www.retrodigitalisering.dk


Et nyt spændende projekt, der skriver/oversætter alle de gamle protokoller mm om til vores nu danske bogstaver.


www.arkiv.dk


I arkiv.dk kan du søge i flere end 580 danske arkivers samlinger. Som udgangspunkt søger man i alle arkiver, men det er også muligt at begrænse søgningen til et enkelt eller et udvalg af arkiver.
Brug guidenHjælp til søgning, hvis du skal have hjælp til søgning.

Arkivernes samlinger består af meget forskelligt materiale: arkivalier, fotografier, tegninger, avisudklip, film- og lydoptagelser og meget mere. Du kan søge i alt materialet under ét eller afgrænse til f.eks. kun at søge efter billeder.

I arkiv.dk kan du se oplysninger om flere end to millioner historiske fotografier og en kvart million registrerede arkivalier. Langt de fleste fotos er digitaliserede og kan ses umiddelbart.

https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/politiets-registerblade/


Politiets registerblade 1890-1923

Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. Her er alle københavnere over 10 år registreret i perioden mellem 1890-1923.

Sådan søger du i Politiets registerblade

Du kan søge i registerbladenes indhold.

Vælg avanceret søgning og sæt kryds ved politiets registerblade, så søger du alene i registerbladene.

www.genealogisk-forlag.dk

Hos Genealogisk Forlag kan du være heldig at finde billeder af dine aner – vel og mærke, hvis de har været i politiets søgelys. For os slægtsforskere er det guld værd at få sat ansigt på sine aner, og i denne sammenhæng er det slet ikke så slemt at have haft en eller flere kriminelle blandt sine aner.

www.familysearch.org/da/


Find din slægts historie i historiske optegnelser.

Clients

Trusted by companies

Company

Company

Company

Company

Like our work?

Let's work together


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.