Slægter og forskning


Skaaningegaard

Bjørn

Knabe

Teglbrænder Ole Andreasen


Ole Olsing

Andreas Pedersen

Slægtstavler A-O ForskovenLinks til diverse hjemmesider, som kan være til hjælp ved slægtsforskning.Dansk Demografisk Database:http://www.ddd.dda.dk/


Arkivalieronline:http://www.sa.dk/ao/


Krabsen Stednavnebase m.m.: www.krabsen.dk/stednavnebase/


Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn :http://genealogi-kbh.dk/


Family searchhttp://www.familysearch.org/eng/default.asp


Data I Slægtsforskning:http://www.dis-danmark.dk


Historiske Kort:https://hkpn.gst.dk/


digdag.dk
Digital Kort


kb.dk Det Kongelige Biblioteks - luftfoto


Stan Andersen På jagt efter en familie


Stan Andersen: På jagt efter en familie

 

Professor Stan Andersen, som er bosat i San Francisco, er en af efterkommerne af de mange danske, som udvandrede til USA i sidste halvdel af forrige århundrede. I 1990 påbegyndte han en nærmere udforskning af sine danske rødder, som viste sig at ligge i Horns Herred.

På jagt efter en familie

  Jeg kom til Horns Herred i 1990 på en sentimental rejse. Jeg ville finde oplysninger om min oldefar Peder Andersens liv. Vi, hans amerikanske efterkommere, vidste, hvornår han var født, blevet gift og hvornår hans børn var blevet født. Slægtsforskerne blandt os havde undersøgt danske kirkebøger. Men ingen steder havde vi fundet oplysninger om, hvornår og hvor han var død, hvor han var begravet og hvordan han havde skaffet udkommet til sig og sin familie før de emigrerede i 1865 til det amerikanske vesten uden ham. Hverken hans pionerkone, hans fem sønner eller hans datter havde angivet noget om hans levetid. De havde blot overleveret nogle få, forjættende detaljer.

  Peder havde fået en slags heltestatus i familieerindringen, nok fordi vi ikke vidste noget om ham. Spændende detaljer havde foldet sig ud. Vi troede, han boede på et kongeligt gods, som hed Jægerspris; det betød "Jægerens paradis" fortalte vore fædre min fætter Bob og mig. Han og kongen - Frederik den VII - gik på jagt sammen der. Peder opdrættede og tilred heste for kongen. Han byggede sig et stort hus og det brændte ned. Andre fortællinger omfattede også Peders kone Ane, og de henrykkede vore søstre. Ane tjente også i den kongelige husholdning. Hun tilbragte tiden sammen med Frederiks dronning - som mærkeligt nok også var grevinde, hørte vi. Ane og grevinden var nære venner. Det var denne Ane, som bragte familien til Amerika. Når Bob og jeg hjalp vores fædre i landbruget i udkanten af ørkenen i det nordlige Utah drømte vi om at gå på jagt i det grønne Danmark med nogle af kong Frederiks efterkommere. Og når vore søstre hjalp deres mødre i det landlige køkken, drømte de om at servere the i en grevindes selskab.

  Så da jeg, som er historiker og har afsluttet min karriere som underviser, i 1990 kom til Horns Herred, regnede jeg med, at jeg i det mindste ville finde min oldefaders grav og kunne yde ham en forsinket helte-anerkendelse. Jeg regnede med, at jeg kunne gå ind på en kirkegård og finde hans gravsten, hvor hans fødsels- og dødsår ville stå. I USA's vestlige egne kan man regne med, at hvis kirkegården eksisterer, gør gravstenene det også, uanset hvor udviskede de er blevet. De oplysninger, som står på dem er sikrere end nogen myndigheds registre. Derfor er amerikanere tilbøjelige til altid at lede efter deres forfædre på kirkegårdene i deres gamle hjemland. Det første, jeg erfarede om historie i Danmark er, at gravsten her har et kort liv, især hvis de står over menigmand.

  Da Peders efterlevende rejste til Amerika, var de konverteret til "De sidste dages hellige" - Mormonerkirken. Mormoner er nok dem i verden, som mest ihærdigt leder efter forfædre. Forfædre indlemmes i kirkens medlemskab ved stedfortræderdåb i mormontemplerne. Efter mormonsk opfattelse kan alle de døde forfædre regnes som kirkemedlemmer. Derfor er kirkens "Familiehistorie Bibliotek" i Salt Lake City et rigt historisk arkiv med en stor mikrofilmsamling, som man kan få adgang til via computer. De fleste danske kirkebøger og folketællinger findes her eller kan skaffes på bibliotekets filialer i det øvrige USA. Denne overflod af dansk historiemateriale blev fotograferet af mormonerne til deres bibliotek i 1930'erne, jeg tror, lige efter oprettelsen af Det Centrale Landsarkiv for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i København; der kunne jeg nu se alle de originale dokumenter. Før jeg rejste til Horns Herred, gennemgik jeg påny oplysningerne om Peder Andersen på et filialbibliotek nær mit hjem i San Francisco.            

  Så jeg fik genopfrisket, at Peder Andersen (søn af Anders Rasmussen og Mette Hansdatter) blev født i 1807 i Skoven, at han giftede sig med Ane Pedersdatter fra Skuldelev sogn i Dråby Kirke i 1840, og at de fik syv børn i perioden fra 1841 til 1853. Jeg erindrer, at jeg spurgte en medhjælper på Familiehistorie Biblioteket, hvad "Skoven" betød. Var det en gård, en by, et område? "Måske det hele", sagde han. "Det betyder "skov"." Jeg vidste med mig selv, at jeg måtte se denne skov. Jeg kunne kun få lys over min dunkle historie ved at finde ud af, hvor det foregik. Skoven, Dråby, Skuldelev - det var navne, som slet ikke sagde mig noget, før jeg kom til Horns Herred i 1990.

  Det gjorde en stor forskel, da min kone og jeg kørte ind i Horns Herred - Skuldelev, hvor Ane havde boet, så Jægerspris med slottet, så Skoven (!) og helt mod nord Kulhuse. Den aften blev jeg klar over, at Peder var en dreng fra skovene i det nordlige Horns Herred, og at han i 1840 giftede sig med en pige fra en landsby i det sydlige Horns Herred. Men hvor havde han så ført hende hen? Jeg kunne fortælle min kone, at vi var i gammelt familie område, men jeg anede ikke, hvor Peder og Ane slog sig ned og grundlagde deres familie i Skoven. Tidligere romantiske slægtsforskere havde troet, at de boede på Jægerspris Slot sammen med kongen og hans grevinde. Jeg selv har altid været lidt mere realistisk og haft mine tvivl derom.

  De få familieerindringer om Peder indeholdt oplysninger om en brand i hjemmet. Nogle af efterkommerne i Amerika havde troet, at det var den brand, som ødelagde Frederiksborg Slot i 1859, og at Peder døde, da han prøvede at redde kongens heste. Jeg havde selv troet mere på, at familien havde boet i noget, der mindede om det, Peders efterkommere havde bygget i vesten, og havde derfor søgt råd hos Bente Thomsen og Annemette Jensen i Jægerspris Historiske Forening og Lokalhistorisk Arkiv inden turen til Horns Herred. Kunne de afsløre for mig, hvor Peder Andersen og hans familie boede i Skoven? Da min kone og jeg forventningsfulde ankom sidst i juli 1990, var de rede til at give mig fuld information.

  De viste mig nogle sider af et betydningsfuldt manuskript, som blev forfattet for ca. 60 år siden i Skoven af en billedskærer ved navn Lars Nielsen.1 Han havde hele sit liv indsamlet oplysninger og havde nedskrevet en oversigt over alle de tidligere beboere i Skoven. Hver oversigt stod under navnet på den gård, hvor de havde boet. En af dem var Skåningegård 9, hvis første kendte beboer var Anders Rasmussen. Han var Peders far. Om Anders (det var det navn, Peder gav sin egen ældste søn, min bedstefar) skrev billedskæreren: "Anders Rasmussen, født 1770, død 1850, overtog gården efter sin far. Om ham vides det, at han knyttede sine egne fiskegarn og arbejdede som fisker såvel som bonde." Således mødte jeg min danske tipoldefader Anders, fiskeren.

  Om "Peder Andersen, død ca. 1857" skrev Lars Nielsen i uddrag:

Peder Andersen var forfalden til drik, en gang han skulle have Mikkelsgilde, forsøgte han at afbrænde gården, hvad der mislykkedes og blev opdaget, hvorpå han hængte sig. Hans hustru og børn blev derpå Mormoner, solgte gården og rejste til Saltsøstaden til deres trosfæller ... Ved den auktion, som blev holdt over gårdens løsøre, købte min farfader Niels Svendsen ved denne lejlighed et hjørneskab, som havde tilhørt slægtens stamfader Rasmus Andersen. Dette er mærket med bogstaverne R.A.S. og årstallet 1764, er nu da dette skrives i min besiddelse.

  Der var ingen tvivl om, at dette var den tipoldefader, jeg havde ledt efter. Da choket var overvundet (tværs over mere end et århundrede), stod det mig helt klart, hvorfor vi havde vidst så lidt om familiens forhold før emigrationen. Peders tragedie og med den det meste af familiefortiden var blevet kastet overbord og udslettet under den store rejse til Amerika. Lars Nielsen selv fandt trøst ved familiens amerikanske vovestykke, og næsten som et efterladt familiemedlem, værdsatte han at have en erindring om dem i Rasmus Andersens hjørneskab. Jeg vidste, det var den Rasmus, som giftede sig med Maren Svendsdatter nogenlunde på det tidspunkt, da familieinitialerne blev skåret i skabet; han var søn af den første Anders Rasmussen.

  Efter choket over at se Peder falde ned fra piedestalen blev jeg klar over, at jeg havde åbnet døren til familiens danske liv: Skåningegård, gården, hvor de havde boet. De navne, vi kun havde kendt fra de mikrofilmede kirkebøger -- Anders Rasmussen og hans koner Ellen Jensdatter/ og derefter Ellen Larsdatter, Rasmus Andersen og Maren Svendsdatter/ dernæst Sofie Nielsdatter, Anders Rasmussen og Mette Hansdatter, og Peder Andersen og Ane Pedersdatter - havde en levende bolig: Skåningegård. Jeg begyndte straks at øve mig i at udtale navnet på gården.

   Jeg tænkte: måske kan jeg nu skrive en sand familiehistorie.

  Gården og huset, hvor familien engang havde boet, eksisterede stadig, stærkt moderniseret, og de nuværende ejere viste os det venligt. De fremviste stolt en liste over tidligere ejere, og de kendte familier Rasmussen og Andersen var der. Sjældent har en historiker været så heldig efter at have været så chokeret. Nu begyndte jeg at lede mere bredt efter oplysninger om familiens liv.2

  Jeg mødte flere udfordringer, før jeg i 1993 var i stand til at afslutte en tilfredsstillende historie "En dansk familiekrønike". En af de første angik endnu en gang Peder Andersen. På mormonernes Familiehistorie Bibliotek var jeg faldet over et stort mikrofilmet aktstykke kaldet Realregister for Horns Herred. Det indeholdt oplysninger om alle ejendomstransaktioner i det nordlige Horns Herred fra 1855 til sidst i århundredet. En af gårdene i registeret var Skåningegård 9. Det blev først "skødet fra staten til Peder Andersen" 31. december 1855, hvilket noteredes 7. oktober 1856. Peder, og ikke hans fader, var altså den første selvstændige ejer af gården. Med ham realiseredes familiens drøm om at blive "selvejer".3

  En senere optegnelse om Skåningegård angav, at skødet var overtaget af "Enke Ane Pedersdatter" 2. november 1858, hvilket var noteret den 11. januar 1859. Således fik jeg at vide, hvornår Peder var død, og senere studier af kirkebøger afslørede, at han var død og begravet i oktober 1858 i Frederikssund på den anden side af fjorden, uden for hans elskede Horns Herred. Der på Frederikssund kirkegård (hvor hans egen tipoldefar også var begravet) kan vi mindes ham.

  Jeg endte med at skrive en historie i 12 kapitler. Den begyndte med slægtens liv på Sjælland i begyndelsen af 1700-tallet og sluttede, hvor de begyndte deres nye liv i det amerikanske vesten for 130 år siden. Det blev en historie om fire generationer, som opbyggede Skåningegården med Anders Rasmussen som den første. I slutningen af historien drager min bedstefar Anders, Peders ældste søn, vestpå. Han har med sig en moderne Henry riffel, som han fik som infanterist i Slesvig i 1864-krigen. Riflen gik videre til min far, og den tilhører nu hans barnebarn, som bor nord for mig i Oregon i den vestligste del af Amerika.

  Vi er draget vestpå i lang tid, har jeg indset. Mine familiestudier bragte mig så langt som til Skåne i det sydvestlige Sverige. Billedskærer Lars Nielsen skrev om "Rasmus Andersen, født 1743, død 1814"

  Hans fader har måske været en indvandret Skåning, og haft gården før ham...

  Mens jeg skrev historien er jeg rykket tilbage østpå. Min kone har bemærket, at jeg opfatter mig mere som værende fra Sjælland end fra Utah.

  Det kan være. I hvert fald er jeg kommet til at holde af Horns Herred i løbet af de gange, jeg har været der for at finde historiske oplysninger. Det er et meget blidere landskab end jeg kender fra min barndoms bjergrige vesten og (uanset hvad I mener) et mildere klima. Der er ikke så grønt og blomstrende og så mange huse som i andre dele af Danmark - i det gamle Skåne og på Fyn for eksempel. Men intet andet sted i Danmark virker så harmonisk på mig. Når jeg kommer ind i Horns Herred østfra eller vestfra sænker roen sig over mig.

  Dér har jeg hjemme.

 

1. "Hvad jeg ved af Skovens historie i Horns Herred", optegnet af billedskærer Lars Nielsen, Kulhuse. Optegnelsen påbegyndt 1928.

2. Fra begyndelsen fik jeg megen hjælp fra en pensioneret oberstløjtnant Niels Christian Linde, som bestyrede Jægerspris Turistbureau. Han viste os Skåningegård og skovene i Horns Herred, og han introducerede os til det danske køkken.

3. En anden historisk interesseret ven, jeg fandt - fhv. landinspektør Erik Damsgård i Farum - skaffede mig en kopi af udskiftningskortet fra 1809 over det nordlige Horns Herred. Herpå ses de officielle skel mellem gårdene, som de blev fastsat under Frederik VI. Kortet hænger nu på min væg i San Francisco og viser mig Skåningegård 9's jorde og navnet på dens ejer, Anders Rasmussen.

 Bjørn

Den 24. søndag efter trinitatis 1653 havde Bjørn Skrædder i Neder Dråby en søn til dåben. Han fik navnet Hans. Det hedder i optegnelsen, at moderen hed Bente. Gudmoderen var Margrethe Justes. Fadderne: Poffvel Skrædder, Thoer Skomager, Suends broder i Gierløff, Mette Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Kirsten Olsdatter, Dorethe Davidsdatter, Lizabeth Davids og Maren Per Andrisens.

 

 

Bjørn Skrædder fik døbt en række børn, således 1655 en søn Haagen og 1657 en søn Fallentin, der døde som lille, en anden søn Valentin blev døbt 1661. den datter Lisbeth, der senere blev gift og boede i byen, nævnes også. Bjørn Skrædder var en anset mand, der optrådte ved mange af byens store familiefester. Lisbeth Davids var vist nok Bente Bjørns moder.

 

Den 31. marts 1685 blev Bjørn Skrædders hustru af Sko(v)en hæderlig begravet. ”Gud fryde hendes sjæl i Guds rige. Betalt til kirken 24 skilling”, hedder det i kirkebogen.

 

Dominica Invocovil (en søndag i fasten) 1691 hedder det i kirkebogen: ”Bjørn Skreder aff skoven begraffven. Lovet til kirken 24 skilling, for ligklædet 24 skilling”.

 

Denne Bjørn Skrædder fik mange efterkommere; da hans børn boede i sognet i flere generationer, træffes atter og atter Bjrøn-navnet i kirkebogen. Sønnen Hans Biørnsen blev 2. søndag i fasten 1682 trolovet med Anne Rasmusdatter på Jægerspris, og de holdt bryllup søndag efter påske samme år.

 

I de følgende år fik dette ægtepar døbt flere børn, således døtrene Lisbeth, Bente og Dorte.

 

1691, 4. søndag i fasten, døbtes Hans Biørnsens søn af Skoven; han blev kaldet Biørn efter bedstefaderen. Dorthe Søren Pedersens var gudmoder. Fadderne var PIeter Løche, vistnok en hollandsk amagemand, Haagen Biørnsen, broder til

Hans Biørnsen, Karen Sties og Ingeborg Valentins, gift med Hans Biørns broder. Desuden var Anders Tærsker fadder.

 

Ane Hans Biørns holdt hue, da Haagen Biørns datter Bente blev døbt 1694. Ved kirkelige begivenheder i disse åringer nævntes: Karen Laurits Biønsens, Gertrud Eske Biørnsens og Lisbeth Biørnsdatter. Valentin Biørnsen havde en gård i Over Dråby. Da han 1695 fik døbt en datter Mare Magdalene var Hans Biørnsen fadder. Samme år fik Valentin døbt en søn Biørn.

 

Ved en dåb hos Laurits Biørnsen i Skoven var blandt fadderne: ”Hendes Kongelige højheds skovrider Hans von Stefan”. Ved en dåb 1698 hos Eske Biørnsen var blandt fadderne ”prinsessens to kammerpiger” og ”marskalens kammertjener”. I de år havde Frederik den IV’s søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig ofte på Jægerspris, men muligvis er det kronprinsen, Frederik den IV, der mens, da han stod indskrevet for godset.

 

7. søndag efter trinitatis 1716 blev Hans Biørnsens af Skoven begravet. Kirken fik 1 mark, og for ligklædet blev udredet 1 mark 8 skilling.

 

24. søndag efter trinitatis 1715 viedes Biørn Hansen af Skoven og Ellen Jensdatter.

 

1. søndag efter påske 1721 havde de til dåben en søn Hans. Skovridernes datter mademosielle Margrethe Granners bar barnet. Blandt fadderne var monsieur Christian på Jægerspris, Dorthe Granners samt Haagen Biørnsens datter Karen.

 

 

1730 viedes Biørn Hansens og Sidse Larsdatter, men da Biørn Hansens enke blev begravet i efteråret 1785, kaldes hun Kirsten Biørns af Skoven. 2. påskedag 1767 blev ”den gamle bildte bonde Biørn Hansen af Skoven begravet”.

 

Hans Biørnsen, der var født 1721, blev gift med Kirsten Berensdatter. De fik 1754 døbt

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

en søn Biørn, båret af Biørn Hansens hustru. En slægtning, unge Peder Knabe, hvis fader var sognefoged og indgiftet i Biornslægten, var fadder tillige med Christen Ladefoged.

Sexuagesima søndag 1758 døbtes Hans Biørns søn, der blev kaldt Lars, skovriderdattern jomfru Weinschenck var gudmoder.

 

Hans Bjørnsen blev begravet 30. august 1760, kun 39 år gammel. Ved skiftet efter ham blev der 52 daler til deling mellem enken og de to børn, Biørn og Lars. Sønnerne fik også de sølvknapper, der havde siddet på faderens bukser og brystdug.

