Kyndby

       Historisk Forening har skrevet en bog om Kyndby: se her!
       Efterhistorie til Kyndby Bogen, Se Her!
       Kyndbyværket bliver selvforsynende.

       FAA 24. november 1950
 
Den ene Forretningsvirksomhed indrettet efter den anden
 
Kyndbyværkets Funktionær- og Arbejderby tæller nu 145 Familier med et Befolkningstal paa ca. 500.
 
Dertil kommer de ca. 300 Mand, der dagligt er beskæftiget ved de store Udvidelser. Forsyningen med daglige Fornødenheder til saa mange Mennesker i en By, der ligger noget udenfor Alfarvej, kan selvsagt blive et Problem, hvis alle Varer udelukkende skal leveres fra Vogne, som kommer fra de nærmeste Byer. - Men saaledes foregik Forsyningen indtil Slutningen af 1944. Det eneste Forretningslokale, der forefandtes, var en Herrefrisørsalon, der var etableret i et Loftsværelse i en af Boligerne. Krigen umuliggjorde et nødvendigt Butiksbyggeri.
 
Selskabet I/S Isefjordsværket var imidlertid opmærksom paa Forholdet. Saa snart Mulighederne var til Stede, gik man i Gang med Oprettelsen af de nødvendige Butikker. - I September 1944 var Opførelsen af en stor, moderne Købmandshandel fuldført, en Ønskebygning med store Lagerlokaler i Kælder og Loftsetage. Her kan Befolkningen købe alt fra stødt Melis til Barnevogne.
 
Selvom Krigen sluttede i 1945, kneb det stadig med at faa Byggetilladelse til de nødvendige Butikker. Den 1. September 1950
lykkedes det endelig at fuldføre det Bageri, der længe havde været
behov for. Bygningen er opført ved Siden af Købmandsforretningen og indeholder Lejlighed til Bagermesteren, Værelser til den nødvendige Medhjælp, et smukt udstyret Forretningslokale og - i en Fløj bagved - selve Bageriet. Bageriet er fuldt moderne indrettet med elektrisk akkumulerende Varmeovn og de nødvendige elektriske Røremaskiner og andet moderne Udstyr.
 
For Tiden er man i Gang med Opførelsen af en Slagterbutik. Også denne Butik bliver forsynet med alle tænkelige tekniske Hjælpemidler og hygiejnefremmende Installationer. Forretningen ventes taget i Brug senest den 1/4 1951, idet Forudsætningen for Byggetilladelsen er, at Byggeriet udføres som Vinterbyggeri inden nævnte Dato.
 
Man er ligeledes i Gang med Opførelsen af et Skomagerværksted, som antagelig kommer i Gang omkring 1. Januar 1951.


Som en Fuldstændiggørelse af Billede af Forretningslivet paa Kyndbyværket skal ogsaa nævnes, at en Damefrisørinde har Salon i et af Husene. Dertil kommer, at der nu er truffet Aftale med en Fisker om to faste Liggedage ugentlig i Kyndbyværkets Havn, saaledes at Beboerne nu er sikret regelmæssig Forsyning med Sæsonens friske Fisk.
       Postkort fra omkring midten af 1950 viser tydeligt de mange nye huse ved Kyndbyværket:
/Kyndby/kyndbystor.jpg
      Kyndby Bylaug har deres egen hjemmeside, tryk her! .
 
Log ind | Sitemagic CMS