Louiseholm
 
/Luiseholm/Luiseholm.jpg
 
Louiseholm
Dråby Sogn, Horns Herred. Matr. nr. l ak af Jægerspris.
Gården ligger 4 km nord for Jægerspris.
Ejer: Kong Frederik d. 7's stiftelse.
Louiseholm er oprettet i slutningen af 1850'erne af kong
Frederik d. 7' og opkaldt efter grevinde Danner.
Det samlede areal udgør i 1966 270 tdr. land (149 ha), der
fordeler sig således: Ager: 227 tdr. land (125% ha), eng: 40
tdr. land (22 ha) samt have og gårdsplads: 3 tdr. land (1%
ha).
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, er af ret forskel - ligartet bonitet, vekslende fra gammel, hævet havbund,

 bestående af god sandmuld, til meget let sandmuld.
Underlaget er ligeledes ret vekslende, dels ler,
dels sand og grus. Terrainet er jævnt med undtagelse af
enkelte bakker. Kultur og gødningskraft god.
 
Den herskabelige hovedbygning er af grundmur med
skifertag. Den har frontspids til haven og takkede gavle.
Avlsbygningerne er solide, velholdte huse med fast tag. Der
hørte 2 arbejderhuse til gården, som nu er revet ned.
Markerne drives med store moderne redskaber og hovedbygningen er lejet ud. Der er ingen dyr mere.
Log ind | Sitemagic CMS