/toplinie1-hist.jpg
 
 
Indlæg fra foreningens jubilæumsskrift 2003
Elo Harfot var stifter af LokalHistorisk Arkiv og medstifter af Historisk Forening i 1978 og foreningens første formand. Foregangsmand i projekt Egnsmuseum. Lærer ved Sogneskolen fra 1966 til 2000 og senere leder af skoletjenesten på museet. Elo skal have æren for lokalarkivets meget store kortsamling, den store litteratursamling med kopier af alt som er skrevet om Jægerspris, mange lydbånd og det  store materialet om Horns Herred Undersøgelsen. Elo var medforfatter og udgiver af en stor del af foreningens historiske bøger.
Historisk Forening i Jægerspris er en del af et større samarbejde. Som bekendt er der også historiske foreninger i Skibby og Frederikssund og lokalhistoriske arkiver i Frederikssund, Skibby og Jægerspris. Alle disse 6 institutioner peger mod  Egnsmuseet Færgegaarden med tilhørende Skoletjeneste.
Et sådant "netværk" er selvfølgelig ikke startet af nogen enkeltperson. Utrolig mange mennesker har igennem årene arbejdet sammen og skabt de tilbud alle nyder godt af i dag.
Men nu er det altså Historisk Forening i Jægerspris, der har jubilæum og derfor skal der også skrives lidt om Lokalhistorisk Arkiv, som skabte foreningen.
Thorkild Jensens og Niels Kreibergs forarbejde er nævnt, men i 1975 blev jeg som skolebibliotekar på Sogneskolen opmærksom på, at der i de centrale arkiver i København fandtes et meget stort og godt kortmateriale over vores egn. En ekstrabevilling blev bevilget af Kulturelt Udvalg, og denne store kortsamling kombineret med Thorkild Jensens engagement gav ideen til et Lokalhistorisk Arkiv.
I 1976 blev også denne ide godkendt, og den første udstilling blev åbnet på biblioteket.
Personkredsen var: Thorkild Jensen, Elo Harfot, Birthe Hansen og Jørgen Meldgård,
men meget hurtigt blev Annemette Aarøe Jensen tilknyttet og har som bekendt været det siden.
I efteråret 1977 startede jeg en studiekreds om lokalhistorie i Arkivet, og deltagerne viste sig hurtigt at være både målrettede og effektive samt enige om, at målet måtte være at få startet en historisk forening.
En stiftende generalforsamling blev indkaldt i marts 1978. Cirka 50 mødte op, og foreningen dermed skabt.
Den første bestyrelse skal nævnes, fordi den kom til at sidde i næsten 20 år !!
Det var: Thorkild Jensen, Bente Thomsen, Astrid Hansen, Annemette Aarøe Jensen, Svend Aarøe Petersen, Hans Nielsen og Elo Harfot, som blev foreningens første formand.
Allerede på generalforsamlingen fik vi en invitation fra den også nystartede Frederikssund Historiske Forening, til at de to foreninger kunne finde ud af, hvad der skulle blive af samlingen fra det mislykkede museum. Problemet var jo, at genstandene var indsamlet til et museum i Frederikssund, men nu befandt sig i Jægerspris. Hvem havde "ejendomsretten" og dermed mulighederne for at starte et museum ??
Her lå gemt en konflikt, og i begge foreninger var der kræfter, som trak i hver sin retning, men heldigvis blev de to bestyrelser enige om at samarbejde, og de to formænd: Knud Christoffersen og jeg kunne sende en fælles skrivelse til bestyrelsen for Kong Frederik d.7´s Stiftelse om et lejemål af Færgegaarden. Da museet åbnede i 1984 var Skibby heldigvis kommet med i samarbejdet.
Men tilbage til Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris:
I starten rådede arkivet kun over en del af kælderen under biblioteket, og alle vidste, at det ikke var nok, men lokalerne kunne bruges som arbejdslokaler og depot i de første år, hvor man registrerede materialer til det kommende museum.
I dag råder arkivet over gode lokaler på 1. sal, men de er allerede ved at være for trange på grund af stigende aktivitetsniveau.
Den vigtigste arbejdsopgave for landets arkiver er at registrere og formidle ”papirer”, mens museerne tager sig af genstande. Det er hovedreglen, men heri ligger gemt muligheder for grænsestridigheder. Også bibliotekerne er inde i billedet som kulturformidlere, og her i kommunen har vi heldigvis valgt en fornuftig fordeling, så det praktiske samarbejde har kunnet fungere mellem de tre interesser:
Lokalhistorisk Arkiv er selvstændigt, men hører administrativt under biblioteket og samarbejder med Egnsmuseet.
    25 års jubilæumsmedlemmer
 
       Der er 25 personer, der alle har været med i 25 år fra foreningens begyndelse i 1978. Alle fik ved 25 års jubilæet i 2003 et    
       diplom for deres medlemskab.
 
    Tre æresmedlemmer
 
       Bestyrelsen besluttede 2002, at foreningen skulle have tre æresmedlemmer.

       Det er tre personer, som alle har været med i foreningen i 25 år, og som har haft poster i bestyrelsen:
/Billeder/ELO.jpgFormand og næstformand Elo Harfot
 

/Billeder/BENTE.jpgNæstformand og formand Bente Thomsen 


/Billeder/ASTRID.jpgKasserer Astrid Hansen
 
     
       To nye æresmedlemmer!    
 
      I 2013 i forbindelse med foreningens bogudgivelse, første del om landsbyen Lyngerup, blev det bestemt at foreningen skulle have to nye
      æresmedlemmer, nemlig Karen og Jørgen Olsen, begge af Jydegaarden i Lyngerup. De har begge betydet rigtig meget for den historiske
      del  om Lyngerup, men også deres store interesse for resten af Horns Herreds lokalhistorie har gjort dem til de to udvalgte.
 
      (Foto er fra J.O. 2009 fra en god markvandring og fra Karens  86 årsdag i 2013.)
 
/Billeder/marts2009_Jrgen_stter_ple__-_Kopi.JPG
 
/Billeder/Karen_Olsen_LY_3.10.2013_86_rsdag_2.JPG
     
       To nye æresmedlemmer!    
 
      I 2015 i forbindelse med foreningens bogudgivelse, første del om landsbyen Kyndby, blev det bestemt at foreningen skulle have to nye æresmedlemmer:
Annie Poulsen
/Billeder/anni.jpg
 
Annemette
/Billeder/annemette.jpg
 
To Nye æresmedlemmer:
Bodil og Erik Hansen November 2017
/Billeder/Bodil-Erik.jpg
 
Nyt Æresmedlem:
Susanne Hesselkjær februar 2018
/forside/Bestyrelse/æresmedlem.jpg
 
 
 En meget kærkommen gave til Historisk Forening.
 
Det er Sven Mortensen født og opvokset på Møllegården i Lyngerup som skriver og som er giver:
 
" Jeg har en klokke, som jeg vil forære Historisk Forening i Jægerspris. Den stammer fra Møllegaarden i Lyngerup, desværre er jeg ikke helt sikker på dens oprindelige funktionssted, men sandsynligvis brugt ved hestevognskørsel eller kanekørsel. Jeg garantere for at den også virker som dirigentklokke."
 
Sven havde klokken med til os tirsdag den 12. marts 2013 og den er helt perfekt.
Stort tak til Sven.
/forside/klokke_171.JPG 
Log ind | Sitemagic CMS