/toplinie1-jaeger.jpg
Inden den tyske kapitulation i maj 1945 modtog Danmark omkring 270.000 flygtninge. 7.600 af disse var russiske, hvoraf knap 1700 blev samlet i Jægersprislejren.
Den russiske militærmission førte nært opsyn med forholdene i lejrene. Den bekla­gede sig til de danske myndigheder over, at russerlejrene var ubevogtede, så flygtningene kunne færdes frit i omegnen.
Kravet om bevogtning blev afvist fra dansk side, idet man var af den opfattelse, at der ikke var nogen grund til at holde de allie­rede flygtninge afsondrede fra den danske befolkning.
På Jægersprisegnen huskes de russiske flygtninge specielt for to ting; deres fremra­gende evner til at lave husflidsarbejder og deres forhold til hårsprit, barbersprit og par­fumevand.
Som tidsfordriv og for at skaffe sig lidt kontanter eller naturalier forarbejdede rus­serne cigaretetuier med ciceleringer, legetøj og - som det mest berømmede - flyvemaski­ner af den type, som kan ses på illustrationen. Maskinens krop er lavet af et helt stykke træ, vinger og haleror er af krydsfiner, maskinen er belagt med sølvbronze og der er malet røde stjerner på vingerne med kendingsbog­staverne CCCP.
Russisk fly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS