/toplinie1-faerge.jpg
 
/faergegaarden.JPG
        Indlæg i foreningens jubilæumsskrift i 2003 
Carsten Hess blev i 1984 ansat som museumsleder på Egnsmuseet Færgegaarden. Det lokale museum, der endelig var blevet til noget. Det var en meget stor dag for de tre historisk foreninger og de tre kommuner, da museet kunne åbne dørene i juni 1984.
Museumssamlingen var stor, men at samlingerne skulle blive så helt enorme, som de er blevet på de knap 20 år, hvor Carsten har været inspektør, det kunne ingen vide.
Carsten har fra begyndelsen, formået at stille op med mange spændende udstillinger. Om ny og gammel tid, kombineret med museets mere permanente udstillinger, af de mange sager, der er tilgået museet.
I dag er foreningerne repræsenteret i museets bestyrelse og den årlig familie søndag er deres bidrag til museets drift. Fra foråret 2003 indfører museet et godt tilbud til de historisk foreningers medlemmer, de får gratis adgang til museet, når de viser deres gyldige kvittering.
Familiesøndagen, den årlige aktivitetsdag på Færgegaarden, er vel nok et af de områder, hvor museet og Jægerspris Historiske Forening gennem årene har haft et særligt nært samarbejde. Det skyldes at foreningens nuværende formand Annemette Aarøe de sidste ca. 15 år har været den dynamiske koordinator for disse store aktivitetsdage.
Det er de tre lokalhistoriske foreninger der sammen med museet arrangerer Familie-søndagene. Grundkonceptet for en familiesøndag er i korthed: Aktiviteter for både voksne og børn – gerne prøv-det-selv aktiviteter med et større eller mindre kulturhistorisk indhold. Desuden skal der være musikalsk underholdning, servering af kaffe, kage, is o.s.v. Endelig kædes det hele sammen med et overordnet fælles tema, f.eks. gamle danske håndværk. Temaerne veksler fra år til år.
De gode sider ved Familiesøndagene er, at det giver museet mange gæster, der måske ellers kun meget sjældent ville være kommet, men som tiltrækkes af de mange aktiviteter, som Familiesøndagen byder på. Dernæst er det værdifuldt, at de lokalhistoriske foreninger, der i sin tid tog initiativ til oprettelsen af Færgegaarden her får lejlighed til praktisk at arbejde sammen med museets personale og med frivillige fra de andre lokalhistoriske foreninger.
Familiesøndagene involverer udover de frivillige fra de lokalhistoriske foreninger også et stort antal øvrige frivillige medvirkende.
Det drejer sig typisk om udøvere af gamle håndværk og husflidsteknikker eller medlemmer fra andre foreninger, f.eks. Jægerspris Amatør Scene.
I år 2000, da Familiesøndagens Tema var ”Foreningsliv”, deltog over 100 medlemmer fra egnens forskellige foreninger, f.eks. gymnastikforeninger, Jægerspris Nimbusklub o.s.v.
Et dramatisk indslag på den Familiesøndag leverede 4 modige faldskærmsudspringere fra Nordsjællands Faldskærmsklub. Trods nærmest kulingsvejr sprang de som lovet ud.
Højt højt over Færgegaarden hvirvlede de rundt i blæsten som små fnug, for derefter langsomt at svæve ned og lande sikkert, lidt uden for museets græsplæne.
På grund af de vekslende temaer har hver Familiesøndag budt på helt særlige oplevelser, som gæsterne husker mange år efter.
Nogen husker måske Familiesøndagen 1988, fordi man så, hvad et manglebræt egentligt brugtes til. Børn fra dengang husker måske Familiesøndagen 1986 for synet af Agnete fra Onsved, der malkede en ko. Andre børn husker måske Familiesøndagen 2000 for oplevelsen af skovfoged Therkildsen, der viste hvordan man tager skindet af en ræv.
Gennem årene har man kunnet se alle mulige former for gamle og nye håndværk og husflidsteknikker: Bødkerarbejde, orkisarbejde, bødning af fiskegarn, billedskæring, langtømmersavning, urmagerarbejde o.s.v.
Jægerspris Amatør Scene har på græsplænen dramatiseret episoder fra 1700-årenes retssager på Jægerspris Slot og forskellige spillemandsgrupper, men især ”Rundt på Gulvet” har sammen med serveringsfolkene fra de historiske foreninger hygget om Familiesøndagens mange gæster.
Det er netop de mange trofaste gæster og den gode stemning, der giver de frivillige bag Familiesøndagene mod på, at arrangere endnu en Familiesøndag.
 
                                                                               Carsten Hess
                                                                                Museumsinspektør
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Log ind | Sitemagic CMS