 

Lars Hansen blev den 17. november 1784 trolovet med Maren Olsdatter. Forloverne var Peder Knabe af Neder Dråby og Christen Andersen af Skoven; Lars Hansen kaldtes ”ungkarl af Skoven”. De holdt bryllup 3. søndag i advent samme år.

 

 

Ved folketællingen 1787 regnes Lars Hansen til 28 år og hustruen Maren Olsdatter til 24 år, idet man kun noterede det fyldte år. De havde da en toårig datter Kirsten.

 

Maren Olsdatter var datter af gårdmand Ole Nielsen, Skoven, der var født 1714. Han døde 1781, 67 år gammel. Helligtrekongersdag 176 viedes Ole Nielsen, der 1741 blev viet til Ellen Andersdatter. Maren Olsdatter var døbt den 2. marts 1763. Hendes gudmoder var Hans Stærs hustru. 1787 fik Lars Hansen en datter, Inger, døbt. Peder Knabes hustru af Neder Dråby bar hende. Fadderne var Hans Stær, Lars Svendsen, Hans Knabe og Jens Linds hustru.

 

 

Ved folketællingen 1801 havde Lars Hansen børnene: Kirsten 16 år, Inger 13 år, Ane 10, Ole 8, Karen 5, Hans og dennes tvillingsøster Ane Margrethe 3 år.

Lars Hansen døde den 22. december 1815.

Den i 1787 døbte datter, Inger Larsdatter, blev 1816 viet til Andreas Olsen. Han var teglbrænder på Jægerspris teglværk.

-----------------------------------------------------

Skovfoged Hans Stærs slægt.

 

 

I begyndelsen af 1700 tallet ansattes Hans Pedersen Stær som skovfoged på Jægerspris gods i Dråby sogn. Efternavnet Stær fik han vist nok efter ”Stærehuset”, som var skofogedbolig.

 

 

1714 blev Hans Pedersen og Lisbeth Hansdatter viet i Dråby kirke. Det ser imidlertid ud til, at Hans Stær i nogle år har været udensogns, da de første fødte børn ikke er fundet i Dråby kirkebog.

 

Er ovennævnte Hans Pedersen identisk med Hans Stær, er hustruens navn enten forkert indført, eller hun er død, så han senere har giftet sig på ny. Hans Stærs hustru hed sener hen Else Pedersdatter.

 

At dømme efter skifteprotokollen ved Hans Stærs død, er den ældste søn, Peder Hansen, født 1720. En søn Hans var dødt 1726, en datter Maren 1722. Den først indførte i Dråby kirkebog var datteren Zidse, der blev døbt 1717. året efter fulgte Ingeborg, derpå med 2 års mellemrum Jens og Andreas, den sidste døbtes 3. påskedag 1733, da faderen indførtes som ”Hans Persen i Stæren”.

 

 

Præsten i sognet var øjensynlig til tider ligefrem vittig ved sine indførelser i kirkebogen, som i nøjagtighed lader de del tilbage at ønske, idet bærrenes navne ofte ikke er indført, til tider nævnes faderens navn heller ikke, men kun ”en ukendt mand hos fiskeren” og lignende.

 

 

1735 noteredes i kirke bogen: ”Hans i Stærhuset en søn til dåben, 8. søndag efter trinitatis, kaldet Ole, bårne af Hronyus (Hieronymus) skovfogeds hustru.

1738 blev døbt en datter Kirsten.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hans Pedersen Stær blev begravet 12. søndag efter trinitatis 1758. Hans hustru blev jordet den 22. november 1760.

 

 

Efter skovfogden holdtes skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København, Hans var gårdmand i Skoven, Jens var snedker i Over Dråby, Andreas vangevogter, han blev sener skovfoged ved Kohaven, Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”: datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbehnhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.

 

Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. – Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.

 

Efter modernes død var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldets da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i Købehavn, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var som tjener med en herre i udlandet.

 

Blandt modernes efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole. Begravelsen havde kostet 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.

 

Til deling mellem arvingerne var 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele. Andreas Stær, skovfoged, blev begravet den 11. juli 1782, og 1792 jordedes enken, Maren Stær af Neder Dråby.

Skovfoged Ole Hansen Stær blev den 9. december 1761 viet til Bodil Sofie Hansdatter,

 

der var født ca. 1738.

 

 

Ved folketællingen 1787 opgives følgende da levende børn: Hans Christian 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder 11, Jens 9, Andres 6 og Inger Kirstine 3 år.

Andres var døbt Andreas, men navnene bliv i hine tider hyppigt skrevet forkert i optegnelserne.

 

Om ham heder det i kirkebogen for 2. søndag i advent, den 10. december 1780: Ole Stær skovfoged havde til dåben sin søn kaldet Andreas. Fasanmester Hofmanns kone bar ham. Fadderne var: Andreas Olsen, SR.??, Antonius Povlsen Verdelin fra Slangerup.

1787 begravedes en hjemmedøbt datter af Ole Stær ved navn Catharina Marie.

1793 døde skovfoged Ole Stær.

Sønnen Andreas Olsen Stær blev 1816 viet til Inger Larsdatter af Skoven. Forloverne var Hans Stær og Poul Jacobsen.

 

 

På en rude i sin gård havde Andreas Olsen indridset en række datoer for familiebegivenhederne. Datoen 7. juni 1816 må vær bryllupsdagen. Der blev ”taget til præsten” den 26. april. De næste datoer: 19. april 1817 og 13. juni 1818 angiver fødselsdagene for sønnen Lars, der døde næste år, og datteren Bodil Sofie. Den 6. marts (ruden har 4. marts) 1820 fødtes datteren Kirsten, den 15. marts 1823 en søn Ole. Hvad rudens datoer 20. marts 1825 og 29. marts 1826 henviser til, ses ikke i kirkebogen.

 

Den 29. april 1827 fødtes datteren Maren Kirstine, og den 21. maj 1830 en datter Ane Katrine.

Andreas Olsen døde den 28. februar 1841. 62 år gammel.

 

Ved datteren Bodil Sofies dåb i 1818 den 15. juni, hed det, at hun var født den 13. juni, datter af teglbrænder på Jægerspris Andreas Olsen og hustru Inger Larsdatter. Hun fermstilledes i kirken den 2. august. Sofie

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Jensdatter var gudmoder. Fadderne var Hans Stær, Rasmus Pedersen og Ole Smed. Denne datter blev konfirmeret 1833 med karakteren mg for såvel opførsel som kundskaber. Det var med få undtagelser karakteren for velbegavede børn.

 

 

Da Ole blev døbt 1823 kaldtes faderen Andreas Olsen Stæhr, og blandt fadderne var Hans og Andreas Stær. Denne Ole var soldat i treårskrigen og ligger begravet i heltegraven i Fredericia, hvor han navn findes på mindestenene.

Andreas Olsens hustru, Inger Larsdatter, døde den 27. november 1864, 76 år gammel.

 

Bodil Sophie Andreasdatter blev den 10. marts1848 viet til ungkarl Niels Hansen af Skoven, der da tjente på teglværket. Forloverne var gårdmand Ole Hansen Stær og indsidder Frands Nielsen i Neder Dråby. Bodil Sophie Andreasdatter var i nogle år borte fra hjemmet. Hun rejste hjemme fra den 1. maj 1838 og vendte hjem til moderen igen 1. maj 1842, da hun havde tjent pastor Bang i Ferslev præstegård.

---------------------------------------------------

 

 

Slægten Hjort

 

 

Allehelgensdag 1681 blev Anders Andersen og Karen Pedersdatter viet i Dråby Kirke. Anders Andersen fik eng gård i Skoven. Han havde tidligere blandet andet været i tjeneste hos ridefogden på Jægerspris.

 

Ægteparret fik døbt en række børn, således 1682 en søn Anders, 1685 en søn Peder, 1687 en søn Niels, og Sankt Hansdag 1689 en søn Svend. Denne søn blev båret af Bodil Søborres. Fadderne var Stefan Rasmus, Anders Arvid, Kirsten Willums, Karen Siers og Lisbeth Pedersdatter. Den nævnte Bodil Søborres var til stede ved en stor del af de familiebegivenheder, der holdtes i dette hjem. Hun døde 1696. 1690 blev tvende af Anders Andersens børn begravet, men da

præsten ikke opgiver navne, kan det ikke ses, hvem det var, nyfødte eller ældre.

 

Sønnen Anders Andersen blev 1717 gift med Karen Larsdatter. Denne var Laurits Bjørnsens datter, og hendes fader var sammen med den ældre Anders Andersen forlovere.

 

 

Da familienavnet Hjort senere knyttedes til denne familie, kan noteres, at Anders Hjort i Neder Dråby nævnedes var århundredeskiftet. 1785 døde en Anders Hjort af Skoven 86 år gammel. Ved en dåb hos Anders Hjort i Neder Dråby1704 vedrørende datteren Pernille, var Haagen og Eske Bjørnsen blandt fadderne. Denne Anders Hjorts hustru hed Gundel.

 

 

I en jordebog fra 1733 over Jægerspris gods nævnes Anders Andersen som gårdmand i Neder Dråby med 5 td. 5skp. Hartkorn, hvilke størrelse alle gårdene var tildelt.

 

Svend Andersen, der fik gård i Skoven, blev gift med Anna Mortensdatter. Denne Svend Andersen døde i fasten 1761. der var skiftesamling i boet den 30. oktober samme år. Børnene var da: Peder Svendsen, 33 år, hjemme ved gården, Anders Svendsen, 28 år, gift og boende i Skoven, Morten Svendsen, 26 år, tjente i Stutteristalde, Niels Svendsen, 24 år, tjente skovrideren, Ole Svendsen, 18 år, hjemme, samt datteren, Karen Svendsdatter, 30 år.

 

 

Peder Svendsen, der skulle overtage gården, lovede moderen frit hus, en tønde sædeland i marken kaldet ”Hyllebocks Stykke”, som ligger næst ved byen, samt 2 læs hø. Desuden skulle han have en ko på 5 år et svin, 8 får og en gås. Peder Svendsen lovede desuden at bekoste søsteren, Karen Svendsdatters bryllup, og hun skulle have en ko på 4 år. Der skulle foretages reparationer på 10 fag stuehus og 16 fag fæhus. Til enken skulle indrettes 4 fag hus. Da formuen var opgjort til 135 rigsdaler og ”besværingen” til 159
Knabe slægten

Teksten er direkte afskrevet fra kopi af det originale stambrev. Der tages forbehold for stave- og skrivefejl. Originalkopien opbevares på Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris.

Forord.

Indledningen til denne slægtsbog bør være et mindeord om den, som det alene skyldes, at bogen er blevet til, nemlig:

Niels Reinholdt Bentsen Lærer ved skolen i Hans Tavsensgade i København født 14. juni 1890, død 26. marts under influenzaepidemien i 1919

De sidste breve fra ham ud til familien angående oplysninger om den nulevende slægt er skrevet indtil 14 dage, før han døde, og endnu de første dage han lå syg, beskæftigede han sig med at få det hele samlet. Sine undersøgelser ude på Landsarkivet havde han imidlertid ikke fået endelig afsluttet, og muligvis var indholdet derfor også på sine steder kommet til at foreligge mere detailleret, end det nu gør, om hans undersøgelser ikke var blevet afbrudt så brat.

Med udmærkelse til sin eksamen begyndte han sin lærergerning, og efter udtalelse af hans forsatte, skoleinspektør Sophus Halle, var han en dygtig lærer, der gik op i sit arbejde med megen interesse, og som gjorde alt for at yde noget virkelig godt.

Hvad han kunne få tilovers af tid, brugte han, først til arbejde i Kristelig forening for unge mænd, senere med at få fattige børn i København på koloniophold om sommeren, og han havde netop skaffet plads til hold både på Bornholm, og på Lolland, da han blev kaldt bort.

Måtte vi andre kunne mindes som han.

December 1924

I

(Nr. 512/498) slægtens nestor, Hans Knabe, levede i det 17. århundrede i byen Gerlev i Horns Herred lidt syd for Frederikssund. Hvor eller hvornår han er født er forgæves søgt oplyst i Landsarkivets kirkebøger, men efter navnet at domme er en af hans forfædre eller han selv muligvis kommet hertil fra Tyskland.

I Gierløff Kirckis protokol for 1651 nævnet en Hans Knabis tjenestekarl, og antagelig har Hans Knabe derfor haft en gård i Gerlev.

Alt bøndergods i Gerlev og omliggende byer hørte imidlertid dengang ind under krongodset Jægerspris, eller Abrahamstrup, som det på den tid hed indtil 1673, hvor Christina V solgte det til overjægermester Hahn, og Hans Knabes gård har således været en fæsteejendom herunder.

Hans Knabe må være gift før 1647- i dette år nævnes nemlig Hans Knabis kvinde som fadder. Af hans børn kendes sønnen Peder, der er indskrevet som fadder 1661 og datteren Marlene, som er nævnt 1682.

Desværre har det ikke været muligt at finde dødsåret, men han må være død før 1696, i hvilet år Kirsten, salig Hans Knabis, er blevet begravet i sit alders fireoghalvfjerdsindstyvende år. Ved denne begravelse blev derefter kirkebogen ”ringt it qvarter”

(Nr. 256/249) Peder Knabe af Gerlev, søn af Hans Knabe, er antagelig født omkring år 1645. i kirkebogen for 1661 omtales han som Hans Knabis Peder, og omkring år 1680 er han blevet gift. Hans hustru Inger døde 1683 u barselseng, 3 timer efter at hun var forløst. Til notitsen om hendes døs er tilføjet: ”Gud give hende det evige liv. For klock (klokkeringning) 3 mark:”

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Datteren, hvis fødsel kostede moderen livet, blev døbt den 8. august 1683 og fik efter hende navnet Inger. Året efter, 3. søndag efter pinse, blev enkemanden gift med Margrethe Pedersdatter, og i dette ægteskab er år 1686 født en søn kaldet Peder.Peder Knabe blev begravet dom. cculi (3. søndag i fasten)(Nr. 128/125) Gamle Peder Pedersen Knabe af Neder Dråby, søn af Peder Knabe af Gerlev, død 22. søndag efter trin. 1686. 29 år gammel, 23. søndag efter trin. 1715. blev ærlige og velagtede karl Peder Pedersen Knabe trolovet til gudelskende quinde Bente Hansdatter, Jens Flints efterleverske.

Børn i dette ægteskab:

A Jens døbt 1717, død som barn.

B Anders Knabe vist nok født 1720, død 1763

C Unge Peder Pedersen Knabe født 1721, (nr.64/63)

D Dorte Pedersdatter døbt 1728, gift 1748, med Jeppe Larsen af Neder Dråby.

Hustruen Bente døde 1737 og blev begravet 2. pinsedag.Allerede i oktober måned samme år ægtede han Ane Cathrine Larsdatter og havde med hende børnene:

E Lars født 1738, død som barn.

F Hans Knabe døbt 1742, død 1823.

Gamle Peder Pedersen Knabe var kirkeværge for Dråby kirke og blev derfor, da han døde 1763, begravet inde i kirken.Dette år må have været et sorgens år for familien. I maj døde unge Peder Pedersen Knabes hustru, i slutningen af juni gamle Peder Pedersen Knabe, i begyndelsen af juli sønnen Anders, og endelig kort tid efter dennes lille søn.

Da den almindelige hornkvægsyge havde bortrevet alt, hvad der var i gården, nemlig 6 køer og 5 stykker ungkvæg, ænder og enken og hendes søn Hans, som ved skiftet den 11. juli samme år overtog fæstegården efter faderen, om at måtte overtage hele boet uden registrering og vurdering, da de ”ved Guds forsyn i den forventede bedre tid ville stræbe efter igen at forbedre boet til fuld besætning o g inventar, og hvad mere Gud ville give dem lykke til”:

Der blev tillagt hvert barn 10 slettedalerer i arvepart. Enken, Ane Cathrine Larsdatter, døde år 1782, nogle og 70 år gammel.(Nr. 64/63) Unge Peder Pedersen Knabe, søn af gamle Peder Pedersen Knabe, døbt 10. søndag efter trin 1721, var gårdmand og sognefoged i Neder Dråby. Gift 1. gang med Anna Catharina Pedersdatter.Børn i dette ægteskab:

A Peder Pedersen Knabe jun. Født 1745, død 1820.

B Bente født 1747, død som barn.

C Hans født 1748, begravet 1752.

D Ole født 1751.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

E Hans født 1754.

F Anders født 176, begravet 1758.

G Bente Kirstine født 1759, begravet samme år.

H Anna Margrethe født 1760, gift 1. gang med Lars Svendsen af Skoven (se nr. 32/31)

Hustruen, Anna Catharina, døde 1763 og blev begravet 6. søndag efter påske.

Kort tid efter giftede unge Peder Pedersen Knabe sig med Dorothea Pedersdatter. Vielsen fandt sted den 23. september 1763.

Børn af 2.ægteskab:

J Anders født 1764, død 1836.

K Peder født 1766.

L Anna Catharina født 1770.

M Rasmus født 1774.

Sognefoged Peder Knabe blev nogle og 50 år og begravedes 2. søndag efter påske 1774. han efterlod sig 8 børn, deriblandt 2 sønner der begge hed Peder Pedersen Knabe, så snart dødsfaldet blev bekendt, blev hans indbo straks forseglet således: en kiste med bogstaverne PPS og årstallet 1742, et wråskab med samme bogstaver, en kiste mærket DPD 1765, hvoraf enken dog forud udtog til at bestride begravelsen. To par lagner og ”en pung hvori befandtes penge udi kroner 5 rdl. 4 mk. Og udi anden klingende mønt 4 rdl. 4 mk. Tilsammen 10 rdl. 2 mk. Hele boet opgjordes til 291 rdl., men der blev dog kun lidt over 39 rdl. Til deling. Anna Margrethes

søsterlod blev således kun 1 rdl. 2 ml. 9 sk. I arvepart blev der tillagt hende et får, som skulle gå iblandt stifmodereres til næste Michaeli (Mikkelsdag).II

(Nr. 128/121) Bent Laursen Skåning, gift med Kirsten Nielsdatter, havde 8. søndag efter trin 1729 et barn til dåben. Af en notits tilført kirkebogen fremgår, at han er kommet hertil fra Kullen i Skåne, og at han på daværende tidspunkt boede hos en Niels Møllers i Skoven.

Hvornår ha er født vides ikke, men antagelig ligger hans fødselsår noget før år 1700, idet en søn allerede skal være født år 1717. han er død 1763, begravet 2. søndag efter epiph, og skiftet efter ham er afholdt den 3. februar.

Børn i dette ægteskab:

A Svend Bendsen Skåning, født 1717. (Nr. 64/61)

B Buddil gift med Mads Trolle fra Frederikssund, fød før 1763.

C Giertrud gift med Lars Frigård, indsidder i Skoven, død 1781 70 år gammel.

D Kirsten født 1729, gift 1. gang med soldat Peter Spids i København, død før 1763. gift 2. gang med Hans Jørgensen Esselberg, Nørrebro i København.

E Johanne født 1732, gift med Peder Pedersen af Skoven.To år efter, 1765 1. søndag i fasten, blev Bent Skånings enke begravet.

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

(Nr.64/61) Svend Bendsen Skåning, født 1717, søn af Bent Laursen Skåning, gift med Marie Hansdatter, født 1721, var fæster af Troldegården i Skoven.Børn i dette ægteskab:

A Kirsten Svendsdatter født 1751, gift 1779 med Niels Christensen i Skoven.

B Bodil født 1753.

C Lovise død 1755.

D Lars født 1756. (Nr. 32/31)

E Jacob født 1759, antagelig død før 1782.

F Hans født 1761.

G Anne Maria født 1767.

H Maren født 1769, død 1770.2. pinsedag 1782 blev Svend Bendsen Skåning begravet, og samme år, den 25. oktober, blev der holdt skifte mellem enken og efterlevende børn, men der arvedes intet.

Fire år efter, 9. søndag efter trin 1786, blev Marie Hansdatter begravet.(Nr.32/31) Laers Svendsen af Skoven, søn af Svend Bendsen Skåning, gift 3. søndag i advent 1783 med Anna Margrethe Pedersdatter, født 1760, datter af unge Peder Pedersen Knabe (Nr.64/63), fik 1784 fæstebrev på Toldegården, som moderen siden 1782 havde beboet som enke.

Børn (a-b):

A Ane Cathrine Sophie døbt 1. søndag efter epiph 1785, gift med Anders Jensen Lind (se nr. 16/15).

B Peter født 1787, død 1793.1792 døde Laers Svendsen knapt 36 år gammel. Den 10. november samme år afholdtes der skifte mellem enken og efterlevende børn, men der var intet at arve. Børnenes morbroder Peder Pedersen Knabe af Neder Dråby var til stede ved skiftesamlingen.

Samme år giftede enken sig med Christen Rasmussen Vest, født 1768.

Børn i dette Ægteskab (1-5):

1 Lars Christensen Vest født 1793.

2 Peder født 1795, gift 1825 med Kirsten Olsdatter.

3 Christen født 1797, død før 1824.

4 Rasmus født 1800.

5 Kirsten født 1802 fød før 1824.

Christen Rasmussen Vest døde den 28. februar 1824. Hvornår Anna Margrethe Pedersdatter er død, vides ikke.

 

III

(Nr. 128/115) Jens Lind var husmand i Neder Dråby, død 1749.

Når eller hvor han er født vides ikke. Han nævnes i Dråby kirkebog 1725, og 3 år senere havde han, 4. søndag i anvendt 1728,en datter Ellen Lovise til dåb. Ved skiftet efter ham 28. februar 1750 omtales hans enke Gunild og hans to døtre Maren Jensdatter Lind (se nr. 64/57) og Ellene. Sytten årsenere, 1. søndag i advent 1767, begravedes hans enke.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

IIII

(Nr. 64/57) Hans Knudsen af Neder Dråby, født 1714, gift 27. juni 1738 med Maren Jensdatter Lind, født omkring 1710, datter af Jens lind (nr.128/115)

I dette ægteskab en søn:

Jens Hansen (eller Poulsen) Lind (nr.32/29)

År 1741 døde Hans Knudsen, 27 år gammel, og blev begravet 2. søndag efter påske.

Samme år blev enken trolovet med musqeter Poul Rasmussen.

I dette ægteskab børnene (A-G):

A Rasmus 1743 – 1811

B Hans 1745 – 1804.

C Ole døbt 1747

D Mette Kathrine - 1748.

E Ole 1751.

F Elsebet 1756.

G Peder 1760.

1787 blev Maren Jensdatter Lind begravet, nogle og 70 år gammel.

(Nr.32/29) Jens Hansen (eller Poulsen)Lind, søn af Hans Knudsen og Maren Jensdatter Lind, er døbt alle helgens dag 1738 i Dråby kirke. 2. søndag i advent 1770 blev han trolovet med enken Kirsten Nielsdatter og fæstede samtidig (fæstebrevet er dog først dateret 16. februar 1773) ”den gård i

Jægerspris Schowboeliger udi de såkaldte Sexgårde, som den forrige beboer Anders Svendsen fradøde, og som enken, hvem han ægtede med stedet, således til ham haver afstået”.
Gården var på 2 tdr. og 6 skpr. Hartkorn, og der svaredes årligt 6 rdl. 5. mk. Og 4 sk. Samt i landgilde 1 lam, 2 høns og 2 tdr. rug.
Endvidere skulle der gøres hoveri efter reglementet. Bygningerne bestod af 3 længer på tilsammen 27 fag.
Til besætning og inventar modtog han for forgængernes dødsbo for i alt 127. blandt andet 5 heste, 13 får, 12 svin,2 vogne, 1 plov og 1 harve.
Han måtte forpligte sig til ”at føde og klæde og kristeligt opdrage forgængerens 3 børn, indtil de selv kunne fortjen brødet eller på anden måde blive forsørget, men blev derfor, da tillige den almindelige hornkvægsyge havde bortrev alt gårdens hornkvæg, fri for at betale indfæstning.I øvrigt måtte han forpligte sig til at holde besætningen og inventariet komplet, at vedligeholde gårdens bygninger, betale de kongelige skatter, påbud og landegilde i rette tid, finde sig i de forandringer som general-landvæsen og kommune ville fortage til agerbrugets forbedring satte stendiger og gærder, plante pile, lægge humlekuler, plante frugttræer i sin have, behandle og bruge gårdens jorder forsvarligt og at vise hørighed og lydighed, som en god fæstebonde hør og bør”.Få år efter blev der på Jægerspris Tinghus afsagt dom over omtrent 100 bønder fra Gerlev og Dråby sogne for ulovligt brændevinsbrænderi.
Af den lange liste anføres følgende: Peder Rasmussen og Christopher Rasmussen af Landerslev, Niels Christophersen af Over Dråby, Peder Knabe, Jeppe Larsen og Hans Knabe af Neder Dråby og Svend Bendsen og Rasmus Vest af Skoven.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Også Jens Lind var blandt de anklagede, og under et forhør den 4. oktober 1777 tilstod Lind, at han ligesom en Jens Andreasen havde brændt en eller to gang i sidste forår med en hat og to piber, som han havde lånt.

Dommen blev afsagt den 9. oktober og lyder således:

Thi bør de samtlige for sådan deres ulovlige og egenrådige brændevinsbrænderi samt øvrige ulovlige adfærd hver betale 30 rdl., foruden at de her i retten afleverede brændevinsbrænder-redskaber være confisqerede. Udi processens omkostninger betaler en hver af de indstævnte 4 Mark. Alt at udredes og betales til cammeråd Eschildsen, som haver angivet og påtalt disse forbrydelser, inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under lovens adfærd”:

I sit ægteskab havde Jens Linde 4 børn (a-d):

A Dorothea døbt 1773

B Else døbt 1775, gift 1799 med Peder Rasmussen Vest af Skoven, født 1766, død 9. februar 1824 søn af gårdmand Rasmus Christensen Vest, født 1730, død 1803 og hustru Anna Andersdatter, og sønnesøn af Christensen Vest født 1708, død 1773 og Else Bertelsdatter død 1767.

Brødre til Rasmus Christensen Vest:

Christen Rasmussen Vest, født 1768, død 1824, Anders Rasmussen Vest født 1774, død 1837 og Andreas Rasmussen Vest født 1780, død 1857.

Ni børn i Else Jensdatters ægteskab:

Jens født 1800, død samme år.

Peder født 1802, død 1803

Rasmus født 1803.

Jens født 1805, død 1826.

Christen født 1807.

Ane Lisbet født 1809.

Kirsten født 1813.

Anders født 1813.

Ane født 1818, død før 1824.

 

7. juli 1824, samme år som Peder Rasmussen Vest døde blev der holdt skrifte mellem hans enke og hendes familie, da hun agtede at indgå nyt ægteskab med en Ole Jensen.

 

C Gunild døbt 1777, død 20. august 1858, gift 1803 med Andreas Rasmussen Vest, født 1780, død 30. december 1857. denne var en broder til hustruens søster Elses mand.

Barn i dette ægteskab:

Ane Lisbet døbt 10. december 1809, død 1879.

D Anders Jensen Lind født 1782. (nr. 16/15).

Jens Lind afstod nogle år forinden sin død gården til sin søn Anders og henlevede sine sidste år som aftægtsmand. Blev begravet den 29. december 1815. Hans hustru Kirsten Nielsdatter døde året efter, begravet den 27. marts 1816, 70 år gammel.

(Nr.16/15) Anders Jensen Lind, søn af Jens Hansen Lind, døbt 11. april 1782, trolovet 18. januar 1807 med Ane Cathrine Sophie, døbt 1. søndag efter Hellig tre konger 1785, død 11. august 1849, datter af gårdmand Lars Svendsen (nr. 32/31).

I de første år af sit ægteskab var Anders

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Jensen Lind indsidder i Skoven, men inden faderens død overtog han dennes fæstegård. Han døde imidlertid allerede den 25. september 1824, 42 år gammel.

Nedennævnte 7 børn (a-g) født i dette ægteskab:

A Lars Andersen Lind døbt 19. juni 1807, gift 25. november 1836 med Inger Olsdatter, døbt 27. marts 1810, død 1875, datter af indsidder Ole Olsen, Over Dråby.

1 Anders Larsen født 1837, gift 2. gang med Maren Kirstine Petersen, født 1840. (Skuldelev).

2 Ole Larsen født 26. oktober 1839, død Halsnæs.

3 Ane Cathrine Larsen født 1. november 1841, død, gift 1. gang med Niels Jensen, anden gang med Peder Christensen Vest, Nygården, død

4 Peder Nielsen Larsen Lind født 6. marts 1843, gift 24. maj 1876 med Dorthe Olsen af Over Dråby, 27 år gammel. PNLL omkom sammen med to karle og en dreng under en ildebrand.

5 Dorthe Larsen født 2. marts 1846, død, gift med Lars Frederiksen, Halsnæs.

6 Lars Christen Larsen Lind født 10. januar 1854, Halsnæs.B Kirsten Andersdatter døbt 1. juni 1809, gift 1831 med Anders Pedersen af Neder Dråby, (se nr. 8/7).

C Jens født 1812, død samme år.

D Jens Andersen Lind, gårdmand i Biltris, døbt 28. oktober 1813, død 1891. gift første gang 31. oktober 1846 med enke efter Lars Andersen af Biltris, Christiane

Carlsdatter, født 1795. gift anden gang 1862 med Sidsel Marie Andersen, Biltris Mark, født 1835, død 21. december 1912.

 

6 børn (1-6) i sidste ægteskab:

1 Anders Andersen født 29. august 1863, forhenværende gårdmand i Jenslev, gift 12. januar 1891 med Johanne Nielsen. St. Karleby Mark, født 3. august 1861.

2 Ole født 6. juni 1865, gårdmand, Sexgården, gift 16. februar 1896 med Ane Poulsen, Jenslev, født 12. januar 1872.

3 Kristiane født 9. april 1868, bosiddende i København.

4 rine født 25. april 1871, død 24. juli 1877.

5 Anna Marie født 30. oktober 1874, død 6. november 1877.

6 Anna Kirstine Petrine født 10. juni 1878, gift 29. maj 1903 med Lars Peter Eriksen, født 20. maj 1877. har fødegården på Biltris Mark.

E Ane Margrethe Andersdatter født 12. marts 1816, død 19. december 1882. gift 20. januar 1837 med gårdmand i Lyngerup Lars Christensen, født 1800, søn af Christen Rasmussen, død 15. december 1868.

 

4 børn i dette ægteskab:

1 Niels Christensen født 16. maj 1838, død 4. februar 1923.

2 Ane Cathrine født 8. juli 1841, død sommeren 1867. Var om foråret samme år blevet gift med Niels Johansen Venslev.

3 Jens født 16. november 1844,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

forhenværende gårdmand på Ferslev Mark, gift med Maren Kirstine Jens af Dalby, født 28. september 1853, død 30. november 1916.

4 Anders Christensen L. født 6. december 1850, gårdmand i Lyngerup, gift med Maren Jakobsen, født omkring 1856.F Dorthe Andersdatter født 6. juni 1818, gift 1845 med Ole Olsen af Over Dråby Mark, født 28. januar 1819, søn af gårdmand Ole Olsen og Dorte Pedersdatter Over Dråby.

7 børn (1-7) i dette ægteskab:

1 Ole Olsen født 25. november 1844, død, Neder Dråby.

2 Anders født 5. februar 1847 død.

3 Dorthe født 14. januar 1849 død, gift med gårdmand Peder Lind, Sexgården.

4 Peder født 22. november 1851 (Over Dråby).

5 Hans født 28. november 1854, død. Har været gift med sin broder Oles enke.

6 Ane Cathrine født 8. marts 1858, gift med Niels Andersen Kyndby.

7 Lars født 9. marts 1858, død.

 

G Inger Andersdatter født 6. maj 1820, gift 1851 med Christen Frandsen i Skoven, født 12. november 1822, søn af husmand i Skoven Frands Jensen og Sophie Christensdatter.

 

3 børn (1-1) i dette ægteskab:

1 Ane Cathrine Sophie Christensen født 6. december 1852.

2 Thrine født 21. april 1855.

3 Anders født 20. februar 1858.

Til belysning af forholdene i Sexgården for 100 år siden skal nedenfor anføres et udtog af den

I marken:

12 får a 9 mk. 4 lam a 4 mk. 1 rødhjelmet ko 10 år 7 rdl. 1 rødhjelmet ko 6 år 6 rdl.

1 sorthjelmet ko 14 år 6 rdl. 1 blakket ko 6 år 8 rdl. 1 røddraget stud 5 rdl. 3 sortdragede

studekalve 3 rdl. 2 grise 4 rdl. 6 ungkalve 7 rdl. 1 sort hoppe 19 år 4 rdl. 3 ungheste 7 rdl. 4

gamle gøs og1 gase 2 rdl. 3 mk.

I stuen:

Et fyrrebord med bænk og skuffe, en rødmalet gåsebænk, en langbænk en gåsebænk, en lille hønsebænk, to stole med halmsæde, en rødmalet stol, et stort rødmalet fyrreskab med lås og nøgle 3 rdl. 2 mk., et bornholmer 8 dages stueur med rødmalet fyrrefutteral 11 rdl., et lille spejl i forgyldt ramme, en jernbilæggerkakkelovn 7 rdl., et magleholt og to maglefjælle.
Et sengested med omhæng, deri en rød- og grønstribet overdyne, en grønstribet underdyne, en rødstribet underdyne, to rød- og grønstribede trække puder og et par lagener.
En del af et sengested, deri en gulstribet overdyne, en gulstribet underdyne og to blågarnslagner.
Et sengested med blåstykket omhæng og tæppe, deri to trækkepuder, en rød- og grønstribet overdyne, en grønstribet underdyne, en gammel grønstribet underdyne, en lang hovedpude og et par lagener.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

I den øverste stue:

En jernbilægge-kakkelovn 4 rdl., et rødt hjørneskab, tre rødmalede træstole, et rødmalet bord og to lysestager.

 

I kammeret:

Et fyrrebord, tre gamle rokker, et dejtrug, tre slakre, to gamle baller og fire gamle kornsække.


I køkkenet:

En kobberbryggekedel 5 rdl. En håndkværn, en løs kobberkedel, en gammel skæppe, et ostekar, et gammelt trug, en slfjerding?, to gamle stripper, en mælkebøtte, en standerfjerding, en gammel spand, et sold, en tenrokke, en del gamle tallerkener, et gammelt saltkar, et drikketrug, en valke, et vandåg, en gammel lertallerken og en træfod.

 

I gården:

En sav, en håndøkse og to river.

 

På loftet:

Seks gamle bøger og seks glasflasker.


Samtlige ovenstående effekter findes vurderede til i alt 156 rdl. 2 mk. 10 sk. Og efter at forskellige gældsposter til beløb 132 rdl. 5 mk. 15 sk. Var fradraget, blev der således 23 rdl. 2 mk. 11 sk. til deling mellem afdødes hustru og børn. Dette vil sige 11 rdl. 4 mk. 5½ sk. til hustruen, 2 rdl. 5 mk. 9 6/16sk. til hver af sønnerne, 1 rdl. 2 mk. 12 11/16 sk. til hver af døtrene.

Hvad datteren Kirstines arvepart angår, står der om denne anført følgende:

Kirstine tilskrives et forsvarligt sengested med omhæng, tre forsvarlige dyner, to lange hovedpuder, to trækkepuder og et par hørgarnslagener. Effekterne skal af enken udleveres arvingen, når denne bliver gift eller på anden måde kommer i den stilling, at hun kan modtage, bruge eller benytte samme.”

 

V

(Nr.64/53) Simon Pedersen af Over Dråby 18. marts 1691 trolovet med Karen Hansdatter. Hvornår de er født eller døde vides ikke, men nedennævnte tre børn har set lyset i dette ægteskab:

Peder Simonsen født omkring 1705, død 1771, bosiddende i Neder Dråby.

Hans født 1707, død 1745.

Jens døbt 1711, (nr. 32/37)

 

(Nr. 32/27) Jens Simonsen, indsidder af Over Dråby, døbt 9. søndag efter påske 1711, søn af ovennævnte Simon Pedersen, blev den 20. søndag efter trin 1739 gift med Maren Larsdatte, født omkring år 1710.

Børn i dette ægteskab:

Lars født 1746.

Ane Kathrine født 1749, død 1752.

Ane Kathrine døbt 5. søndag efter trin 1753, gift 1776 med Peder Rasmussen af Landerslev, se (nr. 16/13)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Det vides ikke, hvornår Jens Simonsen er død, men han har antagelig overlevet sin hustru, og denne er død år 1786, nogle og 70 år gammel.


VI

(Nr.64/49) Christopher Mortensen af Landerslev, død 1741, omtalers første gang i kirkebogen således:

 

”21. søndag efter trinitatis 1712 blev Christopher Mortensen af Landerslev trolovet til gudfrygtig enke Maren Andersdatter, salig Rasmus Jensens efterleverske”.

 

I ægteskabet fødtes fem børn (A-E)


A Rasmus Christophersen født 1713, (Nr.32/25)

B Niels født 1716, død 1778.

C Hans født omkrig 1720.

D Marie født 1722, død 1722.

E Peder (1725).

 

Christopher Mortensen begravedes 2. søndag i advent 1741, hans enke 14 år senere år 1755. Ved skiftet efter enken opgjordes boet til 14 rdl. Sønnen Rasmus forklarede, at hans saglige moder havde bortgivet det meste, han havde, før hun døde, men han havde intet bekommet.

(Nr. 32/25) Rasmus Christophersen af Landerslev, søn af Christopher Mortensen, døbt efter trin 1713, var gift med Mette.


I ægteskabet var følgende børn:

 

A Marie født 1740.

B Christopher født 1742.

C Anders født 1744, begravet året efter.

D Anders født 1746.

E Peder født 1747, (nr.16/13).

F Ane født 1749.

G Maren født 1752.

H Lars født 1753.

I Anders født 1754.

 

Almindelig bededag 1788 begravedes hustruen Mette, 74 år gammel, og 6 år sener, 1. søndag efter epiph, Rasmus Christophersen, 80 år gammel.

 

(Nr. 16/13) Peder Rasmussen af Landerselv, søn af Rasmus Christophersen, døbt 1747, fæstede 1771 en gård i Landerslev, som forgængeren havde forladt i armod, efter Jægerspris jordebog var den på ca. 6 tdr. hartkorn, og der svaredes i landgilde 1 lam og 4 høns, eller i penge 1 rdl. og 2 mk., samt 1 td. rug og 1 td. og 4 skpr. byg.
Gården bestod af fire længer, hvor af stuehuset og tørvehuset var i nogenlunde god stand, medens de øvrige fag var meget brøstfældige.
For reparation måtte godset derfor lever ham tømmer til stolper, bjælker og lægter. Fra forgængeren modtog han indbo, vogne,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

ploug, redskaber, ”bæster” og øvrige kreaturer for tilsammen 100 rdl., og fra godset fik han leveret 8 tdr. byg og lige så meget havre til vårsåning. Forgængerens restancer skulle han ikke betale, og han slap ligeledes for indfæstning.

 

20. søndag efter trin. 1776 ægtede han Ane Kathrine Jensdatter, døbt 5. søndag efter trin. 1753, datter af Jens Simonsen o Over Dråby.

 

Følgende børn er født i dette ægteskab:

A Jens Pedersen døbt 1778, død samme år.

B Rasmus døbt 1779.

C Kirsten døbt 1782, dø samme år.

D Jens døbt 1783.

E Anders døbt 1786. (Nr. 8/7)

F Mette begravet 1790 1 år gammel.

G Peder døbt 1792.

H Mette døbt 1794, begravet året efter.


Peder Rasmussen og Ane Jensdatter døde henholdsvis den 9. december 1804 og 24. marts 1824. Ved Ane Jensdatters død overtog sønnen Jens fæstegården.

(Nr. 8/7) Anders Pedersen, søn af Peder Rasmussen, født i Landerslev 1786 døbt i Dråby kirke 3. søndag efter trin, samme år og konfirmeret i Gerlev 1802. blev den 24. juni 1809 trolovet med Else Christensdatter, der var enke efter Ole Pedersen Knabe, født 1772

død 14. maj 1809. Samtidig fæstede han den udflyttergård i Neder Dråby, som enken havde, og ”som enken til ham ville afstå på vilkår at ægte hende”. Fæstebrevet er dog først dateret den 31. december 1811.

 

I sit ægteskab med Else Christensdatter havde han 3 sønner nemlig:

A Peder Andersen født 1810, død 4. januar 1877, som aftægtsmand i Frederiksværk. Blev efter familiens udsagn kaldt Peder Vest Andersen fra Kulhusene.

B Niels født 1813, død 1896 eller 97. Gårdmand i Lyngerup, gift 9. april 1834 med Ane Lisbet Andersdatter, født 1801, enke efter gårdmand Lars Pedersen.Niels Andersens børn:

1 Lars Peder Nielsen født 25. maj 1834, død 2. juli 1837.

2 Anders født 22. oktober 1836, død 1917 eller 1918.

3 Lars Peder født 21. juli 1839, død 30. april 1840.


4 Lars Peder født 12. februar 1841, død før 1905.


5 Inger Johanne født 8. september 1843, død, gift med Peter Jensen.C Ole født 1815, død omkring 1880. Har boet på Ferslev Mark.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Den 29. august 1831 døde Else Christensdatter, 59 år gammel. Da han agtede at gifte sig igen, blev der holdt skifte, og ved registreringensforretningen, som blev afholdt den 21. september opgjordes boets formue til i alt 796 rdl. 3 mk. 8 sk. Heraf de 30 rdl. i kontante penge.

 

Nedenstående fortegnelse over det væsentlige såvel i stuerne som i staldene og udhusene viser et på daværende tidspunkt, for en almindelig bondegård overordentlig repræsentabelt bo.

 

I dagligstuen blandt andet et rødmalet bord, en lang gåsebænk, en kistebænk, et hængeskab, et 24 timers stueur, et stort klædeskab, et halvt pund gran, en slagbænk, 30 alen hørlærred, 50 alen blårlærred, to mindre stole, tre lænestole, et bord med to skabe, to små hønsebænke, 38 tintallerkerner, fire store tinfade, to tinskåle, to tinkrus, to tinlysestager, to små tinfade, 13 tinskeer, en potageske, fem teskeer, et lerkrus med tinlåg med en sølvmedalje, to sølvspiseskeer, et sølvlommeur, seks kulørte flade porcelænstallerkener, syv glaserede tallerkener, otte kobberfade, en jernbilæggerovn med 6 messingknager, en lygte, en malmmorter med støder, et magletøj, et gammelt spejl, en peberkværn, en kurv, et blåmalet spejl, en ølkande, en seng med blåt omhæng og tæppe, deri en overdyne, to blåstribede linnedsunderdyner, en lang hovedpude, To rødstribede trækkepuder og et par blågarnslagner. Et sengested med blåt omhæng og fransk tæppe, deri en rødstribet overdyne og andet sengetøj.

I øverstestuen:

Et blåmalet tebord, et rødmalet slagbord, to

lænestole, seks diverse stole, et stort rødmalet skab, et rødmalet chatol med opsats, 43 lagner, seks alen hvergarn, 14 blågarnslagner, fem hørgarnslagner, syv pudevår, to håndklæder, en stor hørgransdyne, fire bygkornsduge, en rødmalet fyrrekiste, deri to blårlærredslinnedsomhæng til en seng, ni kniplingslin, fire andre lin, otte huer med bånd, to hvide forklæder, syv diverse forklæder, fem tørklæder, en katunstrøje, en rød nattetrøje, en bilæggerkakkelovn med fire halmskruer, et otte dages stueur, to lindlagte spejle, et spejl i forgyldt ramme, 21 skilderier, et messingfad, to malmlysestager, en tinterrin, en messingkaffekande, en kobbertemaskine, en kobberkaffekande, en klukflaske, fem glasflasker, en lille lav terrin, en tedåse, en tepotte, en kaffekande, en glaskaraffel, en blikdåse, fire porcelænsspølkummer, et par tekopper, seks flasker, en stol, en fyrrekiste heri en sort kjole, syv hvergarnsskjorter, fire trøjer, to blå nattrøjer, en kåbe, syv pund farvet garn, seks pund garn, to par strømper og et par sko.

I kammeret blandt andet ni gamle tintallerkener og et natskrin med messingbække.I køkkenet:

En indmuret kobberkedel, en mindre kobberkedel, en løs kobberkedel, en messingkedel, en mindre messingkedel, to kobberpotter, to tekedler, en tragt, et vaffeljern, en kaffemølle, en ildtang og skuffe, to spande med jernbånd, en håndkværn, tre store støbekar, fem jerngryder, en standertønde, fire fjerdinger, en heltønde, tre mælkebøtter, en kærne med tilbehør, to stripper, to ostekar, tre småsold, et rivejern, tre træølflasker, 12 lertallerkener, ti forskellige lerkar og en hørrok.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

I kammeret ved køkkenet:

26 træbøtter, to mækehylder, en lang bænk, en kobberkedel, en flødebøtte, en trappe, et saltkar, et hakkebræt, to maltkasser, to rokke, en messingkedel, et pund uld, en gammel dyne, to korte puder og fem skrælletrøjer.

I haven:

Seks bistader og seks par blågarnslagner.

I huggehuset blandt andet en høvlebænk.

I gården:

En gammel vogn, 10 rdl. en engelsk plov, en dansk plov, en engelsk plov uden beslag, en tjæretønde og kande, tre hjulbøre, 2½ favn brænde, en kartoffelplov, ni stykker rundt egetømmer, en slibesten med trug, en skammel, en hakkelsekiste med kniv, en foderkasse, tre høtyve, to jernstænger, 22 stykker bøgetømmer, en slæde med fadding, en rulle med stokke, en rødstribet overdyne, en grønstribet underdyne og andet sengetøj.

 

Besætning:

En sort ko 12 år 16 rdl., en sort ko tre år 20 rdl. en rød ko fire år 12 rdl. en rød ko seks år 20rdl., en sortdraget ko otte år 18 rdl., en rødskjoldet ko tre år 12 rdl., en sortskjoldet ko fire år 12 rdl., en sortskjoldet ko 4 år 22 rdl., en rødhjemlet tyr 1½ år 7 rdl., to stude to år 20 rdl. Fire småkalve 12 rdl. 15 får og en vædder 48 rdl., to svin et halvt år 18 rdl., en so med ni grise 18 rdl., 15 gæs 12 rdl. ti ænder 1 rdl., og otte høns 4 mk.

Efter at forskellige udgifter i forbindelse med skiftet var fradraget, blev det til deling 735 rdl. og da børnene af Else Christensdatters først ægteskab havde fået arv ved hendes indgåelse i andet ægteskab, fik sønnerne Peder, Niels og Ole hver 122 rdl. 3 mk. 6 sk., ligesom faderen, af det der derefter var blevet tilovers for ham selv, nemlig 367 rdl. 4 mk., 2½ sk., yderligere tillagde dem tilsammen 235 rdl.

Den 16. december samme år indgik Anders Pedersen derefter nyt ægteskab med 22 årig tjenstpige på Jægerspris, Kirsten Andersdatter, datter af Anders Jensen Lind, Sexgården,

(nr. 16/15) og hustru Ane Cathrine Larsdatter.

Anders Pedersen døde den 29. marts 1855, begravet 6. april. Hans hustru, Kirsten Andersdatter, døde 12 år sener den 26. april 1867.Ti børn (d-m) er født i dette ægteskab:D Ane Cathrine Andersen født 6. november 1832, død 10. februar 1905, gift i Hyllinge kirke 20. oktober 1855 med gårdmand Niels Sørensen af Nørre Hyllinge (se nr. 4/3), født 12. januar 1807, død 12. april 1888. – Angående børnene i dette ægteskab, se under faderen Niels Sørensen Nr. 4/3.E Else Margrethe født 22. april 1834, død i april måned 1922, gift med Peder Hansen, født omring 1835, død omkring 1908, søn af Hans Pedersen og hustru Johanne.

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Otte børn i dette ægteskab:

1 Andersigne Hansen født 14. december 1863.

2 Johanne Kirstine født 3. september 1865, gift Petersen.

3 Hans Peter født 17. december 1867. 1 – 3 født i Skjenkelsø.

4 Anders død.

5 Jens, 4 – 5 født i Farum.

6 Lars født 16. februar 1874.

7 Kirsten Marie født 16. februar1874, død 18 år gammel

8 Ane Kathrine født 30. juli 1876, begravet 13. juni 1920 gift Frandsen.F Anders Peter født 24. april 1836, død 22. november 1880, gift med Dorthea Jacobsen, født 13. juni 1840,død 28. august 1923.

Datter af Anders Peter:

Mathilde Christine født 20. december 1865, gift 31. januar 1886 med Emil Marius Theodor Erichsen, født 24. april 1864.G Rasmus Peter født 27. april 1838, død 20. september 1889, gift i Roskilde med Johanne Marie Jeppesen, født i Herstedvester 17. november 1849, død i København 3. juli 1924, datter af banevogter Jeppe Olsen, født omkring 1817 i Vridsløsemagle, død 1894. og hustru Ellen, født i Fakse omkring 1817, død 1882.

Datter:

Anna Christine født 12. september 1871, gift

14. oktober 1900 med bogbindermester Hans Frederik Vilhelm Hansen, født i Virked 16. marts 1873. I ægteskabet sen søn: Hugo Henry født 12- september 1901, død 27. oktober 1919.H Kathrine født 24. juli 1840, død før 1844.

I Lars Peter født 1. april 1842, død 6. januar 1907, gift 6. september 1868 med Karen Frederiksen, født 10. december 1849, død 13. februar 1917, datter af Jens Frederiksen, Gyrstinge, født 1803, død 1870 og hustru Kirsten Olsen, født 7. maj 1906, død 18. april 1881.Børn i dette ægteskab:1 Camilla født 19. december 1869, gift 23. maj 1897 med lagerchef Hans Schou, født 26. juli 1863.

2 Anna født 29. marts 1872.

3 Adolph født 30. maj 1877.

4 Johanne født 6. marts 1880, gift 2. november 1902 med direktør Aage Hansen, født 24. januar 1875.J Kathrine Marie født 6. april 1844, død sommeren 1917, gift 23. juni 1866 med skomager Jens Niels Rasmussen af Ferslev, født 1835. Har boet i Vejleby.


Børn i dette ægteskab:

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

1 Signe

 

2 Marie

3 Andreas

4 Peter

5 Anna

6 Rasmus

7 Lars

8 Sofie.K Dorthe Kirstine født 27. juni 1848, død 12. juli 1924, gift 28. november 1877 med købmand i Nørre Hy6llinge Christian Ludvig Høyer, født 9. marts 1836, død 11. januar 1913.Børn i dette ægteskab:

1 Carl Johan Mulertz Høyer, født 13. oktober 1878.

2 Ludvig født 8. august 1881, død 26. november 1905.L Kirstine født 29. juni 1849, død 1. januar 1912, gift 1871 med husejer Lars Christian Olsen, Nørre Hyllinge, født 2. oktober 1841, død 25. august 1897. Søn af Kirsten Sørensdatter og Ole Jensen.Børn af Kirstine:

1 Jens Peter født 25. august 1872 i Lille Karleby.

2 Valdemar Anders Peter født 11. november 1874 Lille Karleby. Død 4. april 1892.

 

3 Kamilla Kristine født 19. december 1880 i Egholm Skov, gift 11. april 1902 med snedkermester Carl Frederik Gösta Malmsted, født 29. juni 1879.

4 Adolf Peder født 24. august 1884 i Egholm SkovM Jens Peter født 28. september 1854, død 2. juli 1914, gift med Frederikka Olsen, født 28. september 1870. Kom efter endt skolegang i købmandslære i Kalundborg og grundlagde 1879 hudefirmaet J. Andersen jun & co.Børn i dette ægteskab:

1 Henry født 13. januar 1895.

2 Kay født 7. september 1897.

3 Gudrun født 16. marts 1899, gift Meulengracht Madsen.

4 Gunild født 3. september 1901.

 

Slægten Knabe

Jens Lind – Gunild

Hans Knudsen – Maren Jensdatter Lind

Simon Pedersen – Karen Hansdatter

Jens Simonsen – Maren Larsdatter

Christopher Mortensen

Maren Andersdatter

Jens Hansen Lind - Kirsten Nielsdat

Rasmus Christophersen

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Mette Anders Jensen LindPeder Rasmussen- Ana Jensdatter

Anders Pedersen Ane Kathrine Andersen

 Hans Knabe – Kirsten

Peder Knabe – Margrethe Pedersdatter

Gamle Peder Pedersen Knabe – Bente Hansdatter

Unge Peder Pedersen Knabe –Anna Catharina Pedersdatter

Bent Laursen Skåning – Kirsten Nielsdatter

Svend Bendsen Skåning – Marie Hansdatter

Lars Svendsen – Ane Margrethe Pedersdatter

- Ane Kathrine Larsdatter

- Kirsten Andersdatter gift med Niels Sørensen

(Nr. 64/33) Niels Ibs, født 1640. Har lige som sine efterkommere i loge linie ned til den nulevende slægt levet i Nørre Hyllinge.

Anno 1668 er han i Lyngby kirke viet til Kirsten Børgesdatter, og nedennævnte

7 børn (a-g) er børn af dette ægteskab:

A Maren Nielsdatter født 1668.

B Matz født 1672.

C Laurids født 1674.

D Oluf født 1676. (Nr.32/17)

E Jørgen født 1684, begravet 19. marts 1685.

F Jørgen født 1686, begravet 1695.

G Bodild født 1688.Niels Ibs er begravet den 29. november 1710, 70 år gammel, men derudover vides ellers intet om ham, thi i lighed med hvad der er fremskaffet til oplysning om flere andre af slægtens grene, findes der hverken fæste- eller skifteprotokoller fra godset Egholm, hvortil Nørre Hyllinge har hørt, det man ved indtil 4. led er alene hentet fra kirkebøgerne, men disse er dertil kun ført meget dårlig, ligesom flere bøger mangler helt.

(Nr.32/17) Oluf Nielsen, søn af Niels Ibs, døbt 3. søndag i fasten (Dom. Oculi) 1676, har været gift to gange.

Til sin første hustru Ane Cathrine Hieronymusdatter er han trolovet den 25. februar 1698, og til sin anden hustru Kirsten Johan Pedersdatter år 1710 på 16. søndag efter trin.Børn i disse ægteskaber er (a-i):

A Ane født 1699

B Giertrud født 1702.

C Anders født 1704.

D Hans født 1707, død 1720.

E Boel født 1709.

F Maren født 1710.

G Inger født 1711.

H Jens født 1713.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Oluf Nielsen er død 1736 eller 1740

(Nr. 16/9) Jens Olsøn, søn af Oluf Nielsen, døbt 4. søndag i fasten 1716, blev 17 år gammel, 4. søndag i advent 1733, i præstens stue trolovet med Karen Larsdatter, ægteviet 2. søndag efter epiph. Jens Olsøn tjente hos Ole Jensen i Kirke Hyllinge, og Karen Larsdatter hos Jens Jensen i samme by.

 

I dette ægteskab fødtes 4 børn (a-d).

 

A Ole døbt trin søndag 1734.

B Sidsel døbt 2. søndag efter pinse 1736.

C Laurids døbt 3. søndag efter påske 1738, død 3 uger gammel.

D Søren døbt 2. søndag efter påske 1739. (Nr. 8/5).Allerede året efter det sidste barns fødsel, anno 1740, døde Jens Olsøn, begravet den 3. marts, han blev kun 24 år gammel.

(Nr. 8/5) Søren Jensen, søn af Jens Olsøn, døbt 2. søndag efter påske 1739, gift 1764 med Sidsel Michelsdatter, født 1742.

 

I dette ægteskab 10 børn (a-j):A Jens Sørensen døbt 15. søndag efter trin 1765. søn: gmd. Lars Jensen, Jenslev.

B Lars døbt Kr. Himmelfarts dag 1767,død få dage gammel.

C Kirsten døbt 17. søndag efter trin 1768.

D Peder døbt 1771.

E Jørgen døbt palmesøndag 1773.

F Maren døbt 13. søndag efter trin 1775.

G Ane døbt 16. søndag efter trin 1776.

H Niels døbt 5. søndag efter trin 1779.

I Ole født 9. juli 1780.

J Nicolaj døbt 2. søndag i advent 1782.

 

Anno 1786 døde Sidsel Michelsdatter, begravet fastelavns søndag.

 

Seksten år senere, den 17. marts 1802, giftede Søren Jensen sig 2. gang med Bodil Nielsdatter, født 1779, og Børnene (k-m) er født i dette ægteskab:

 

K Jørgen Sørensen født 22. december 1802, skrædder i Kyndeløse.

Børn:

Søren jørgensen, husmand i Kyndeløse.

Hans Jørgensen husmand i Jenslev.

 

L Sidsel Sørensen hjemmedøbt 10. september 1804.

Børn:

Niels Peter Larsen, født 1834, vægter på Svanholm.

Jens husmand i Nørre Hyllinge.

Boline død 14. oktober 1875.

 

M Niels Sørensen født og hjemmedøbt 12. januar 1807. (Nr. 4/3)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Om dette er der i Egholms skifteprotokol anført følgende mødt var:

A efter 1. ægteskab med Sidsel Michelsdatter.

1 Jens Sørensen gårdmand i Jenslev.

2 Peder tjenende hos Jens.

3 Ole 28 år.

4 Kirsten Jensdatter gift med husmand Anders Nielsen af Jenslev.

5 Ane 30 år, tjenende på Rygård.B Enken Bodil Nielsdatter og hendes børn:

1 Jørgen 5 år.

2 Niels 1 år.

3 Sidsel 3 år.Hele boet udgjorde 173 rdl. 2 mk. 11 sk.

Hvorfra nedennævnte gæld:

Kgl. Skatter, afgifter, såsæd etc. 49 rdl. 1 mk. 8 sk.

Gæld til Ole Pedersen, Nr. Hyllinge 20 Rdl.

2½ års løn til Ole Sørensen 50 rdl.

Begravelseomkostninger 20 rdl.

Til enkens begravelse 20 rdl.

Skifteomkostninger 5 rdl. 1 mk. 4 sk.

164 rdl. 2 mk. 12 sk.

Rest 8 rdl. 5 mk. 15 sk.Halvdelen tilfaldt enken, og da de myndige arvinger frafaldt arven, tilfaldt resten de umyndige børn. Deres part skulle dog blive indestående til opdragelsen. Desuden tilfaldt der de børn, som enken var moder til: Sønnerne hver en jernkakkelovn og datteren en god dyne, et par lagner og to hovedpuder.Samme år, Søren Jensen døde, indgik enken de 21. oktober nyt ægteskab med Jens Pedersen af Nørre Hyllinge, født 1786, og denne er fader til

Børnene (n-q):

N Søren Jensen hjemmedøbt 13. juli 1809, husmand i Nørre Hyllinge.

Børn:

Kirsten Sørensen.

 

O Lars Hjemmedøbt 28. august 1811.

P Lars døbt 24. april 1815, boede i Jenslev.

Q Peder født 7. august 1818, gårdmand i Nørre Hyllinge.

 

Den 18. april 1860 døde Jens Pedersen, 74 år gammel, og 3 pr sener Bodil Nielsdatter, den 23. januar 1863 84 år gammel.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

(Nr. 4/3) Niels Sørensen, søn af Søren Jensen, født 12. januar 1807, gift 20. oktober 1855 med Ane Cathrine Andersen, født 6. november 1832, datter af Anders Pedersen, Neder Dråby, se (Nr. 8/4) og hustru Kirsten Andersdatter, købte, da han giftede sig, fødegården i Nørre Hyllinge, der hidtil havde været fæsteejendom under Egholm.
Gården kostede 4000rdl. og for at blive i stand til at købe, lånte han 200 rdl. hos sin broder Jørgen.

 

Den 12. april 1888 døde Niels Sørensen, 81 år gammel, begravet 20. april. Og 17 år sener, den 10. februar 1905, døde Ane Cathrine, 72 år gammel. Begge er begravet på Hyllinge kirkegård.

Børn i dette ægteskab:

A Dødfødt drengebarn 8. december 1856.

B Boline Sørensen født 20. december 1857, død 31. marts 1858.

C Anders Peter født 8. marts 1859, død 8 dage gammel.

D Anders Peter født 27. maj 1860. død 23. maj 1924, begravet 28. maj på Hyllinge kirkegård. Overtog 1897 fødegården, som ejede indtil sin død.

E Christiane Sophie født 22. november 1862, død 30. august 1918, begravet 5. september på Vestre kirkegård fra Getsemane kirke i København. blev 28. august 1889 gift med betjent og taksator i skifteretten Mads Peter Bentsen, født 10. august 1857 se (nr. 2/1), søn af Bendt Madsen, Mørkøv, født 5. august 1816, død 30. juni 1893, og hustru Bodil Nielsdatter, født 17. august 1816, død 10. januar 1862. se slægten Josva Frederichsen.

 5 børn i dette ægteskab (1-5):

1 Niels Reinholdt Bentsen født 14. juni 1890, død 26. marts 1919. se slægtsbogens forord.

2 Axel Bent Eduard født 21. juli 1892, død 5. januar 1895.

3 Axel Hugo født 26. februar 1895.

4 Poul Erik født 19. december 1897.

5 Holger Henry født 1. februar 1903.

 

F Boline Marie født 2. februar 1865, gift 25. november 1887 med cykelfabrikant Rasmus Peter Christiansen, Sonnerup, født 5. juni 1859, søn af smed Christian Mortensen, kaldet Henriksen, født i Englerup 29. september 1831, død 4. april 1913, gift 1. november 1856 med Ingeborg Rasmusdatter, født i Lunderød 12. april 1832, død 5. juni 1912.


G Jens født 29. maj 1867, gårdmand, Nørre Hyllinge Mark, gift 28. april 1893 med Kristine Nielsen, født 11. marts 1867, datter af Jens Nielsen, født 6. august 1830, død december 1871 og hustru Bodil Nielsdatter, født 30. juni 1826, død 7. januar 1915.

 

8 børn i dette ægteskab:

1 Ane Marie Boline født 7. januar 1894, gift Clausen.

2 Jens Edvard Niels født 4. maj 1896.

3 Anders Peter født 10. april 1898.

4 Karl Olaf født 10. juli 1900.

 

5 Kristian Laurits født 7. juni 1902.

 

6 Helen Sofie født 7. juni 1902.

 

7 Henrik Vilhelm født 28. juni 1905.

 

8 Poul Viggo født 15. marts 1909

 

H Christine født 31. marts 1871. Efter at broderen Anders Peter er død, ejer Christine Sørensen fødegården i Nørre Hyllinge.

 I Anna født 31. marts 1871, sygeplejerske ved Bladers hospital i København.
Teglbrænder Ole Andreasens familietræ

 

 

Som nævnt i Historisk Forenings årbog i 2008 ”Teglværker på Jægerspris og Ole Teglbrænders Breve” arbejdede Ole Andreasen og flere af hans slægtninge som teglbrændere ved Jægerspris Gods’ teglværker ved Christiansminde og Dyrnæs. Vi har benyttet lejligheden til at grave flere oplysninger frem om Ole Andreasen og hans familieforhold. De frivillige i Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris har søgt i kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller for at kortlægge familierelationerne.

 

 

Ole Andreasens fars familie stammede fra Stæregården, og fik derfor tilnavnet Stær. En anden gren af teglbrænderfamilien er familien Hjorth, og begge familier har en del efterkommere i Jægerspris og omegn. Dette dokument er særdeles ”tungt stof” uden illustrationer og er kun ”skelettet.” Kan du bidrage med flere oplysninger og fotografier, er de meget velkomne.

 

Oles fars familie

 

Oldefar: Skovfoged Hans Pedersen Stær (født 1695, død 1758)

 

Peder Kyhn Flint skriver om Stærgården og Hans Pedersen Stær:

 

”Stærgården"

Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:

 

 

”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”

 

 

På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen,

som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.

 

 

Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.

 

 

I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.

 

I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.

 

Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”

 

 

Oldemor: Else Pedersdatter (født 1695, død 1761)

 

 

Præsten i sognet var til tider ligefrem vittig ved sine indførelser i kirkebogen, som i nøjagtighed lod en del tilbage at ønske, idet navnene på de døbte børns bærere ofte ikke var indført. Til tider nævntes faderens navn heller ikke, men kun ”en ukendt mand hos fiskeren” eller lignende.

 

At dømme efter skifteprotokollen ved Hans Stærs død var der følgende 9 børn i ægteskabet:

 

 

1. Sidse Hansdatter Stær (født 1717, gift med spækhøker Jens Pedersen Tang)

 

2. Peder Hansen Stær (født 1720)

 

3. Maren Hansdatter Stær (født 1722, gift med arbejdsmand Laurs Olufsen, København)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hans Hansen Stær (født 1726, gårdmand i Skoven, død 1802) Peder Kyhn Flint skrev: Troldegård I – Fersegården

 

Denne gård, kaldet Fersegården, var den sydligste af de 3 tæt op til hverandre liggende Troldegårde, hvis bygninger muligvis delvis bestod af den 1683 nedlagte Ladegård. ……..

 

Efter gårdens genoprettelse 1748-49 blev denne gård givet i fæste til Hans Hansen Stær, 1726-1802, søn af Vangvogter eller Skovfoged i Stærhuset Hans Pedersen, kaldet Stær, født i Gerlev Sogn 1695, død 1758, og hustru Else Pedersdatter, 1695-1761, som også var fra Gerlev Sogn. Hans Stærs hustru, Anna Nielsdatter, 1727-98, var datter af Smeden i Lyngerup, Niels Jakobsen. Efter sin første hustrus død giftede han sig som aftægtsmand med Eva Sørensdatter,……….”

 

5. Ingeborg Hansdatter Stær (født 1729, død 1800) Peder Kyhn Flint skrev: ”Hans Olsen, 1736-91, søn af Gårdmand Ole Pedersen i Gerlev, 1703-63, og Ole Flints kusine, Ingeborg Jensdatter Flint, 1711-88, overtog den (Skaaningegaard II). Han var gift med Ingeborg Hansdatter Stær, 1729-1800, datter af Skovfoged Hans Pedersen Stær i Stærgården.

 

6. Jens Hansen Stær (født 1731, snedker i Over Draaby)

 

7. Andreas Hansen Stær (døbt 3. Påskedag 1733) Faderen var indført som ”Hans Persen i Stæren”. Andreas var vangevogter og senere skovfoged. Begravet den 11. juli 1782. gift med Maren Stær af Neder Draaby, jordet 1792.

 

8. Ole Hansen Stær – Oles farfar (1735 var noteret i kirkebogen: ”Hans i Stærhuset en søn til dåben, 8. søndag efter Trinitatis, kaldet Ole, bårne af Hronyus (Hieronymus) skovfogeds hustru”)

Kirsten Hansdatter Stær (døbt 1738)

 

Hans Pedersen Stær blev begravet 12. søndag efter Trinitatis 1758.

Efter skovfogeden blev der holdt skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København. Hans var gårdmand i Skoven. Jens var snedker i Over Draaby. Andreas var vangevogter, og han blev senere skovfoged ved Kohaven. Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”. Datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbenhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.

 

 

Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.

 

 

Efter modernes død i 1760 var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldtes da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i København, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var med en herre i udlandet som tjener.

 

 

Blandt moderens efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole.

 

Begravelsen kostede 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.

 

 

Til deling mellem arvingerne var herefter 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Farfar: Skovfoged Ole Hansen Stær (døbt 31.7.1735, død januar 1793, Skoven)

 

Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:

 

 

”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.

 

 

Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”

 

Skovfoged Ole Hansen Stær blev trolovet 8.10.1758 i Draaby kirkebog, og den 9. december 1761 blev han viet til:

 

 

Farmor: Bodil Sophie Hansdatter (døbt 17.1.1740, død 20.2.1830, Skoven)

 

Et kig i folketællingerne fortæller følgende om familien:

 

 

Folketælling 1787: Familie 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år, 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Familie 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moderenke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene, 2 tjenestefolk.

 

Ole Hansen Stær og Bodil Sophie Hansdatter fik 6 levende børn:

 

 

1. Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 Stæregård)

 

2. Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 i Skoven, død 3.1.1839, Yder Skoven)

 

3. Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 i Skoven, død 26.8.1831, N. Draaby)

 

4. Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 i Skoven, død 18.6.1849, Ude Sundby)

 

5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780 i Skoven, død 1842, do)

Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 i Skoven, død 10.2.1877, Mannerup)

 

1787 begravedes en hjemmedøbt datter af Ole Stær ved navn Catharina Marie.

 

 

Peder Kyhn Flint skrev om endnu en datter Ane??: ”En anden datter af Ole Hansen Stær, Ane, blev gift med Væver i Frederiksund, Jens Willumsen, og fik 4 sønner og 6 døtre. En af sønnerne, Lods Ole Jensen, var havnefoged i Frederiksund fra 1843 og lods fra 1815 og til sin død 1877.

 

 

Af Lods Ole Jensens sønner skal nævnes Brofogden på Kronprins Frederiks Bro, hvis søn er den senere mangeårige Brofoged Oluf Jensen, kaldet Oluf fra broen. En anden af Ole Jensens sønner var Lods Jens Jensen, 1828-1902, som tog sin afsked 1901 efter at have været lodt i 49 år.”

 

 

Far: Teglbrænder Andreas Olsen Stær (døbt 10.12.1780 Skoven, død 28. februar 1841. 62 år gammel)

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”Andreas Olsen Stær var teglbrænder ved det gamle teglværk.” (ved Christiansminde)

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

Andres var døbt Andreas, men navnene blev hyppigt skrevet forkert i optegnelserne.

 

Om ham hedder det i kirkebogen for 2. søndag i advent, den 10. december 1780: ”Ole Stær skovfoged havde til dåben sin søn kaldet Andreas. Fasanmester Hofmanns kone bar ham. Fadderne var: Andreas Olsen, SR., Antonius Povlsen Verdelin fra Slangerup.”

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Andreas blev gift den 7.6.1816 i Draaby Kirke med:

 

Mor: Inger Larsdatter (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.11.1864 Teglværket)

 

Datter af bonde Lars Hansen ogMaren Olsdatter, Trollegård 2-3, Skoven.

Forloverne var Hans Stær og Poul Jacobsen.

 

 

På en rude i sin gård havde Andreas Olsen ridset en række datoer for familiebegivenhederne. Datoen 7. juni 1816 var bryllupsdagen. Der blev ”taget til præsten” den 26. april. De næste datoer: 19. april 1817 og 13. juni 1818 angiver fødselsdagene for den ældste søn Lars, der døde det følgende år, og datteren Bodil Sofie.

Den 6. marts (på ruden står 4. marts) 1820 blev datteren Kirsten født, og den 15. marts 1823 sønnen Ole. Hvad rudens datoer 20. marts 1825 og 29. marts 1826 henviser til, ses ikke i kirkebogen.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven, Draaby. Bonde og gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn Kirsten Larsdatter 16 år, Inger Larsdatter 13 år, Ane Larsdatter 10 år, Ole Larsen 8 år, Karen Larsdatter 5 år, Hans Larsen 3 år og Ane Margrethe Larsdatter 3 år – tvilling. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas OlsenInger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk.

 

Andreas Olsen Stær og Inger Larsdatter fik 6 børn:

 

 

1. Lars Andreasen Stær (født 19.4.1817, død 26.6.1818)

 

2. Bodil Sofie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818, død 30.6.1873)

 

3. Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821, død 24.12.1890)

 

4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823, død 19.8.1849)

 

5. Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827)

Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830)

 

 

 

2. Storesøster Bodil Sophie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818 Teglværket, død 1.8.1873 Christiansminde)

 

 

Ved Bodil Sophies dåb den 15. juni 1818 hed det, at hun var født den 13. juni, og var datter af teglbrænder på Jægerspris Andreas Olsen og hustru Inger Larsdatter.
Hun fremstilledes i kirken den 2. august. Sofie Jensdatter var gudmoder. Fadderne var Hans Stær, Rasmus Pedersen og Ole Smed.
Bodil blev konfirmeret 1833 med karakteren mg for såvel opførsel som kundskaber. Det var med få undtagelser karakteren for velbegavede børn.

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket,

Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Bodil Sophie Andreasdatter var i nogle år borte fra hjemmet. Hun rejste hjemmefra den 1. maj 1838 for at tjene Pastor Bang i Ferslev præstegård og vendte hjem til moderen igen den 1. maj 1842. (passer ikke med nedenstående folketælling?)

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk

 

 

I kirkebogen den 18. februar 1848 fremstillede sig ungkarl Niels Hansen Hjorth (født 24.1.1822 i Skoven, død 9.4.1884 Teglværket), og erklærede, at han ønskede at indtræde i ægteskab med pigen Bodil Sophie Andreasdatter, der opholdt sig hos sin moder samme steds. Han er i sit 27. og hun i sit 30. år. De blev viet den 10. marts 1848. Niels Hansen Hjorth tjente da på teglværket. Forloverne var gårdmand Ole Hansen Stær og indsidder Frands Nielsen i Neder Draaby.

 

Niels Hansen Hjorth overtog posten som bestyrer af det gamle teglværk i 1849.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Som nr. 7 og 8 i

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

nummerrækken over de nordligste gårde i Skoven, hørte disse to gårde med til de 14 nye gårde, som Kong Frederik den Femtes Dronning, år 1748 gav ordre til at opføre på Fælleden i Skoven, og som hver fik 2 tønder og 6 skæpper hartkorn. De første mænd, som havde disse gårde i fæste, fik tilnavnet Hjort, og tjenestekarlene undertiden med, således Niels Hjort, som blev teglbrænder, og hvis efterkommere nu bærer det som familienavn.”

 

Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år, bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk

 

 

Folketælling 1880: Fam. 3, et hus, Jægerspris gl. Teglværk, Jægerspris by, Teglbrænder Niels Hansen Hjort 58 årenkemand, datterbarn Niels Jeppesen 1 år. 1 tjenestekarl. På tillægsliste: gartner Hans Jeppesen 32 år, svigersøn som opholder sig på Selsø. Hans datter Maren Kirstine Jeppesen 24 år, opholder sig midlertidligt opholdssted i København.

 

 

Bodil Sophie Andreasdatter og Niels Hansen Hjorth fik 5 børn:

 

 

A. Nevø Andreas Nielsen Hjorth (født 13.7.1848, død 26.11.1925 Dyrnæs Teglværk)

 

Andreas blev født 4 måneder efter sine forældres bryllup og blev døbt den 8. oktober 1848. Maren Kirstine Andreasdatter af Frederikssund var gudmoder. Fadderne var gårdmand Ole Larsen, husmand Lars Caspersen, indsidder Frands Nielsen af Neder Draaby og gårdmand Ole Hansen af Skoven.

 

Andreas fik bevilling til at føre familienavnet Hjorth og hed følgelig Andreas Nielsen Hjorth.

 

 

Følgende er uddrag af et interview af Andreas Nielsen Hjorths yngste søn, Aage Hjorth, i Frederiksborg Amts Avis den 20. februar 1971:

 

 

”Andreas var født på Christiansminde Teglværk under Jægerspris, og da han var dreng, gik han ofte til hånde på forskellig vis på slottet. Grevinde Danner, der havde ord for at være klog og menneskelig, spurgte en dag Andreas om, hvad han ville være, når han blev større, og hun bad ham skrive et brev til sig, så ville hun overveje, hvad hun kunne gøre for ham.

 

 

Det førte til, at Andreas blev sat i lære på Frederiksholm Teglværk, og senere var han på højskole. Men det varede nu kun to måneder, for Andreas erklærede, at på den skole kunne de ikke lære ham noget, han ikke kunne i forvejen. Så blev han soldat og lå ved infanteriet i Helsingør, og senere var han på Selsø Teglværk et halvt års tid.

 

 

Så en dag spurgte grevinde Danner ham, hvor ofte han havde taget turen hjem for at besøge sin mor i den tid, han havde ligget inde som soldat. Andreas kunne svare, at det havde han gjort fire gange, og da det på den tid foregik til fods, nikkede grevinden tilfreds og erklærede, at så var der jo et rigtigt mandfolk i ham – hvad han ville sige til at bestyre et teglværk?

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Han kunne udpege et egnet areal og sige sin plads op, så skulle grevinden sørge for, at Andreas Nielsen Hjorth – der nu var en pæn ung mand – fik sit teglværk. Resultatet blev, at Andreas Hjorth udpegede det sted i Nordskoven, hvor Dyrnæs Teglværk opførtes.”

 

Andreas blev gift den 26. juli 1877 i Helliggejst Kirke i København med Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann (født 26.7.1856 Frenderup, Damsholt Sogn, Møn, død 4.5.1925 Dyrnæs).

 

 

Folketælling 1880: Fam. 1. Jægerspris Teglværk, teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth 31 år, husmoder Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann, 23 år, født Damsholt sogn, Møn, søn Sofus Hjort 1 år. Slægtning Lars Niels Hjorth 19 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1890: Fam. 1, et hus Jægerspris Teglværk, Teglværksbestyrer Andreas Nielsen Hjort, 41 år, hans kone Sofie Vilhelmine, født Stege på Møn, 33 år, børnene Sofus Hjort 11 år, Marie Sofie Hjort 9 år, Niels Ebbesen Hartmann Hjorth 8 år, Hans Christian Hjorth 6 år. Lærerinde Helene Marie Salomine Steenbuch, 25 år fra Odense. 3 tjenestefolk.

 

 

Der var teglværk på Dyrnæs til 1900, derefter i to år rekreationssted for patienter fra Tuberkulosesanatoriet Boserup, men det var ikke nemt at have disse beboere. Fra 1902 til 1920 var der sommerpensionat, der blev til glæde for mange kendte familier. I de sidste tre år havde sønnen Aage Hjorth og hans kone pensionatet.

 

I Andreas Nielsen Hjorths nekrolog fra 1925 stod følgende:

 

 

”Forpagter Andreas Hjorth, Dyrnæs ved Jægerspris, er i Torsdags afgaaet ved Døden. Afdøde var Søn af Teglbrænder Niels Hjorth, der havde et Teglværk ved Christiansminde.

Her lærte han Brænderiet, men da Teglværket nedlagdes, kom han til Gadevang ved Hillerød. Da Jægerspris Stiftelse i 1877 oprettede det meget kendte Teglværk ved Dyrnæs, blev Hjorth Bestyrer heraf og ledede det, til det i 1905 endelig helt nedlagdes. Dette Eksperiment kostede Stiftelsen store Summer. Særlig bekostelig var den ca. 1500 Meter lange Dæmning, der blev anlagt, og som jo eksisterer endnu. Selve Teglværket er nu en Saga.

 

 

Så oprettede Hr. og Fru Hjorth et Pensionat og drev dette i en lang Aarrække. Mange kendte Mænd og Kvinder søgte dertil og fandt i de fredelige Omgivelser et hyggeligt Sommerophold.

 

 

Hjorth var i mange Aar Formand for Jægerspris Skytteforening og var en virksom Formand, der fik Foreningen til at staa paa en god Fod. Da Fru Hjorth døde i Maj i Aar, blev Hjorth en ensom Mand, der kun ønskede, at hans Livsvandring snart maatte faa Ende. Af hans fire Sønner bor den ene paa Jægerspris, en anden har et stort Landbrug i Montana i Amerika, en er Mekaniker i Kalundborg, og den mest kendte er Materialist Sophus Hjorth i Sorø.

 

 

Hjemmet paa Dyrnæs var altid et gæstfrit Hjem; man saa gerne Venner og bekendte, og Vært og Værtinde var hyggelige og elskværdige Mennesker. Man kedede sig ikke derovre i deres Selskab. Hjorth var jo fra den interessante Tid, da den folkekære Kong Frederik den Syvende og hans kloge Hustru Grevinde Danner residerede på Jægerspris, og Hjorth fortalte meget interesseret om deres Færden paa Slottet og i de vidtstrakte Skove.

 

Nu kommer Hjorth til at hvile i Skovens Nærhed ved sin dybt savnede Hustrus Kiste.”

 

Andreas Nielsen Hjorth og Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann fik 5 børn:

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

1. Sofus Hjorth (født 20. august 1878) Sofus blev døbt 8. oktober 1878, og det hed i kirkebogen: Søn af teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth og hustru Sophie Vilhelmine Hartmann af Jægerspris nye teglværk. Maren Kirstine Hjorth var gudmoder. Fadderne var barnets bedstefader Niels Hansen Hjorth, farbroderen Lars Nielsen Hjorth af gammelt teglværk og Møller Hartmann, Møn. Sofus blev senere materialist i Sorø.

 

2. Marie Sofie Sophie Hjorth (født 7. august 1880) Marie blev døbt den 12. september 1880. Louise Vilhelmine Hartmann i Randers var gudmoder. Fadderne var bogbinder Sofus Vilhjelm, Helsingør, Niels Hansen Hjorth og vildtfoged Mikkel Pedersen Skoven. Døde ifølge lillebroderen Aage i en ung alder.

 

Niels Ebbesen Hartmann Hjorth (født 28. september 1881) Niels blev døbt den 1. december 1881. Jomfru Agathe Hartmann af Stege var gudmoder. Teglbrænder Niels Hansen Hjorth, vildtfoged Peder Mikkelsen og forvalter J. Andersen af Skoven var faddere.

 

 

4. Hans Christian Hjorth (født 4. august 1884) Hans Christian blev døbt den 24. august 1884. Enkefru Bylow, København, var gudmoder. Fadderne var møller Christoffer Hartmann, Møn, ungkarl Lars Nielsen Hjorth og gartner Hans Jeppesen af Skoven.

Aage Hjorth (født 2. september 1890, død 1980) Uddrag fra Frederiksborg Amts Avis 20. februar 1971:

 

 

Aage Hjorth startede som dreng med at vogte gæs og får, og med at køre brænde sammen med en lidt ældre bror. Fra sin barndom har Aage Hjorth mange erindringer fra de store skove. Med noget blandede følelser husker han, hvorledes han – allerede fra han var seks år – i de mørke morgener, sammen med en seks år ældre bror (Hans Christian) – måtte køre til skovs efter brænde. Drengene havde en firkantet lygte, men det gav ikke meget lys. De skulle stole på hestenes sikre

sans. De kendte vejen, når de var på det rette hjulspor. Der var egentlig arbejde for tre mand på de ture, men der var ikke råd til karlelønninger, og derfor måtte drengene klare arbejdet.

 

De var heller ikke tabt bag af en skovvogn, - de dresserede hestene, så de kunne trække stammerne ud til vejen, men hårdt var det. De skulle være klar med det første læs inden kl. 12 middag, så hestene kunne få en middagspause, derefter kørte de læs nummer to, og det skulle de være færdig med kl. seks.

 

Om aftenen ordnede den større broder hestene, og Aage måtte sørge for roer og være med at malke. Han var ikke mere end syv år, da han malkede seks køer daglig, om end det var ”goldsjattere”.

 

I skole kom han kun en gang om måneden – og denne ene gang skulle han møde, for ellers blev bøden, den såkaldte mulkt, dobbelt så stor, som hvis han helt udeblev, og det syntes hans far var for dyrt. Aage Hjorth kan ikke erindre, at han nogensinde er kommet i skole, uden at han fik klø, og hans far var ligeså hård, - efterhånden var det, som om de slog på en sandsæk. Det gjorde ikke indtryk længere.

 

Da Aage en dag var i skole, blev han hørt i den anden trosartikel, men han kunne kun det, der stod med stor skrift. Det øvrige, skrevet med lille skrift, anede han ikke noget om. Skolelæreren gav ham elleve lussinger – af de rigtig gammeldags, der ”sad” – men så røg Aage op og knaldede bordkanten ned over tæerne på læreren. Han stivnede, men så tog Aage sine bøger og gik. Læreren løb efter, men Aage var allerede inde i skoven, - han turde bare ikke gå hjem og fortælle, hvad der var hændt, for så havde han fået endnu flere klø. Efterhånden var det mig ligegyldigt, om jorden løb den ene eller anden vej rundt, fortæller Aage Hjorth.

 

Som ung blev Aage Hjorth udlært som købmand i Ringsted og var siden i en østsjællandsk købstad hos en meget frygtet købmand, der havde øretæverne liggende

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

meget løst i højre lomme, men Aage Hjorth og købmanden blev de fineste venner, efter at de i de første uger havde taget nogle drabelige ”ture” med hinanden. Da var Hjorth 21 år og ansat som førstemand med flere ældre under sig. På grund af den manglende skolegang kunne han ikke skrive uden en masse fejl, men han havde handelstalent, og det fulgte ham også siden hen.

 

Han vil af mange være kendt fra sin tid som grønthandler i Jægerspris.”

 

 

B. Nevø Ole Nielsen Hjorth (født 1850, døde som spæd)

 

 

C. Niece Inger Sophie Nielsen Hjorth (født 3.10.1852)

 

Gift med ? Olsen

 

Folketælling 1880: Fam. 4, et halvt hus, Jægerspris by, husmoder Inger Sophie Olsen 27 år, hendes børn: Ole Andreas Olsen 3 år, Niels Sophus Olsen 2 år.

 

Deres to børn:

 

 

1. Ole Andreas Olsen (født 1877)

Niels Sophus Olsen (født 1878)

 

 

D. Niece Marie Kirstine Nielsen Hjorth (født 30.9.1855)

 

 

E. Niece Karen Marie Nielsen Hjorth (født 9.12.1857, død 17. marts 1870)

 

 

F. Niece Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855 – plejedatter)

 

Datter af Oles søster Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk.

 

 

G. Lars Nielsen Hjorth (født 5. marts 1860)

 

 

Døbt den 28. maj. 1860. Schæfer Gravacks hustru, Christiansminde, var gudmoder, og blandt fadderne var Frands Nielsen, der nu var parcellist i Neder Draaby.

 

 

Lars Nielsen Hjorth blev også uddannet som teglbrænder på Christiansminde Teglværk og blev senere bestyrer af Dybvad Teglværk ved Aalborg.

 

 

 

3. Storesøster Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821 Teglværket, død 24.12.1890 Nedre Draaby)

 

Gift 26.6.1847 i Draaby Kirke med tømrersvend Frantz Nielsen(født 8.9.1811 O. Draaby, død 31.8.1884 Nedre Draaby), boende Nedre Draaby.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

Folketælling 1840: Fam. 105, Fasangården, Kirsten Andreasdatter 19 år tjenestepige, hos fasanjæger Anthon Schafranek.

 

Folketælling 1850: Fam. 3 i Nedre Draaby, Tømmersvend Frands Nielsen 39 år, hans kone Kirsten Andreasdatter 28 år, datteren Maren Kirstine Andrea Frandsen 2 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 65, Neder Draaby, Jordbruger Frands Nielsen 49 år, hans kone Kirsten Andreasen 39 år, deres børn Maren Kirstine Andrea Frandsen 12 år, Ole Frandsen 10 år, Niels Frandsen 7 år, Inger Marie Frandsen 5 år, Ane Elisabeth Fransen 1 år. Indsidder og husfader Christian

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hermansen 29 år, hans kone Sidse Jensen 31 år og deres datter Thora 3 år.

 

Folketælling 1880: Fam. 5, et hus husfader lever af jordlodden, ejer Frandts Nielsen 68 år,hans kone Kirsten Andreasen 58 år. Deres børn Niels Frandtsen 26 år, Marie Sophie Frandtsen 17 år. Plejebarn Frederikke Augusta Nielsen 8 år født København.

 

 

Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.

 

Kirsten Adreasdatter og Frantz Nielsen fik 6 børn:

 

A. Niece Maren Kirstine Andrea Frandsen(født 14.3.1848)

 

B. Nevø Ole Frandsen (født 1850)

 

C. Nevø Murermester Niels Frandsen (født 3.12.1853)

 

Gift med Anna Elise Marie Jensen (født 1856)

 

 

Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10.. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.

 

 

Deres børn:

 

1. Fransiska Jensine Pouline Frandsen (født 1884)

 

2. Hans Christian Carl Frandsen (født 1885)

 

3. Oluf Frandsen (født marts 1886, død 16.9.1886)

 

4. Karen Helga Kirsten Frandsen (født 1889)

Alfrede Christine Frandsen (født 12.10.1889)

 

 

 

D. Niece Inger Marie Frandsen (født 15.11.1855)

 

Folketælling 1880: Fam. 8, et hus, Jægerspris by. Tjenestepige Inger Marie Frandsen, 24 år.Ansat hos fam. Ernst Schmidt fra Munkebo sogn, Odense Amt.

 

 

E. Anna Elisabeth Frandsen (født 18.11.1859)

 

 

F. Marie Sophie Frandsen (født 17.11.1862)

 

Gift med daglejer Peder Olsen (født 1850 Gerlev Sogn)

 

 

Folketælling 1890: Fam. 4, et hus Neder Draaby, Daglejer i landbruget Peter Olsen 40 år, hans kone Maren Sophie Frandsen 30 år.Deres børn Johanne Oline Petra Olsen 11 år, Anna Elinine Olsen 9 år, Hansine Fransisca Olsen 6 år, Karen Margrethe Olsen 4 år, Oluf Peter Olsen 2 år.

 

Deres børn:

 

 

1. Johanne Oline Petra Olsen (født 1879)

 

2. Anna Eline Olsen (født 1881)

 

3. Hansine Fransisca Olsen (født 1884)

 

4. Karen Margrethe Olsen (født 1886)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Oluf Peter Olsen (født 1888)

 

 

 

 

4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823 Christiansminde, død 19.8.1849, Fredericia)

 

Født 15.5.1823 på Teglværket Christiansminde. Konfirmeret 23.2.1837, søndag efter Faste i Draaby Kirke.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk

 

Ole Andreasen blev udlært teglbrænder og overtog efter sin fars død hvervet som bestyrer af teglværket ved Christiansminde.

 

 

Han blev indkaldt som soldat, og blev dødeligt såret ved slaget ved Fredericia 6. juli 1849 (Treårskrigen 1848-50). Ole døde af sine kvæstelser 19.8.1849 26 år gammel og ligger begravet i Krigergraven på Trinitatis Kirkegård i Fredericia.

 

Som mange andre soldater korresponderede han med sin familie. Brevene indgik i en større brevsamling, som blev udgivet i 1873 på initiativ af samtidshistorikeren C.F. Allen under navnet “Breve fra danske Krigsmænd 1848-1850.” Oles breve gjorde sig bemærket ved at være samlingens største og dermed mest sammenhængende korrespondance.

 

 

 

5. Lillesøster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827 Teglværket)

 

Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820) Vænget, Nedre Draaby.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 1, et hus, Neder Draabye: Maren Kirstine Andreasdatter 18 år, tjenestepige hos sin onkel husmand og murer Lars Caspersen, 50 år, og hendes moster Ane Margrethe Larsdatter 47 år. Deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år og Elias Larsen 14 år. (Det er fætrene Lars og Hans, der også deltager i krigen).

 

Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.

 

 

Som det fremgår af folketællingen i 1850 var Lars og hans lillebror Hans indkaldt til Treårskrigen sammen med Ole Andreasen, og det var Lars Hansen Larsen, der skrev de sidste breve på Ole Andreasens vegne og orienterede familien om hans død og begravelse. Begge brødre kom hjem i god behold.

 

Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.

 

Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.

 

Deres 3 børn:

 

1. Murer Andreas Larsen (født august 1855) Et barn i ægteskabet med ?

 

a. Ole Anton Larsen (født 1885, død 15.12.1886)

 

b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)

Inger Margrethe Larsen (født 1864)

 

 

 

6. Lillesøster Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830 Teglværket)

 


Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene

Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Hendes barn:

 

Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855) voksede op som plejedatter hos hendes storesøster Bodil Sophie. ”Datter af Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk, som barnefader udlagtes ? til fader. Jf. 252-110-304” Draaby Kirkebog.

 

 

 

 

Oles fars familie:

 

1. Farbror Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 på Stæregård)

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hans Christian Olsen Stær var gårdmand på Stæregården efter sin far. 27.2.1803 mødte han op hos præsten i Draaby for at ville vies med:

 

Kirsten Larsdatter (født 1784 i Skoven, død 11.6.1820 Stæregård). Kirsten var datter af Lars Jensen og Maren Rasmusdatter fra Koblegård.

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Deres 7 børn er fætre og kusiner til Ole Andreasen:

 

 

A. Fætter Ole Hansen Stær (født 27.3.1804 på Stæregaard, død efter 1890 i Slagelse)

 

 

Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928: ”Han overtog Stærgården i fæste efter sin fader, men købte den siden til selvejendom, for så atter at sælge den. Han stod nemlig i et meget intimt forhold til Kong Frederik den Syvende, der købte den for en meget høj betaling, og lagde jorderne ind under Loviseholm. Den gamle stuelænge har været nedbrændt, er genopbygget, og benyttes som lejehus ude i Stærgården, siger man endnu. Ole Stær rejste så ned til Landsgrav i Slagelseegnen, og købte sig en gård der.

 

 

Han var to gange gift. Begge hans hustruer vare døtre af husmand Anders Nielsen, som

var datter af Anders Nielsen i Nyhuse IX, og Maren Svendsdatter fra Troldegård III i Skoven. År 1824 ægtede Ole Hans Stær i en alder af 20 år, Sofie Hedevig Andersdatter, født 1805, hun var da 19 år. Hun døde den 4. november og blev begravet den 9. november 1832, 27 år gammel.

 

År 1833 ægtede Ole Hansen Stær Ellen Andersdatter, 26 år gammel og søster til hans første hustru.”

 

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”I 1856 solgte han Stærgården til Kongen, Frederik den Syvende, og købte en gård i Landsgrav i nærheden af Slagelse.

 

 

Efter at Stærgården var købt af Kongen, blev dens jorder lagt under den nyoprettede avlsgård Louiseholm, og nogle af dens bygninger benyttet som bolig for skovarbejderne.”

 

 

 

Gift første gang 14.8.1824 i Draaby Kirke med Sofie Hedevig Andersdatter (født 1805, død 4.11.1832, Stæregård).

 

Gift anden gang 2.3.1833 i Draaby Kirke med Ellen Andersdatter (født 1806, død efter 1890 Slagelse).

 

 

Folketælling 1834: Fam. 1 en gård, gårdmand på Stærregaarden, Skoven, Ole Hansen Stæhr 30 år, hustru Ellen Andersdatter 28 år, børnene Hans Christian Olsen 10 år og Anders Olsen 5 år, Sophie Hedevig Olsen 1 år. 5 tjenestefolk.

 

 

 

Folketælling 1840: Gårdmand på Kærregården, Skoven, Ole Hansen 36 år, hustru Ellen Andersdatter 34 år, børnene Hans Christian 16 år, Anders 11 år, Niels 9 år og Sophie Hedvig 7 år. Maren Svendsdatter, 73 årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Gårdmand på Stærregården, Skoven, Ole Hans Stæhr 41 år, hustru Ellen Andersdatter 39 år, børnene Hans Christian 21 år, Anders 15 år, Niels 13 år og Sophie Hedevig 11 år. Maren Svendsdatter 75-årig enke på aftægt. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Gårdmand i Neder Draaby, Ole Hansen Stæhr 46 år, hustru Ellen Andersdatter 44 år, børnene Hans Christian 26 år, medhjælper på gården, Anders 21 år, medhjælper på gården, Niels 19 år, Sophie Hedevig 17 år og Kirsten Marie 5 år. Maren Svendsdatter, 80-årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1860: En gård, Sankt Peders Landsogn, Slagelse. Gårdmand Ole Hansen 56 år, hans kone Ellen Andersdatter 54 år, deres børn Niels Olsen 29 år, Hedvig Olsdatter 26 år, Kirsten Marie Olsdatter 15 år. Datterens barn Maren Nielsdatter 1 år, født her i sognet. 1 tjenestefolk: Niels Peter Christensen 16 år fra Draaby Sogn.

 

Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.

 

Ole Hansen Stær og Sofie Hedevig Andersdatters 4 børn (1. ægteskab):

 

1. Hans Christian Olsen Stær (født 30.10.1824 på Stæregård)

 

2. Anders Olsen Stær (født 23.10.1826 Stæregård, død før 1829 do)

 

3. Anders Olsen Stær (født 10.9.1829 Stæregård) Gift med Dorthe Katrine Hansen

(født 1830 i Lynge) Husejer i Landsogn, Slagelse.

