Landerslev

/Landerslev/Landerslev Gadekær.jpg          Gadekæret i Landerslev
 
Landerslev 
I dag præges landsbyen af flere store gårde midt i byen, og som førhen er der stadig salg af kartofter og æg ved stalddørene. 
De gamle gårde, som ligger ved bymidten er Valknudegaard, Stenshøjgaard, Hvidhøjgaard. De udflyttede gårde er Højagergaard, (som blev revet helt ned i 2016) Brødhøjgaard, Mosegaard, Skabelsbjerg, Moselund og Søgaard. 

I 1724 byggede Prins Carl den tredje af sine skoler, her i Landerslev og den var forskole frem til 1954.
 
Tæt ved skolen lå smedjen. Den blev i 1955-60 bygget om til smedeværksted. Senere blev her kemifabrik og i dag er her et tømrerværksted.
I det sidste hus mod Lyngerup boede børstenbinderen, og væveren boede i det lille hus nede ved gadekæret. I den nordlige del af byen lå købmandsforretningen. Den sidste købmand i byen var Ejner Hansen, som stoppede sidst i 1960'eme. 
 
 
I midten af 1960 blev Japanica bygget, og der kom nye arbejdspladser til byen og egnen.

Gadekæret blev dækket til omkring 1970, med jord fra udgravning til nyt Rådhus i Jægerspris. Det lugtede, og der var ikke flere kreaturer, der skulle vandes her!! 

På Skabelsbjerg har stenhugger Steffen Lund indrettet sig med skulpturpark og arbejdende værksted.
 
Gården Moselund vest for Landerslev drives i dag med intensivt landbrug og gartneri.

Bygtoften, Rugtoften og Havretoften vest for byen blev udstykket til parcelhuse omkring 1965.
 /Landerslev/Landerslev.jpg
      Vandværksvej ved den gamle smedebolig.
      Gerlev Ræveforening på jagt ved Landerslev.
/Landerslev/Gerlev.jpg
Log ind | Sitemagic CMS