Gerlev Kirke
 
/Gerlev/Gerlev-kirke.JPG
 
 
/Gerlev/gerlevkirke.jpg
Var Gerlev kirkes døbefond sort arbejde?
 
Torben Bill-Jessen har forsket i Helsingør kanonstøberis historie, og her er en lille del af historien, hvis du vil læse hele beretningen er der kopi i lokalhistorisk arkiv i Jægerspris.
Hans Wulff Erntfelder blev ansat af Chr. den 4. til at støbe kanoner idet nye Helsingør kanonstøberi i 1599, men der manglede malm til at støbe de mange kanoner af, så derfor indsamlede kongen i 1602 kirkeklokker fra hele landet 
Hver kirke måtte beholde den største klokke, Græse og Grønholdt ville ikke af med deres klokke, hvorfor kongen allernådigst gav tilladelse til at de kunne sende køkkentøj og andre kobberting i stedet for.
Alene i 1603 blev der indsamlet og omsmeltet 140 kirkeklokker.

Fra kanonstøberiet i Helsingør blev der i 1604 leveret 50 store kanoner, hver forsynet med et billede af en dansk konge, og en vægt på 6 skippund (158,7kg) så det er næsten et ton stykket. 

Med denne ordre lagde Chr. den 4. grunden til et helt nyt indrustrikompleks bestående af kobbermøllen, hammermøllen og et støberi. 
Der er intet i regnskaberne fra Kronborg, der viser at bøssestøberen har lavet arbejder ved siden af, men fakta er, at der er støbt nogle klokker til kirker samt en døbefond til Gerlev kirke, så det har nok været en privat beskæftigelse!!
På fonden, der måske er en gave fra kirkeværgerne, står der: "Hans Wulff Erntfelder støbte mig" og på fondens øverste kant står: år 1604 blev denne fond støbt.
Kirkeværger Her Hans Tagesen og Niels Jensen, og så en latinsk indskrift der betyder: Tålmod er et frugtbart træ.

Lidt om en kirkeværge: Denne var i 1600-tallet almindeligvis en adelig eller en selvejer-gårdmand. Tage var ikke det mest anvendte navn, men det blev dog brugt.

Hans Tagesen, kirkeværge Gerlev, 1604: Skænker døbefond til kirken. Hans søn - Tage Hansen aftaler kontrakt 1626 med sejermager Jacob Schlange. Tage har i hvert fald børnene Anne og Jacob. Anne Tagesen ægtede Jacob Schlange. Anne dør dør antagelig antagelig ifm barsel 1623/24?

Jacob Tagesen, præst i Gerlev, dør 1658. Ham kan man givet finde mere om (Vibergs præstehistorie)? Han er den første der fører kirkebog ved Gerlev kirke og jeg har set, at den starter så tidlig som 1646.
Dorte Jacobsdatter Schlange, Annas datter. Hvis hun fører navnet Schlange, kan man måske også efterforske hende?
Af kirkebogen fremgår, at (som jeg hurtigt læser den vanskelige gotiske tekst) Tage Tagesen i Gerlev får sønnen Jens døbt 03.06.1714. Han blev vist båret af Anne Cat(a)trine Tagesen?
 
PRÆSTER I GERLEV OG DRAABY SOGNE 
1462 TIL 2021

LÆST I BOGEN OM ABRAHAMSTRUP
AF C. F. WEGENER 1856, og i KIRKEBØGERNE.

 
Gerlev Kirke var sognenes hovedkirke og Draaby var Anex kirke til Gerlev. Da Skov Kirken blev bygget i 1897 blev den Anex kirke til Draaby.
 
I bogen om Landsbyen Gerlev I, findes historierne om præsterne. Alle præster havde deres gang i alle tre kirker, som det også sker i 2021. 
 
 
 
Mikkel Olsen 1462
Anders  Jensen 1543
Sivert Andersen -  død 1565
Hans Thagesen 1565 død 1614
Jacob Thagesen 1640 død 1658  -  JacoboThagsano
Anders Richardsen 1658 – 1664
Svend Jensen Bödeker 1664 - 1676
Ped. Laur. Hindsholm, Cap. Død 1676
Frederik Davidsen Knopper 1676- 1714
Bendix Henriksen Luster 1714 - 1720
Johan Christiansen Frauen 1721 - 1730
Nicolaj Jørgen Stolpe 1731 - 1744
Jacob Henriksen Severin 1744 - 1761
Schack August Vilhelm N. Steenberg 1762 - 1799  død 1806
Niels Steenberg 1799 - 1830
Janus Baltharzar Krarup 1830 - 1852
Frederik Krarup, Cap.  til 1852
Hans Peter Bidsted 1852- 1867
 
Peder  Wodschou Bruun 1867-1883
Viktor Christian Hjorth Koch 1883-1901
Johannes Henrik Sick 1897 - 1906, Skoven 
Carl Casadaban Berthelsen 1901 - 1907
Christian Krag 1907 - 1910, Skoven 
Hans Laurits Larsen 1908 - 1910
Anders Peter Agersted 1910 - 1942
Villads Christensen 1910- 1915, Skoven
Helmer Blom 1915-1921, Skoven 
Poul Oluf  Nielsen 1922 - 1926, Skoven
Johannes Simonsen 1926 - 1931, Skoven 
Knud Christian Morti 1931 - 1935, Skoven 
Poul F. Tiedemann 1936 - 1949, Skoven 
Carl Peter Ørberg 1949-1962, Skoven
Just Thomsen Nielsen 1929 - 1960 
Erik W. Begtrup 1962 - 1994, Skoven
Johs. Talleruphus 1938 - 1963
Kristian  Martinus  Lauritsen 1963 - 1969
Andreas Lamdrup 1969 - 1977
Gert Holthor 1977 - 1991
Berit Børresen 1991 – 2010
Asta Gyldenkærne 1994 - 2014, Skoven 
Frits Gammelgaard Terpet 2000 -
Adrian Hove-Kreutzfelt 2015 - 2020, Skoven
Bettina  Niemann Krarup 2011 -
Malene Hasberg Kjær 2020 -   Skoven
        Læs mere her.
Log ind | Sitemagic CMS