/toplinie1-aars.jpg
 
                                                                                       Jægerspris, 21. januar 2021
 
Kære medlemmer!
 
Generalforsamling i 2021
Ifølge vedtægterne skal foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af februar, men på grund af det nuværende forsamlingsforbud kan det ikke siges, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen. Men når det tillades, vil der ske indkaldelse med 14 dages varsel, som står skrevet i vedtægterne. Indtil videre fortsætter den siddende bestyrelse. Vi mangler en suppleant, så overvej om det er noget for dig og ring eller skriv til mig.
 
For at give jer en fornemmelse af økonomien i foreningen har Yvonne udarbejdet årsregnskabet for 2020 samt forslag til et budget for 2021. De er begge vedhæftet.
 
Jeg har skrevet en lille beretning om et lukket år 2020. Det har været et aflysningens år - det år 2020 - og desværre er alt ikke ok endnu.
 
Men heldigvis så nåede vi alligevel at have et godt og interessant foredrag om Genforeningen ved den dansk-tyske grænse i 1920. 100-års jubilæet for et større Danmark.
Det var den 28. januar i Rejsestalden. Bent Kauffmann fra Grænseforeningen og Jørgen Storm fra Marineforeningen fortalte. Vi havde et godt fremmøde. Vi havde også en helt særlig gæst, nemlig Flensborgs tidligere borgmester Simon Faber, der i jubilæumsåret var formand for komiteen, der skulle sørge for alle de store tiltag, der var planlagt i hele Danmark omkring Genforeningens 100-års dag. Som vi ved nu, blev de fleste arrangementer desværre aflyst.
 
Vi har jo en kendt Genforeningssten ved Jægerspris Slot. Den blev så først indviet i 1924 med en meget stor forsamling deltagere og taler og flag. Den står overfor indkørslen til slotspladsen.
 
Senere på sommeren gjorde Anja Bisp Pedersen opmærksom på endnu en sten ved Skovens Forsamlingshus, med indskrift, og den var placeret, så den næsten var skjult af en større busk. Anja fik den klippet fri, så nu står den og er læsbar. Der har været flere gæt på, hvem der huggede denne sten. Det mest sandsynlige er, at det var oberstløjtnant Bang fra Rytterstuen, der elskede at hugge i sten og lave mindesten. Hans have blev kaldt for ”Mindelunden”. Bang havde en særlig interesse for mindretallet i Sydslesvig og skolerne der. Hvilket også burde bekræfte at Genforeningsstenen er hans værk. Efter Bangs død blev mange sten flyttet hen til Jomsborg, hvor man stadig kan se flere af de udhuggede sten (se evt. i Landliggerbogen fra 2011 om Bangs liv og hans fantastiske have).
 
I en samling af gamle tidsskrifter, fandt jeg et meget unikt blad fra dagene omkring Genforeningen. Begivenheder er med foto og tekst - meget interessant. Bladet kan læses på Lokalhistorisk Arkiv.
 
De to sten kom med i en bogudgave om Danske Genforeningssten. Bogen kan lånes af Foreningen. De er også beskrevet på Grænseforeningens hjemmeside på https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten
 
 
I samarbejde med Rejsestalden havde vi i anledning af 100-års jubilæet lavet en billedudstilling med 80 billeder fra Jægerspris i 1920’erne. Disse gamle billeder blev studeret helt fint ved Generalforsamlingen i februar. Desværre lukkede Rejsestalden også hurtigt efter, så ikke mange fik set de mange sjove billeder.
 
Ved generalforsamling den 27. februar 2020 i Rejsestalden havde vi et helt lokalt indslag om Færgelunden. Vi havde besøg af Eigil Bo Høgsted, der tog os med på en meget spændende historie om Kilden i Færgelunden. Hele historien kan læses på foreningens hjemmeside – under Kulturstier.
 
Da tiden tillod det, fortalte jeg også om en kunstnerisk og historisk vandring i den nordlige del af Færgelunden. Kan også læses på hjemmesiden i sit fulde omfang med billeder.
 
Men så begyndte det hele at se slemt ud i Danmark med Covid19, og alt blev lukket og aflyst. For os betød det, at vi måtte sige fra til et spændende møde med Kåre Johannesen og Svend Gønge i marts og en bustur til Gyngeland i april.
 
Også den store og velplanlagte flerdages tur til Sverige med besøg i Marstrand måtte udsættes, og det sker desværre igen nu i 2021, hvor vi har måttet flytte den hen til forsommer 2022. Program for turen findes stadig på foreningens hjemmeside.
 
Noget skulle dog ske i sommerens løb, hvor restriktionerne var lempet en del. Vi fik lynhurtigt planlagt og gennemført en tur til Lejre til Sagnlandet med den store nyindviede Kongehal. Vi måtte være 30 personer, og der var fuldt hus. Svend Erik var turguide rundt i terrænet. Det var med madpakker og kørsel i egne biler. Vejret kunne have været bedre, for det snuskregnede.
 
Der blev også planlagt et foredrag af Søren Møgelvang Nielsen om hans nye bog om Venslevrøverne, men inden dagen oprandt, var landet igen pålagt restriktioner. Så det må vi have til gode.
 
Bestyrelsen brugte i stedet pc’erne, så der blev arbejdet flittigt med en ny årbog om Landerslev. Det var en større omgang, end vi havde forventet, og det var også vanskeligt at få de sidste interviews med. Men heldigvis var mange af dem på plads inden Covid19. og en del blev klaret via telefonopkald. Igen blev bogen godt og flot sat op af Susanne, og vi var færdige før planlagt tid og skulle så have uddelt bogen til jer medlemmer. Det gik ikke så nemt, som det plejer at få bøgerne fordelt.
Først aflysning af bogpræsentationen i Lundehuset. Så gik det heller ikke at få tilladelse til at udlevere fra arkivet. Så det endte med en ”Drive-in” bogudlevering ved Kignæshallen over tre eftermiddage. Det er nok den første af den slags i landet?
 
Men det gik. Vi havde lånt et fint telt, som vi kunne søge læ i. Det var godt den første dag, men natten og blæsten tog teltet, så dagen efter var vi i bilerne, og I kom og hentede bogen. Det var så godt, at det virkede. Tak for det.
Til jer som bor langt fra Jægerspris i Nordjylland, Anholt, Fanø, Århus, på Fyn og i København, I fik bogen med posten, og der skal da også lyde en tak til jer, fordi I er med i foreningen. Det luner, at der er interesse for, hvad vi laver her.
 
Lige nu her i januar arbejder foreningen videre bag pc’erne – for vi kan ikke mødes - og vi forsøger at tænke fremad mod en åbning af landet, hvor vi alle er vaccineret og hvor det igen bliver muligt at samles og mødes. Vi tænker ikke, det giver mening at lave et program for 2021, før der kommer en nogenlunde holdbar plan for genåbning af Danmark. Så det må I have til gode.
 
Boggruppen er i gang med en ny årbog for 2021. Det bliver nok nødvendigt at sænke ambitionsniveauet en smule, nu hvor der igen er strenge restriktioner for besøg hos vores meddelere – og vi heller ikke kan mødes indbyrdes i boggruppen.
 
Pas nu godt på jer selv, og glæd jer til, når erantis og vintergækker igen stå fremme i den danske muld.
 
På Bestyrelsens vegne
 
Annemette Aarøe
fmd
/pdfsombilleder/Beretning20191.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20192.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20193.jpg
/pdfsombilleder/Beretning20194.jpg
 
Og her som pdf:
 
Log ind | Sitemagic CMS