Christiansminde
 
/Christiansminde/Christiansminde-11.jpg
 
 
Christiansminde i Dråby sogn, Horns Herred. Matr. nr. 1 ae af Jægerspris.
Gården ligger 2 km N for Jægerspris.
Ejer: Kong Frederik VII's Stiftelse Christiansminde er oprettet i begyndelsen af det 19' århundrede, da der var Schæferi på Jægerspris Gods, og den hed oprindelig Schæfergården.
Senere, da fåreholdet opgaves, omdannedes denne gård til avlsgården Christiansminde.
Tæt ved, hvor gården ligger i dag, lå det tidligere Christiansminde Teglværk, der havde en meget stor produktion af teglsten.
Det samlede areal udgjorde 653 tdr. land (359 ha), der i 1966
fordeler sig således: Ager: 600 tdr. land (330 ha), eng: 50 tdr. land (27% ha) samt have og gårdsplads: 3 tdr. land (1% ha). Hrtk.: ca. 53 tdr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består overvejende af lermuld af forskelligartet bonitet. Terrainet er jævnt, stedvis let kuperet. Kultur, gødningskraft og dræning god. Engarealet er lav fjordeng af jævn bonitet, beliggende ved Roskilde Fjord. Christiansminde har gode, grundmurede bygninger, alle med fast tag. Der hørte 4 arbejderhuse under gården.
Hjemmeværnet overtog i gården 1973 og indrettede nyt uddannelsessted for Hjemmeværnsregion 6.
 /Christiansminde/Christiansminde-1.jpg
Log ind | Sitemagic CMS