Tørslev

 
Tørslev er stadig en mindre landsby med flere gårde inde i by- midten.
I 1682 var her 16 gårde og efter udskiftningen 15 gårde.
I Tørslev ejerlav ligger gårdene Vildroseholm, Fuglebækgård, Stenøgård og Gadehøjgård, Svanegård og Stendyssegård.

Udskiftningen i Tørslev viser EImegården, Gammel Færgegård, Maglhøj gård, Lindegården, Mærkebækgård samt Møllehøjgård og Mademosegård i en passende afstand fra bykemen ved
gadekæret.

Smedjen lå tidligere midt i byen mellem vejene Elmegårdsvej og Gammel Færgegårdsve]. Navnet Gammel Færgegårdsvej antyder en ældre færgeforbindelse, men hverken skriftlige kilder eller spor i landskabet fortæller noget. På den anden side af fjorden optræder navnet Store Færgedal.

Fra Tørslev Hage har der været planer om en bro over fjorden, men energikrisen i 1973 stoppede i første omgang disse planer.
Siden er tanken om en bro eller tunnel igen dukket op i debatten.

I mange år har tømrerfirmaet Ebbe Bredahl haft virksomhed i byen.
 
På gården Vildroseholm var i en årrække senserikcenter. Her bedømtes den smags- og duftmæssige kvalitet af fødevarer.

Sommerhusudstykningen fra 1960 på Tørslev Hage og trafikken til Skuldelev, giver den stille byen del trafik.
 Tidligere navne for Tørslev
1158 : Thuresløue
1257 : Tureslef
1327 : Thorslæf
1334 : Thørslef
1387 : Thørsløf
1808: Tørsløv
Om navnet: Forleddet kommer af ældre dansk mandsnavn Thurir eller Thyrir.
Om endelsen »lev« se under Landerslev.
Marknavne
1 - Wrangspiel
2 - Bouneagre
3 - Dalsagre
4 - Gamle Færge
5 - Lysebjerg
6 - Kaarebiergs agre
7 - Kattagre
8 - Færgespiel
9 - Asenes Agre
10 - Tranebiergs Agre
11 - Små Holmeagre
12 - Store Barneledsagre
13 - Gaaseagre
14 - Hareholmsagre .
15 - Skræppeagre
16 - Mølleagre
17 - Knagestene
18 - Manen
19 - Gadeland
20 - Koekiersagre
21 - Eilekiersagre
22 - Møllemoes
23 - Weddeland
24 - Leerspiel
25 - Degnestykker
26 - Torneagre
27 - Byrtestykker
28 - Westervigsagre
29 - Smørknoller
30 - Tyveledsagre
31 - Lergravsagre
32 - Daarhøystykker
33 - Skøllestykker
34 - Eenhøyagre
35 - Hesteholme
36 - Ravnsagre
37 - Horeklapper
38 - Stieagre
39 - Tuestene
40 - Ertespiel
41 - Spansagre
42 - Maglemose
43 - Mindeløse
44 - Maglebesagre
45 - Kræmerhøysagre

Log ind | Sitemagic CMS