Folketælling 1880: Fam. 54, et hus, Landsgrav, Skt. Peders Landsogn, Slagelse. Husejer Anders Olsen 50 år, han kone Dorthe Katrine Hansen 50 år, født i Lynge, deres børn: Hans Kristian Olsen 16 år, Karen Sofie Hedevig Olsen 12 år, Ole Olsen 8 år. Deres 3 Børn:

 

a. Hans Kristian Olsen (født 1864 Skt. Peders Landsogn)

 

b. Karen Sofie Hedevig Olsen (født 1868 Skt. Peders Landsogn)

 

c. Ole Olsen (født 1872 Skt. Peders Landsogn)

Niels Olsen Stær (født 26.2.1832 Stæregård)

 

 

Ole Hansen Stær og Ellen Andersdatters 2 børn (2. ægteskab):

 

5. Sophie Hedevig Olsdatter Stær (født 14.11.1833 Stæregård, død 5.3.1909 Skovsøgård) Gift med gårdmand Christen Nielsen (født 14.4.1833 Skoven, død 31.12.1898, do), Skovsøgård. Lars Nielsen skrev: ”Christen overtager Skovsøgård efter forældrene.

Han var velvillig og godgørende, gik ingen for nær, men var en driftig landmand, der satte sine jorder i kultur og drev studeopdræt.

I den for Skovens landmænd vanskelige periode, hvor mange bønder måtte gå fra deres gårde, fik han Skovsøgården nyt opbygget og kunne tillige give alle sine børn en god arvepart.

Han beklædte flere tillidshverv og var en af dem som gik i spidsen for, at Skoven fik sin egen kirke.”

Folketælling 1880: Skovsøgård, Skoven: gårdejer Christen Nielsen 46 år, hans kone Sophie Hedevig Olsen 46 år, deres børn: Maren Katrine Nielsen 20 år, Niels Christen Nielsen 18 år, Ole Nielsen 15 år, Christen Nielsen 12 år, Ellen Marie Nielsen 10 år, Hans Christian Nielsen 4 år. Aftægtsmand Niels Christensen 76 år., hans kone Ane Kathrine Christensen 76 år. 3 tjenestefolk. Forhenværende skibsfører, kapitalist Niels Petersen 69 år, Enkemand fra Slagelse.

Folketælling 1890: Skovsøgård,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Skoven: gårdejer Christen Nielsen 56 år, hans kone Sofie Hedvig Nielsen f.Olsen 56 år. Deres børn: Maren Katrine Nielsen 30 år, Niels Christen Nielsen 28 år, Ole Nielsen 25 år, Christen Nielsen 22 år, Ellen Marie Nielsen 20år, Dorthea Nielsen 18 år, Hans Kristian Nielsen 14 år. Aftægtsmand Niels Christensen 86 år enkemand. 1 barn: Karl Nielsen 1 år. 1 tjenestefolk. 1 logerende: forh. Skibsfører Niels Petersen, enkemand 79 år fra Slagelse. Deres 8 børn:

 

a. Maren Katrine Nielsen (født 1860 Skovsøgård)

 

b. Niels Christen Nielsen (født 1862 Skovsøgård)

 

c. Ole Nielsen (født 1865 Skovsøgård)

 

d. Christen Nielsen (født 1.12.1867 Skovsøgård, død 1938)

 

e. Ellen Marie Nielsen (født 1869 Skovsøgård)

 

f. Dorthea Nielsen (født 1871 Skovsøgård)

 

g. Hans Christian Nielsen (født 1875 Skovsøgård, død 15.4.1936)

 

h. Karl Nielsen (født 1889 Skovsøgård)

 

Kirsten Marie Olsen Stær (født 30.12.1845 Stæregård) Gift med gårdejer Jens Olsen (født 1848). De overtog gården i Slagelse. Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.

 

 

B. Fætter Lars Hansen Stær (født 15.9.1806 Stærgården, død 21.6.1878 Skoven)

 

Gift 18.10.1834 i Draaby Kirke med Maren Pedersdatter (født 14.10.1809, død 7.1.1878).

Lars Nielsen skrev i 1928: ”Gift med Maren Pedersdatter, Nyhuse 2, Skoven, datter af Peder Rasmussen Knabe, Nyhuse 2. De fik ejendommen efter sin svigerfader. Nævnte sted tilhører nu deres sønnesøn, Christen Larsen Stær.”

 

 

Folketælling 1845: Fam. 170.22, et hus, Skoven: husmand og jordbruger Lars Hansen 39 år, hans kone Maren Pedersdatter 36 år, deres børn: Kirsten Larsen 10 år, Hans Peter Larsen 6 år. 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 6, Skoven, husfader Lars Hansen Stær 44 år, hans kone Maren Poulsdatter 41 år, børnene Kirsten Hansen, 15 år og Hans Peder Larsen 11 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 81, Skoven, jordbruger Lars Hansen 54 år, hans kone Maren Pedersen 51 år, børnene Kirsten Marie Hansen 25 år, Hans Peder Larsen 21 år og Hans Peder Rasmussen 2 år.

 

Deres 2 børn:

 

 

1. Kirsten Marie Larsdatter (født 26.7.1835 Skoven, død 16.3.1903) Gift med Rasmus Hansen (født 1834) Lars Nielsen skrev: ”Gift med sin fætter gårdejer Rasmus Hansen, Skåningegård 10. Rasmus Hansen (født 6.12.1833, død 4.11.1905). Kirsten var datter af Lars Stær, Nyhuse 2. Rasmus Hansen fik gården efter sin fader Hans Andersen og Karen Pedersdatter.” Folketælling 1880: Fam. 12, en gård, Skåningegårde, gårdejer Rasmus Hansen 46 år gift, hans kone Kirsten Larsen 44 år, deres børn: Hans Peter Hansen 21 år, Lars Hansen 10 år, Peder Hansen 9 år, Anders Hansen 7 år, Maren Sophie Hansen 1 år, Husfaderens mor Karen Pedersen 66 år født Torup sogn. 3 tjenestefolk. Folketælling 1890: Fam. 6, en gård, Skoven: Rasmus Hansen 56 år, husmoder Kirsten Hansen f. Larsen 54 år, Deres børn: Lars Hansen 20 år, Peter Hansen 19 år, Anders Hansen 17 år, Maren Sofie Hansen 11 år. 3 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres 5 børn:

 

a. Hans Peter Hansen (født 1859) Gårdejer i Stavnsholt. Gift med en datter af Niels Larsen, Nygård I.

 

b. Lars Hansen (født 1870) Gift med Kirstine Christensen fra Kulhusgården. De havde en ejendom i Koblerne, men var senere bosiddende på Jægerspris.

 

c. Peder Hansen (født 1871, død ugift)

 

d. Anders Hansen (født 1873) Gift 1903 med Anna Jensen, datter af gårdmand Hans Peder Jensen (ved Jægerspris Mølle) og overtog gården efter sin fader Rasmus Hansen. Lars Nielsen skrev: ”Anders Hansen solgte flere jordparceller. På den ene af disse opførtes det husmandssted, som senere blev købt af Skovens Brugsforening, og hvor denne nu har butik. Endvidere solgtes til arkitekt Tornøe en parcel, hvor den bekendte Gravhøj fra Oldtiden, Knudshøj, medfulgte. Endelig solgte Anders Hansen under Verdenskrigen sine forfædres gamle ejendom til ingeniør Christiani og købte Druedal Skole med en lille jordlod, hvor han nu dette skrives er bosiddende.”

 

e. Maren SophieHansen (født 1879) Gift med mejerist Dige og bosiddende i Holbæk.

 

f. Hans Peder Larsen (født 13.4.1839 i Skoven, død 7.6.1888 Nyhusene) Parcellist af Nyhusene. Anmodede 23.11.1867 om giftermål med Dorthe Christensdatter (født 19.8.1844, død 1905), datter af gårdejer Christen Olsen og Birthe Kirstine Nielsdatter, Seksgårdene. Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Trollegårde, Skoven, husejer, jordbruger Hans Peter Larsen 40 år, hans kone Dorthea Christensen 35 år, deres søn Christen Larsen 11 år. Folketælling 1890: Fam. 7, et hus Skoven. Husmoder, enke Dorthea Larsen, født Christensen 45 år, søn Christen Larsen 21 år. Deres barn:

 

Christen Larsen (født 1869 i Nyhusene) Peder Kyhn Flint skrev: ”Han har været sognefoged siden 1903 og har været

regnskabsfører for Skovens Andelsmejeri siden mejeriets oprettelse i 1892. Han har i høj grad forbedret ejendommen (Nyhuse IV), opført nye bygninger og tilkøbt nogle af naboejendommenes jorder, særlig Hjemlodden fra Nyhuse VI. Han er gift med en søsterdatter af Gårdmand i Slagelsegård I (Seksgårdene), Peder Hansen, 1852-1932.”

 

 

C. Fætter Peder Hansen Stær (født 9.2.1809 Stærgården)

 

Gift 9.10.1846 i Ude Sundby Kirke med Sidse Christensdatter (født 1821, død før 1880). Forlovere var Rasmus Thomsen i Frederikssund og Jens Olsen fhv. lods i Udesundby.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Han var bosiddende i Frederikssund. Hans sønner Carl Stær og Hans Stær vare fiskere dær. Fra Peder Hansen Stær nedstammer de forskellige medlemmer af slægten der i byen.”

 

 

Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, deres plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, deres karl Peder Hansen 31 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 80, et hus Udesundbye, Lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år, plejesøn Jens Lerke 6 år, tjenestekarl Peder Hansen 36 år.

 

Folketælling 1850: Fam. 28, et hus, Udesundby. Fisker Peder Hansen 41 år, hans kone Sidse Christensdatter 29 år, deres børn: Hans Hansen 4 år, Stine Hansen 1 år.

Folketælling 1880: Matr. 54, forhus stuen, Skyllebakke, Frederikssund købstad: fisker, enkemand Peter Hansen (Stær) 70 år, hans børn: fisker Hans Christian Hansen 32 år, fisker Karl Olaf Hansen 22 år, Martine Sophie Hansen 15 år.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres 4 børn:

 

1. Fisker Hans Christian Hansen, (født 11.1.1847 Ude Sundby)

 

2. Stine Hansen (født 1849)

 

3. Fisker Karl Olaf Hansen (født 14.9.1857 Ude Sundby)

Martine Sophie Hansen ( født 1865)

 

 

 

D. Fætter Jens Hansen Stæhr (født 7.8.1811 Stæregård, død 26.2.1867 N.Draaby)

 

Var smed i Neder Draaby. Gift 22.4.1837 i Draaby Kirke med Elise Frederikke Bruun (født 1818, død mellem 1880-90).

 

Folketælling 1845: Et hus i Neder Draaby: husmand og smedJens Hansen Stæhr 34 år, hans kone Elisabeth Frederikke Bruun 27 år, børnene Dorthe Kirstine Jensen 8 år og Hans Peter Jensen 5 år. 1 smedelærling og 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 34, Neder Draaby, husmand og smed Jens Hansen Stæhr, 39 år, han hustru Elise Frederikke Bruun 33 år, børnene Dorthea Kirstine Jensen 13 år, Hans Peter Jensen 10 år. Frederikke Augusta Jensen 5 år, Christian Julius Jensen 3 år. 2 smedelærlinge, 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 81, Neder Draaby: smed Jens Hansen 49 år, hans kone Elise Frederikke Bruun 41 år, børnene smedelærling Hans Peder Jensen 20 år, Frederikke Christiane Augusta Jensen 15 år, Christian Julius Jensen 13 år, Sophie Juliane Jensen 8 år.

 

 

Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Neder Draaby by: smed og ejer Jens Peder Olsen 32 år, hans kone Sophie Juliane Jensen 27 år, deres børn: Elise Frederikke Olsen 6 år, Jens Peder Olsen 2 år, Christian Olsen 1 år.

Aftægtskone, enke Elise Frederikke Bruun 61 år. 1 smedelærling.

 

Deres 5 børn:

 

1. Dorthea Kirstine Jensen (født 26.8.1837)

 

2. Hans Peter Jensen (født 16.4.1840)

 

3. Frederikke Augusta Jensen (født 27.6.1845, død 1870)

 

4. Christian Julius Jensen (født 1847)

Sophie Juliane Jensen (født 21.9.1852) Gift med smed Jens Peder Olsen (født 1848). De overtog smedien.

 

 

E. Kusine Bodil Sophie Hansdatter (født 13.2.1814 Stærgården, død 1.12.1886 Frederikssund)

 

Gift 1836 med tømrermester Rasmus Thomsen (født 1806 Oppesundby, død 5.4.1889 Frederikssund)

 

Lars Nielsen skrev: ”Denne havde i entreprise at bygge færgebroen.”

 

Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Ude Sundby Landdistrikt. Tømmermester Rasmus Thomsen 34 år, han kone Bodil Hansdatter 26 år, børnene Hedevig Thomsen 4 år, Kirstine Thomsen 2 år.

 

 

Folketælling 1860: Et hus Frederikssund Købstad, tømmermester Rasmus Thomsen 52 år, hans kone Sophie Hansen 45 år, børnene Christiane Thomsen 23 år ernærer sig ved syning, Christian Thomsen 18 år tømmerlærling, Thomasine Thomsen 16 år, Sophie Thomsen 14 år, Amande Thomsen 10år, Caroline Thomsen 7 år.

 

Folketælling 1880: Forhuset, Stuen a, Kirkegade, Frederikssund Købstad, matr, 106C. ejer, tømmer Rasmus Thomsen 73 år, hans kone Sophie Thomsen f. Hansen 65 år,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

deres datter Christiane Thomsen 43 år ugift, syer modesyning.

 

 

Deres 7 børn:

 

1. Hedevig Thomsen (født 1836 Ude Sundby)

 

2. Kirstine Thomsen (født 1838 Ude Sundby)

 

3. Tømmer Christian Thomsen (født 1842 Ude Sundby)

 

4. Thomasine Thomsen (født 1844 Ude Sundby)

 

5. Sophie Thomsen (født 1846 Ude Sundby)

 

6. Amande Thomsen (født 1850 Ude Sundby)

Caroline Thomsen (født 1853 Ude Sundby)

 

 

F. Fætter Rasmus Hansen Stær (født 1817 Stærgården, død 7.8.1860 O.Draaby)

 

Skrædder i Over Draaby.

 

Lars Nielsen skrev: ”Kendt under navnet "Stær Skrædderen.”

 

Gift 13.5.1842 i Draaby Kirke med Kirsten Marie Christoffersdatter (født 10.2.1819, død mellem 1880-90).

 

Lars Nielsen skrev: ”Datter af husmand Christoffer Nielsen og hustru Dorthe Larsdatter, Nyhuse 1, Skoven.”

 

Folketælling 1834: Læredreng Rasmus Hansen 18 år, hos skrædder Peter Larsen, Østergade 24b, Frederikssund Købstad.

 

Folketælling 1845: En gård, Sexgårdene, Skoven: indsidder og skrædder Rasmus Hansen Stær 28 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersdatter 26 år, deres søn Hans Christian Rasmussen 3 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1850: Fam. 5, Over Draaby,

skrædder Rasmus Hansen Mohe 34 år, hans hustru Kir. Marie Christophersen 31 år, børnene Dorthea Kirstine Rasmussen 3 år, Christopher Rasmussen 1 år. 1 tjenestepige, 1 lærling, samt konens søster Inger Margrethe Christoffersen 28 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Over Draaby: snedker Rasmus Hansen Stæhr, 44 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersen 41 år, børnene Hans Christian Rasmussen 18 år, snedkerlærling, Dorthea Kirstine Rasmussen 13 år, Christoffer Rasmussen 11 år. 1 lærling

 

Folketælling 1880: Fam. 4, en gård, Sønderby by: gårdejer Ole Olsen 52 år og enkemand, hans søn Jørgen Hansen Olsen 24 år, husbestyrerinde Kirsten Marie Christoffersen 60 år. 1 plejedatter, 3 tjenestefolk.

 

Deres 3 børn:

 

 

1. Hans Christian Rasmussen (født 11.12.1842 O. Draaby)

 

2. Dorthea Kirstine Rasmussen (født 24.2.1847 O. Draaby)

Christopher Rasmussen (født 17.5.1849 O. Draaby)

 

 

 

G. Kusine Maren Hansdatter Stær (født 1.7.1819 Stæregården, død i barselsseng 29.2.1848 O.Draaby)

 

Lars Nielsen skrev: ”Plejedatter hos Jakob Larsen, Ude Sundby.”

 

Gift 2.6.1841 i Udesundby Kirke med Lars Christophersen (født 2.12.1814 Skoven, død 7.1.1859 do), Nyhuse 1. Søn af gårdmand i Skoven, Christopher Nielsen.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Han nævnes stadig i sin faders levetid som indsidder, men overtog efter dennes død ejendommen, som han førhen havde bestyret for ham.”

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1834: Fam. 10, et hus, Udesundby Landstrikt: husmand og daglejer Jacob Larsen 42 år, hans kone Abelone Jensen 34 år, plejedatter Maren Hansdatter 15 år, deres søn Lars Jensen Jacobsen 3 år. Indsidder hos daglejeren: Niels Hansen 38 år, hans kone Engeborg Hansdatter 41 år og deres søn Hans Peter Nielsen 6 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 172.24, et hus, Skoven: jordbruger, enkemand Christoffer Nielsen 76 år, husbestyrer og søn Lars Christoffersen 31 år, hans kone Maren Hansdatter 26 år, deres børn: Hans Christian Larsen 3 år, Christoffer Larsen 2 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 4 børn:

 

1. Hans Christian Larsen (født 10.5.1842)

 

2. Christoffer Larsen (født 10.10.1843)

 

3. Dorthe Kirstine Larsen (født 15.6.1846, død 6.5.1847)

Andreas Larsen (født 25.2.1848, død 26.2.1848)

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift anden gang d. 8.11.1848 med Kirsten Marie Rasmusdatter (født 1827, død 2.3.1855), datter af Rasmus Jensen (Rørbækker) Nyhuse 7.”

 

 

Deres 4 børn:

Rasmus Hansen (født 3.8.1849, død 8.4.1850)

 

1. Rasmus Hansen (født 14.1.1851, død 6.2.1851)

 

2. Maren Larsen (født 3.2.1852, død som lille)

Maren Larsen (født 12.7.1854, død 1854)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift tredje gang efteråret 1856 med Kirsten Marie Andersen (født 1828). Hendes moder Ane Cathrine Larsdatter var en datter af

gårdmand Lars Hansen, Trollegård 3. (Anmodning om vielse indskrevet 10. oktober men overstreget).”

 

Deres 2 børn:

 

9. Maren Kirstine Larsen (født 7.10.1857)

Kirsten Marie Dorthea Larsen (født 3.11.1858, død 12.5.1875)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersens enke Kirsten Marie Andersen ægtede den 30. april 1859 ungkarl Lars Pedersen af Over Draaby, 30 år gammel. Forloverne var: Gårdmand Niels Olsen af Over Draaby og husmand Anders Nielsen af Landerslev (sidstnævnte forlover var brudens fader. Han havde tidligere været skomager i Frederikssund og kendt under navnet Fløjte Anders).

 

 

Efter at dette ægteskab var opløst, ægtede Kirsten Marie Andersdatter år 26.5.1863 i Draaby Kirke i en alder af 34 år sin tredie mand, Hans Jensen, tømrer, af Skoven, ligeledes 34 år gammel. Forloverne var: Husmand Anders Madsen (Barakkerne 9), og husmand Anders Nielsen af Landerslev (brudens fader).”

