Gerlev Kirke
 
/Gerlev/Gerlev-kirke.JPG
 
 
/Gerlev/gerlevkirke.jpg
Var Gerlev kirkes døbefond sort arbejde?
 
Torben Bill-Jessen har forsket i Helsingør kanonstøberis historie, og her er en lille del af historien, hvis du vil læse hele beretningen er der kopi i lokalhistorisk arkiv i Jægerspris.
Hans Wulff Erntfelder blev ansat af Chr. den 4. til at støbe kanoner idet nye Helsingør kanonstøberi i 1599, men der manglede malm til at støbe de mange kanoner af, så derfor indsamlede kongen i 1602 kirkeklokker fra hele landet 
Hver kirke måtte beholde den største klokke, Græse og Grønholdt ville ikke af med deres klokke, hvorfor kongen allernådigst gav tilladelse til at de kunne sende køkkentøj og andre kobberting i stedet for.
Alene i 1603 blev der indsamlet og omsmeltet 140 kirkeklokker.

Fra kanonstøberiet i Helsingør blev der i 1604 leveret 50 store kanoner, hver forsynet med et billede af en dansk konge, og en vægt på 6 skippund (158,7kg) så det er næsten et ton stykket. 

Med denne ordre lagde Chr. den 4. grunden til et helt nyt indrustrikompleks bestående af kobbermøllen, hammermøllen og et støberi. 
Der er intet i regnskaberne fra Kronborg, der viser at bøssestøberen har lavet arbejder ved siden af, men fakta er, at der er støbt nogle klokker til kirker samt en døbefond til Gerlev kirke, så det har nok været en privat beskæftigelse!!
På fonden, der måske er en gave fra kirkeværgerne, står der: "Hans Wulff Erntfelder støbte mig" og på fondens øverste kant står: år 1604 blev denne fond støbt.
Kirkeværger Her Hans Tagesen og Niels Jensen, og så en latinsk indskrift der betyder: Tålmod er et frugtbart træ.

Lidt om en kirkeværge: Denne var i 1600-tallet almindeligvis en adelig eller en selvejer-gårdmand. Tage var ikke det mest anvendte navn, men det blev dog brugt.

Hans Tagesen, kirkeværge Gerlev, 1604: Skænker døbefond til kirken. Hans søn - Tage Hansen aftaler kontrakt 1626 med sejermager Jacob Schlange. Tage har i hvert fald børnene Anne og Jacob. Anne Tagesen ægtede Jacob Schlange. Anne dør dør antagelig antagelig ifm barsel 1623/24?

Jacob Tagesen, præst i Gerlev, dør 1658. Ham kan man givet finde mere om (Vibergs præstehistorie)? Han er den første der fører kirkebog ved Gerlev kirke og jeg har set, at den starter så tidlig som 1646.
Dorte Jacobsdatter Schlange, Annas datter. Hvis hun fører navnet Schlange, kan man måske også efterforske hende?
Af kirkebogen fremgår, at (som jeg hurtigt læser den vanskelige gotiske tekst) Tage Tagesen i Gerlev får sønnen Jens døbt 03.06.1714. Han blev vist båret af Anne Cat(a)trine Tagesen?
 
 PRÆSTER I GERLEV OG DRAABY SOGNE 
1462 TIL 1852

LÆST I BOGEN OM ABRAHAMSTRUP
AF C. F. WEGENER 1856, SAMT KIRKEBØGER.


Mikkel Olsen 1462

Jacob Tagesen Død 1658
And. Richardsen 1658 – 64
Svend Jensen Bödeker 1664 - 76
Ped. Laur. Hindsholm, Cap. Død 1676
Frde. Davidsen Knopper 1676 - 1714
Bendix Henriksen Lyster 1714 - 1720
Jo. Frauen 1721 - 30
Nic. Jörg. Stolpe 1731 - 1744
Jac. Severin 1744 - 61
Schack Aug. Steenberg 1762 - 1799 Død 1806
Niels Steenberg 1799 - 1830
Janus Balth. Krarup 1830 - 52
F. Krarup Cap. Til 1852
H. P. Bidsted 1852-67
 
P. W. Bruun 1867-82
V. C. H. Koch 1883-1901
C. C. Berthelsen 1901-07
H. Larsen 1908-10
A. P. Agersted 1910
J. H. Sick 1887-1906
K. Krag 1907 10
V. Christenen 1910-15
H. Blom 1915-21
P. O. Nielsen 1920 –
Berthelsen 1908
H.L. Larsen 1908 1911
A. Agersted 1911 1929
Just Thomsen Nielsen 1929 ?
Johs. Talleruphus ? 1963
Kr. Lauritsen 1963 1969
Andreas Lamdrup 1969 1977
Gert Holthor 1977 1991
Berit Børresen 1991 –
Frits Gammelgaard Terpet
Bettina  Niemann Krarup

        Læs mere her.
Log ind | Sitemagic CMS