/toplinie1-bger.jpg
    En stor del af foreningens arbejde består i at efterforske udvalgte emner i lokalhistorien og
       derpå på samle alle resultaterne i  
       bøger, der i tekst og billeder illustrerer det specifikke perspektiv for alle med interesse for lokalhistorien.
       Foreningen har således udgivet en lang række bøger og hæfter om lokalhistoriske emner.
       De første små hæfter er udsolgt. Men der kan ske ny og genoptryk i årene fremover.
       Bestil bøger via vores Bogkontakt her
 

 
 
       Historisk Forenings udgivelser fra 1978 og frem til i dag -
       Indhold, præsentation og billede af bogen efter oversigten.
  
46. Fem brugsforretninger i Horns Herred 
                              
 45. Landerslev - En landsby i Gerlev sogn i Horns Herred 
 
2021
2020
2019
 
100,00 kr 
100,00 kr
100,00 kr
 
2006
75.00 kr
2004
udsolgt
2003
100.00 kr 
1997
100.00 kr
1992
50.00 kr
1989
udsolgt
1990
50.00 kr
1984
75.00 kr.
1983
udsolgt 
1979
udsolgt

 
Årbogen 2021
 
Behandler historien om de 5 brugsforretninger,
der er eller har været i byerne Dalby, Over Dråby,
Jægerspris, 
Skoven og Kulhuse.
 
En fortælling om forretningens og foreningens
opståen 
og kampen for at overleve i det lille
samfund, hvor brugs
forretningen lå. 
 
 
Om udviklingen, der i 2020 samlede 4 Brugser
til et - m
ed et stort opland i Horns Herred.