Pagterold Hovedgaard
 
/Pagteold/Pagterold.jpg
 
Pagterold Hovedgaard
Krogstrup Sogn, Horns Herred. Matr. nr. l af Krogstrup m. fl. Gården ligger 1½ km syd, syd, øst for Krogstrup Kirke.
Det samlede areal udgør ca. 225 tdr. land (124 ha), der fordeler sig således: Ager: 222 tdr. land (1221/2 ha) samt have, park, gårdsplads m. m.: 3 tdr. land (1½ ha). Hartkorn: 25½ td. Agerjorden består af lermuld på lerunderlag. Terrainet er dels jævnt (størstedelen), dels let kuperet. Kultur og gødningskraft god. Der er drænet overalt. Jagten på Pagterold er god med en passende og meget alsidig vildtbestand. Hovedbygningen, der ligger nord for haven, er opført af grundmur i et stokværk med gennemgående frontspids. Den har tag af eternit skifer og rummer en stor og velindrettet lejlighed med alle nutidens bekvemmeligheder. Af avlsbygningerne er den store lade bygget af kampesten med tag af eternit, staldbygningerne er af hvidkalket grundmur med trætrempel og tag af eternit. Der hører til gården 2 huse med ialt 3 lejligheder.
  Besætningen bestod i 1966 af 35 grisesøer og ca. 200 fedesvin, få heste og køer. Gården ligger højt og i kønne omgivelser. Pagterold var formentlig tidligere en hovedgård, men man ved kun lidt om gårdens tidligste historie. Sammen med sædegården Orebjerg (Overberg) hørte den i lang tid under godset Svanholm, hvorfra de to gårde solgtes i 1805. Under landbrugskrisen måtte staten i 1820'erne overtage begge gårde på grund af skatterestance. I 1854 købtes Orebjerg og Pagterold af daværende forpagter på Jægerspris, J. F. Hellmers, hvis søn, Carl Johan Hellmers, i 1901 solgte Pagterold til købmand Chr. Nielsen, der 10 år senere afhændede den til proprietær C. J. Kühnel.· Denne solgte i 1946 til godsejer Peter Olsen, Nyvang ved Holbæk, af hvem Gunnar Jensen købte Pagterold i 1961 efter at have haft gården i forpagtning igennem en årrække.
I 1990 solgtes gården til Jørn E. Jensen, og gården drives med kornavl og er en del af stordriften Pagterold Aps.
Log ind | Sitemagic CMS