/toplinie1-ref.jpg
 
Referat: Generalforsamling
 Onsdag, den 23. februar 2022 kl. 19,30
 i Rejsestalden
 
 Pkt. 1: Valg af dirigent Jens Ross Andersen
Generalforsamlingen indkaldt i avisen den 9. februar 2022
 
 Pkt. 2: Årsberetning Annemette, se den skrevne beretning på hjemmesiden.
Der blev drøftet om man kan nå ud til et større og yngre ”publikum”,
f.eks skolernes elever
og på den måde udbrede den lokale historie og få flere medlemmer.

 Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab Yvonne:
 Regnskabet, budget og kontingent for 2022 blev godkendt
 
   Forslag: Kontingent for 2022
   Kr. 200 for par og 150 for én person.   Godkendt
 
Pkt. 4: Indkomne forslag       Ingen
 
Pkt. 5: Valg til Bestyrelsen

 På valg er:
  Anne-Lise Andersen
   Bente Ottesen
   Yonna Ganer-Tolsøe - ønsker ikke genvalg
  Svend Erik Nielsen
 
 Yonna trak sig og fik overrakt blomster.
Anne-Lise, Bente og Svend Erik blev genvalgt.
 
                 Ny suppleant blev Nickie Elmegaard
 
  og 
 
  Revisor Joel Hermansen genvalgt,
 
   Revisorsuppleant Elly Petersen ønsker ikke genvalg      
Efter 23 år trak Elly sig og fik overrakt blomster.
     Der blev ikke valgt en ny revisorsuppleant.
    
Pkt.6: Eventuelt. Kommende aktiviteter
 
 Anne-Lise Andersen, sekretær
 
Foredrag den 3. marts kl. 19.00 Den spanske syge ved Hans Trier.
 
 Foredrag er 23. marts  i Rerjsesstalden kl. 19.30 om Svend Gynge ved Kåre Johannesen.
 

Dagstur til Gøngeland: 23. april i bus fra Kignæshallen kl. 9.00  -
med Kåre Johannesen som turleder.
 
Turens pris: for bus, mad, entre er ca. kr. 400,- for en person
Tilmelding inden 10. april på fremlagt liste eller til 60496049 / 24217031
Skriv og oplys navn og telefonnr. og gerne mail-adr.
  
3 dages tur Göteborg 6.-8. maj - 
3  pladser ledige…
 
 
 
 
 
*************************************
 
/pdfsombilleder/ref20201.jpg
Log ind | Sitemagic CMS