danmark.
Det var den 28. januar i Rejsestalden. Bent Kauffmann fra Grænseforeningen og Jørgen Storm fra Marineforeningen fortalte. Vi havde et godt fremmøde. Vi havde også en helt særlig gæst, nemlig Flensborgs tidligere borgmester Simon Faber, der i jubilæumsåret var formand for komiteen, der skulle sørge for alle de store tiltag, der var planlagt i hele Danmark omkring Genforeningens 100-års dag. Som vi ved nu, blev de fleste arrangementer desværre aflyst.
 
Vi har jo en kendt Genforeningssten ved Jægerspris Slot. Den blev så først indviet i 1924 med en meget stor forsamling deltagere og taler og flag. Den står overfor indkørslen til slotspladsen.
 
Senere på sommeren gjorde Anja Bisp Pedersen opmærksom på endnu en sten ved Skovens Forsamlingshus, med indskrift, og den var placeret, så den næsten var skjult af en større busk. Anja fik den klippet fri, så nu står den og er læsbar. Der har været flere gæt på, hvem der huggede denne sten. Det mest sandsynlige er, at det var oberstløjtnant Bang fra Rytterstuen, der elskede at hugge i sten og lave mindesten. Hans have blev kaldt for ”Mindelunden”. Bang havde en særlig interesse for mindretallet i Sydslesvig og skolerne der. Hvilket også burde bekræfte at Genforeningsstenen er hans værk. Efter Bangs død blev mange sten flyttet hen til Jomsborg, hvor man stadig kan se flere af de udhuggede sten (se evt. i Landliggerbogen fra 2011 om Bangs liv og hans fantastiske have).
 
I en samling af gamle tidsskrifter, fandt jeg et meget unikt blad fra dagene omkring Genforeningen. Begivenheder er med foto og tekst - meget interessant. Bladet kan læses på Lokalhistorisk Arkiv.
 
De to sten kom med i en bogudgave om Danske Genforeningssten. Bogen kan lånes af Foreningen. De er også beskrevet på Grænseforeningens hjemmeside på https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten
 
 
I samarbejde med Rejsestalden havde vi i anledning af 100-års jubilæet lavet en billedudstilling med 80 billeder fra Jægerspris i 1920’erne. Disse gamle billeder blev studeret helt fint ved Generalforsamlingen i februar. Desværre lukkede Rejsestalden også hurtigt efter, så ikke mange fik set de mange sjove billeder.
 
Ved generalforsamling den 27. februar 2020 i Rejsestalden havde vi et helt lokalt indslag om Færgelunden. Vi havde besøg af Eigil Bo Høgsted, der tog os med på en meget spændende historie om Kilden i Færgelunden. Hele historien kan læses på foreningens hjemmeside – under Kulturstier.
 
Da tiden tillod det, fortalte jeg også om en kunstnerisk og historisk vandring i den nordlige del af Færgelunden. Kan også læses på hjemmesiden i sit fulde omfang med billeder.
 
Men så begyndte det hele at se slemt ud i Danmark med Covid19, og alt blev lukket og aflyst. For os betød det, at vi måtte sige fra til et spændende møde med Kåre Johannesen og Svend Gønge i marts og en bustur til Gøngeland i april.
 
Også den store og velplanlagte flerdages tur til Sverige med besøg i Marstrand måtte udsættes, og det sker desværre igen nu i 2021, hvor vi har måttet flytte den hen til forsommer 2022. Program for turen findes stadig på foreningens hjemmeside.
 
Noget skulle dog ske i sommerens løb, hvor restriktionerne var lempet en del. Vi fik lynhurtigt planlagt og gennemført en tur til Lejre til Sagnlandet med den store nyindviede Kongehal. Vi måtte være 30 personer, og der var fuldt hus. Svend Erik var turguide rundt i terrænet. Det var med madpakker og kørsel i egne biler. Vejret kunne have været bedre, for det snuskregnede.
 
Der blev også planlagt et foredrag af Søren Møgelvang Nielsen om hans nye bog om Venslevrøverne, men inden dagen oprandt, var landet igen pålagt restriktioner. Så det må vi have til gode.
 
Bestyrelsen brugte i stedet pc’erne, så der blev arbejdet flittigt med en ny årbog om Landerslev. Det var en større omgang, end vi havde forventet, og det var også vanskeligt at få de sidste interviews med. Men heldigvis var mange af dem på plads inden Covid19. og en del blev klaret via telefonopkald. Igen blev bogen godt og flot sat op af Susanne, og vi var færdige før planlagt tid og skulle så have uddelt bogen til jer medlemmer. Det gik ikke så nemt, som det plejer at få bøgerne fordelt.
Først aflysning af bogpræsentationen i Lundehuset. Så gik det heller ikke at få tilladelse til at udlevere fra arkivet. Så det endte med en ”Drive-in” bogudlevering ved Kignæshallen over tre eftermiddage. Det er nok den første af den slags i landet?
 
Men det gik. Vi havde lånt et fint telt, som vi kunne søge læ i. Det var godt den første dag, men natten og blæsten tog teltet, så dagen efter var vi i bilerne, og I kom og hentede bogen. Det var så godt, at det virkede. Tak for det.
Til jer som bor langt fra Jægerspris i Nordjylland, Anholt, Fanø, Århus, på Fyn og i København, I fik bogen med posten, og der skal da også lyde en tak til jer, fordi I er med i foreningen. Det luner, at der er interesse for, hvad vi laver her.
 
Lige nu her i januar arbejder foreningen videre bag pc’erne – for vi kan ikke mødes - og vi forsøger at tænke fremad mod en åbning af landet, hvor vi alle er vaccineret og hvor det igen bliver muligt at samles og mødes. Vi tænker ikke, det giver mening at lave et program for 2021, før der kommer en nogenlunde holdbar plan for genåbning af Danmark. Så det må I have til gode.
 
Boggruppen er i gang med en ny årbog for 2021. Det bliver nok nødvendigt at sænke ambitionsniveauet en smule, nu hvor der igen er strenge restriktioner for besøg hos vores meddelere – og vi heller ikke kan mødes indbyrdes i boggruppen.
 
Pas nu godt på jer selv, og glæd jer til, når erantis og vintergækker igen stå fremme i den danske muld.
 
På Bestyrelsens vegne
 
Annemette Aarøe
fmd
/pdfsombilleder/Beretning20191.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20192.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20193.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20194.jpg
 
Og her som pdf:
 
 

Som formand vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i 2021. Trods corona har vi nået en del og vi har sammen kunnet fremvise en del resultater. Jeg vil også takke Jer medlemmer for en god opbakning, trods vilkårene.  

Log ind | Sitemagic CMS