Egelundsgaarden
 
/Egelundgrd/Egelundsgrd.jpg
 
Egelundsgaarden
Gerlev sogn, Horns Herred. Matr. nr. 13 a m. fl. af Gerlev.
Gården ligger 1½ km N-N-Ø for Gerlev kirke.
Egelundsgaarden blev i slutningen af 1850'erne købt af Kong Frederik d. VII' og indlemmedes i Jægerspris Gods. Gården blev drevet som landbrug med forpagter.
Det samlede areal udgør 190 tdr. land (105 ha), der omkring 1965 fordelte sig således: Ager: 170 tdr. land (94 ha), eng: 18 tdr. land (10 ha) samt have og gårdsplads: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn 17 tdr.
Agerjorden, der lå samlet ved gården, var af mild lermuld på grusunderlag. Terrainet er nogenlunde jævnt, kultur,
 
gødningskraft og dræning god. Engarealet er strandeng 
af jævn bonitet, beliggende langs Roskilde Fjord.
Egelundsgaarden havde gode, delvis nyopførte bygninger. Da gården brændte i oktober 1954, og der genopførtes til dels på de gamle mure. Stuehuset var sammenbygget med avlsbygningerne og rummede en god og fuldt moderne lejlighed. Samtlige tage var af eternit, staldene havde brandsikre lofter, og avlsbygningerne var praktisk og moderne indrettede. Der hørte 1 hus til gården, og i en af længerne er indrettet en lejlighed.
I 1990 indgik Jægerspris Stiftelse en aftale med Frederikssund Golfklub, om at der på jordene skulle anlægges Golfbane.
Log ind | Sitemagic CMS