 

2. Faster Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 Skoven, død 3.1.1839 Skoven)

 

Gift med Anders Petersen (døbt 12.5.1771), gårdmand i Skoven., søn af gårdmand af Skoven Peder Svendsen og Kirsten Nielsdatter. Anders Petersen døde som ”aftægtsmand og færgemand i Skoven” den 16. januar 1827, 56 år gammel.

 

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”Anders Pedersen, 1770-1827, overtog gården (Bakkegaard I). Han var gift med Sofie Olsdatter Stær, 1774-1839, datter af Skovfoged Ole Hansen Stær i Studehaven. Ved udskiftningen efter århundredeskiftet 1800 var gårdens areal blevet meget indskrænket, og allerede 1816

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

gik Anders Pedersen på aftægt. Ved sin død kaldtes han Færgemand ved Kulhuset.”

 

 

Sofie, 1774-1839 var gift med Gårdmand i Bakkegård I, senere Færgemand ved Kulhuset, Anders Pedersen, og i dette ægteskab blev moder til Kirsten, f. 1803, gift med Willum Valentinsen, 1801-87.
Dette ægtepars sønnesøn er, som oplyst under Lars Eskildsens Soldaterhus, kunstneren Jens Willumsen, f. 1863.”

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodel Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

Folketælling 1801: fam. 6, Skoven: gårdbeboer, bonde Anders Petersen 29 år, hans kone Sofie Olsdatter 26 år, deres datter Inger Kirstine Andersdatter 1 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil

 

Deres 3 Børn er fætter og kusiner til Ole Andreasen:

A. Kusine Inger Kirstine Andersdatter (født 21.1.1800 Skoven)

B. Kusine Bodil Sophie Andersdatter (døbt 14.5.1801 Skoven, død 7.3.1841 Skoven)

 

 

Bodils gudmoder var Bodil Sofie Hansdatter, Ole Stærs enke og barnets bedstemoder, og fadderne var Niels Pedersen, Christen Christensen og Peder West.

 

Bodil Sofie Andersdatter blev konfirmeret 1816.

 

5. februar 1825 blev Bodil Sofie Andersdatter gift med den da 42 årige Thomas Larsen (født 7.4.1782 Skoven, død 20.12.1837), søn af Lars Eskildsen, indsidder i Skoven. Forloverne var Ole Hansen og Christen Thomsen.

 

 

Deres 3 børn:

Jens Manuel Thomasen (født 1824 Draaby)

 

1. Lars Thomasen (født 1826 Draaby)

Anders Thomasen (født 1830 Draaby)

 

 Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.

 

Gift anden gang 11.6.1839 i Draaby Kirke med Jens Christoffersen (født 11.4.1814), uægte søn af Ane Dorte Rasmusdatter.

 

Folketælling 1840: Fam. 130, et hus, Ydere skoven, daglejer Jens Christoffersen 26 år, hans kone Bodil Sophie Andersdatter 39 år, børnene Lars Thomasen 14 år og Anders Thomasen 10 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 150.2 et hus, Skoven: indsidder og fisker, enkemand Jens Christoffer Jensen 31 år. Hans søn Anders Tommasen 15 år.

 

C. Fætter Ole Andersen (født 12.8.1811 Skoven)

Matros.

 

Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.

 

Folketælling 1840: Fam. 149, et hus, Ydere Skoven, bor hos væver Willum Walthersen, sømand Ole Andersen 29 år.

 

3. Farbror Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 Skoven, død 26.8.1831 N.Draaby)

 

Den 11. august 1805 anmodede ungkarl Peder Olsen Stær af Skoven om lov til at ægte enken Sophie Waagensen af N. Draaby. Hun hed Charlotte Sophie Larsdatter (født 1756, død 19.2.1829 N. Draaby), enke efter skoleholder Jens Waagensen i Venslev, begravet som gmd. Peder Stærs kone i Neder Draaby, 73 år gammel.

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng

 

Folketælling 1801: Fam. 55, Venslev by: skoleholder Jens Waagensen 45 år, hans kone Charlotte Sophie Larsdatter 47 år, deres børn Christian Jensen 12 år og Sidse Marie Jensdatter 10 år.

 

Folketælling 1801: fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

4. Farbror Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 Skoven, død 18.6.1849 Ude Sundby)

Peder Kyhn Flint skrev: ”Jens Olsen Stær, f. 1778, var lods i Frederikssund og fader til Lods Anders Jensen, bedstefader til Lods Hans Andersen og oldefader til Direktør for Frederikssund Skibsbyggeri, Andersen, som døde 1943.”

 

Gift 9.11.1810 i Ude Sundby Kirke med Inger Hansdatter (født 1778, død mellem 1840-45). Forlovere: Johannes Nielsen og Jens Willumsen.

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1834: Fam. 63, et hus, huse bag Skyllebakkerne, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 56 år, hans kone Inger Hansdatter, deres børn: Johanne Eline Jensdatter 23 år, Bodil Sophia Jensdatter 19 år. Plejedatter Johanne Hansdt. Christensdatter 10 år.

Folketælling 1840: Fam. 54 et hus, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, 1 karl.

 

Folketælling 1845: Fam. 80, et hus, Ude Sundby sogn, Ude Sundby Landdistrikt, lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år født Gærshøj, plejebarn Jens Lerke 6 år født Ude Sundby. 1 karl.

 

Deres 2 børn:

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

A. Kusine Johanne Boline Jensdatter (døbt 16.6.1811 Ude Sundby)

B. Kusine Bodild Sophie Jensdatter (født 30.3.1815 Ude Sundby)

Faddere: Inger Olsdatter fra Skoven i Jægerspris, inds. Jens Willumsen, Hans Stær, Willum Jensen.

 

5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780Skoven, død 1842 do)

Se ovenfor

 

6.Faster Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 Skoven, død 10.2.1877 Mannerup – 92 år gammel)

 

Gift den 8.2.1817 i Draaby Kirke med tjenestekarl af Egelundsgården i Gerlev Rasmus Pedersen(født 1780 Gerlev, død 28.10.1839 Mannerup), søn af gårdmand Peder Rasmussen og Malene Pedersdatter, Gerlev.

 

 

Peder Rasmussen var gårdmand i Gerlev ved børnenes dåb. Familien flyttede til Mannerup 1824-32, hvor datteren Sophie bliver konfirmeret i Skibby Kirke.

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år,Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1834: Fam. 117: Mannerup by, Skibby: Gårdmand Rasmus Pedersen 54 år, hans kone Inger Kirstine Olsdatter 50 år, deres børn: Sophie Magdalene Rasmusdatter

 

16 år, Jens Willlum Rasmussen 14 år, Malene Rasmusdatter 10 år. 1 tjenestekarl.

 

Folketælling 1840: Fam. 73, Mannerup. Bestyrer gården for moderen Jens Rasmussen 20 år, enke Inger Olsdatter, datter Magdalene Rasmusdatter. 1 tjenestekarl.

 

Folketælling 1845: Fam. 119, en gård, Mannerup by, ejerinde af gården Inger Kirstine Olsdatter 61 år, enke født i Jægerspris, hendes børn: Jens Willum Rasmussen 25 år, Magdalene Rasmusdatter 21 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 72, en gård, Mannerup, Arvegårdfæster, enke Inger Kirstine Olsdatter 66 år født i Draaby, hendes børn Jens Villum Rasmussen, Magdalene Rasmussen 26 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 45, en gård, Manderup, ejer af gården Jens Villum Rasmussen 40 år, hans kone Karen Jensen 28 år, deres børn: Karen Sophie Jensen 5 år, Tolver Jensen 3 år. Mandens moder som af ham forsørges Inger Kjerstine Olsen 76 år enke. 3 tjenestefolk.

 

Inger Kirstine Olsdatter Stær og Rasmus Pedersen fik 3 børn:

 

A.Kusine Sophie Magdalene Rasmusdatter (født 6.4.1818 Gerlev)

Konfirmeret 1932 i Skibby Kirke.

 

B. Fætter Jens Willum Rasmussen (født 25.6.1820 Gerlev)

Konfirmeret 6.4.1834 i Skibby Kirke.

Overtog gården i Mannerup efter moderen.

Gift med Karen Jensen (født 1832)

 

Deres børn:

Karen Sophie Jensen (født 1855)

Tolver Jensen (født 1857)

 

C. Kusine Malene Rasmusdatter (født 14.10.1824 Gerlev)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Gift med skrædder Niels Peter Jensen.

 

Folketælling: 1860: Fam. 36, Skuldelev by: Skrædder Niels Peter Jensen 36 år, hans kone Magdalene Rasmussen 36 år, deres børn: Rasmus Peter Nielsen 7 år, Jens Christian Nielsen 3 år., 1 skrædderlærling Andreas Pedersen 16 år født Draaby.

 

 

Deres børn:

1. Rasmus Peter Nielsen (født 1753)

 

1. Jens Christian Nielsen (født 1857)

 

 

Oles mors familie:

Morfar: Lars Hansen (døbt 29.1.1759 Skoven, død 22.12.1815 Skoven)

 

Bonde i Trollegård 3, søn af Hans Bjørnsen af Skoven.

Bonde Lars Hansen blev gift 17.11.1784 i Draaby Kirke med:

 

Mormor: Maren Olsdatter (født 2.3.1763 Skoven, død 7.4.1853 Kyndby)

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru, Maren Olesdatter var fra Slagelsesgårdene i Seksgårdene. I dette ægteskab skal der have været cirka 10 børn.

 

 

Hans Larsen havde en søn uden for ægteskab Lars Larsen (født 22.6.1777) mor Maren Mortensdatter af Skoven. Denne søn boede ved folketællingen 1787 hos Hans Larsen.

 

 

I Lars Hansens tid var det, at gården blev udflyttet. Han havde besøg af Arveprins Frederik, der beundrede hans smukke, stilfulde hestebesætning, 12 gule heste med sorte haler og manker. Da Peder Christensen var død 1867, solgte hans enke Kirsten Olesdatter Trollegård 2 til Lars Hansen, Trollegård 3, der lagde den ind under sin ejendom. Gårdens udhuse blev efterhånden nedrevne. Kun stuelængen blev bevaret og benyttedes som lejehus.”

Folketælling 1787: Fam. 126, Skoven: bonde og gårdbeboer Lars Hansen 28 år, madmorder Maren Olsdatter, deres datter Kirsten Larsdatter 2 år, hans søn avlet uden for ægteskab Lars Larsen. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven: bonde, gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn: Kirsten 16 år, Inger 13 år, Ane 10 år, Ole 8 år, Karen 5 år, tvillinger Hans og Ane Margrethe 3 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter, deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 36, Over Draaby: gårdmand Niels Olsen 55 år, hans kone Karen Larsdatter 55 år. Deres børn: Niels Peter 16 år Hans 13 år. 1 tjenestepige. Husfaderens svigermor Maren Olsdatter 87 år enke.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru Maren overlevede ham og blev meget

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

gammel. Hun sad så i sin kakkelovnskrog og fortalte om de svundne tider. Ved lejlighed fik hun besøg af ungdomsvennen Christen Nielsen fra Slagelsegård 2 i Seksgårdene, der som en gammel mand vandrede rask og rørig omkring. Han opnåede en alder af 90 år.

 

 

Det kunne også ske, at Maren, når hun sad i sin lænestol, blev synsk og kunne forudsige, hvad der skulde ske. Således i det øjeblik, da hendes svigersøn (må være hendes barnebarn) Ole Teglbrænder faldt i krigen 1848-50. Lars Hansens enke Maren Olesdatter døde den 7. april 1853, 90 år gammel. Hun døde i Kyndby sogn.”

 

Lars Nielsen og Maren Olsdatter fik følgende børn (vi har fundet 8):

 

1. Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)

 

2. Inger Larsdatter – Oles mor (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.1.1864 Teglværket)

 

3. Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Draaby, død mellem 45-50)

 

4. Ole Larsen (døbt 4.11.1792, død 1.7.1872 Skoven)

 

5. Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård, død efter 1850)

 

6. Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)

 

7. Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)

Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)

 

1. Moster Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)

 

17.11.1809 anmodet om ægteskab med Poul Jacobsen (født 1783 Gerlev sogn, død 17.6.1872 Skoven) af Jægerspris.

Folketælling 1834: Fam. 5, et hus, Ydere Skoven: jordbrugende husmand Povel Jacobsen 52 år, hans kone Kirsten Larsdatter 50 år,deres datter Inger Poulsdatter 12 år.

 

Folketælling 1840: Fam. 132, et hus, Ydere Skoven: jordbruger Poul Jacobsen 58 år, hans kone Kirsten Larsdatter 55 år, deres datter Inger Poulsdatter 18 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år. Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jensdatter 22 år født i Krogstrup, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.

 

Folketælling 1860: Fam. 2, Skoven: aftægtsmand, husfader Povel Jacobsen 77 år, hans kone Kirsten Larsen 75år.

 

Lars Nielsen skrev: ”Gift med Povl Jakobsen, Skåningegård 12 på Sladderbakke. 3 døtre, som jeg nævner i flæng:

 

 

Maren, gift med en lærer i Assenløse. Karen, som fik sine forældres hjem, og forældrene som blev meget gamle på aftægt. Ægtede Anders Jensen, kaldet Anders Povlsen, efter sin svigerfader. Karen døde tidlig i barselsseng efter en lille pige, der fik sin moders navn, og kom så til at hedde Karen. Hun døde som ung pige. Jeg mindes som barn at have set hende ligge på dødslejet i sit hjem.”

 

Kirsten Larsdatter og Poul Jacobsens 4 børn:

 

A. Kusine Karen Poulsdatter (født 1814, død før 1848?)

Gift med Anders Jacobsen (født 1811). Han blev senere gift 1848 med Ane Jensdatter (født 1828 Krogstrup).

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år.Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.

 

Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jendatter 22 år, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.

 

 

Deres barn:

Karen Marie Andersdatter (født 1848)

 

B. Kusine Maren Poulsdatter (født 19.1.1820 Skoven)

 

 

Folketælling 1840: Fam. 11, Kyndby by: gårdmand Johan Hansen, 34 år, hans kone Birthe Kirstine Larsdatter. 26 år, 3 børn. 1 tjenestekarl, 4 tjenestepiger heraf Maren Poulsdatter 14 år.

 

C. Kusine Inger Poulsdatter (født 30.7.1822 Skoven)

 

Folketælling 1845: Stuepige hos forpagter Popp på Christiansminde Hovedgård, Jægerspris.

 

 

Hendes barn:

Georg Ferdinand Pedersen (født 1845)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Inger tjente på Christiansminde, og fik en uægte søn Ferdinand, som Pop, forpagteren af Christiansminde var fader til. Nævnte Ferdinand Pop blev opfostret hos sin moders forældre og rejste senere til Amerika. Hans moder Maren (?) blev gift med en gårdejer i Assenløse.” (Lars Nielsen må have blandet tingene sammen. Ifølge folketællingen 1850 var Georg Ferdinand i pleje hos storesøsteren Karen, og Maren var ikke hans mor, men

hans mors anden storesøster)

 

D. Kusine Dorte Kirstine Poulsdatter (født 15.1.1825 Skoven, død før 1834)

 

3. Moster Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Trollegård, død mellem 1845-50)

 

Ana Larsdatter forblev ugift og blev boende hos sin lillebror Hans Larsen. Senere flyttede hun til Kyndby.

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

4. Morbror Ole Larsen (døbt 4.11.1792 Trollegård, død 1.7.1872 Skoven)

 

Den 8.10.1820 anmodet om ægteskab med Maren Jensdatter (født 22.8.1800 Neder Draaby, død mellem 1860-71)

 

Folketælling 1834: Fam. 40, en gård, Neder Draaby by: gårdmand gamle Ole Larsen 42 år, hans kone Maren Jensdatter 34 år, deres børn: Kirsten 13 år, Anne 7 år, Maren 4 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1840: Fam. 45, en gård, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 48 år, hans kone Maren Jensdatter 40 år, deres børn: Kirsten 18 år, Ane 13 år, Maren 10 år, Kirsten Caroline 3 år. 2 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Fam. 124,6, en gård, Koblerne, Draaby: gårdmand Ole Larsen, hans kone Maren Jensdatter 45 år, deres børn: Kirsten 24 år, Maren 15 år, Caroline Kirstine 8 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 58, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 59 år, hans kone Maren Jensdatter 50 år, deres børn: Kirsten 29 år, Kirstine Caroline 13 år. Plejebarn Niels Rasmussen Larsen 12 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år, svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.

 

Ole Larsen og Maren Jensdatter havde 4 børn:

A. Kusine Kirsten Olsdatter(født 12.1.1822 N.Draaby, død mellem 1860-80)

 

Den 8.3.1856 anmodet om ægteskab med Thyge Olsen(født 1822 Skuldelev, død før 1871).

 

Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år,svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.

 

 

Deres børn:

 

Maren Elise Olsen (født 1858 Draaby)

Ane Marie Olsen (født 1859 Draaby )

 

B. Kusine Anne Olsdatter (født 1827, død mellem 1840-45)

 

C. Kusine Maren Olsdatter (født dec.1830 Draaby)

D. Kusine Kirsten Caroline Olsdatter (født 1837)

 

 

5. Morbror Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård)

Overtog Trollegård 3 efter sine forældre.

 

Gift med Kirsten Larsdatter (født 9.4.1808 Skoven, død efter 1850), datter af vildtbonde Lars Nielsen, Nygård 1.

 

Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, Ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1. 3 tjenestefolk

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 23 Skoven: gårdmand Hans Larsen 53 år, hans hustru Kirsten Larsdatter 42 år, deres børn: Lars 18 år, Maren 17 år, Ellen Kirstine 15 år, Ane Marie 13 år, Peder 10 år. 1 tjenestepige.

 

Hans Larsen og Kirsten Larsdatter fik 5 børn:

 

A. Fætter Lars Hansen (født 4.1.1832 Skoven, død 1891)

 

Gift med Ane Dorthea Christoffersen (født 1837 Gerlev, død 1880)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 3, en gård, Hjortegården. Gårdejer Lars Hansen 48 år, hans kone Ane Dorthea Christoffersen 43 år, deres børn: Kirsten Marie 14 år, Hans Larsen Hansen 16 år, Inger Christine Hansen 10 år. Maren Hansen 7 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1890: Fam. 10, en gård, Skoven: gårdmand Lars Hansen 58 år enkemand, hans børn: Hans Larsen Hansen 26 år, Kirsten Marie Hansen 24 år, Inger Kirstine Hansen 20 år, Maren Hansen 17 år. Daglejer Niels Olsen 64 år, 1 tjenestekarl.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansen, død 1891, 59 år gammel, gift med Ane Dorthea Kristoffersen, død 1880, 45 år gammel. Fik Trollegård 3 efter sin fader Hans Larsen og købte tillige Trollegård 2, da dennes ejer Peder Christensen var død, og måtte så svare aftægt til hans enke Kirsten til hendes død 1887.”

 

Lars Hansen og Ane Dortea Christoffersen fik 4 børn:

 

1. Hans Larsen Hansen (født 1864 Skoven)

 

2. Kirsten Marie Hansen (født 1866 Skoven)

 

3. Inger Christine Hansen (født 1870 Skoven)

Maren Hansen (født 1873 Skoven)

 

B. Kusine Maren Hansdatter (født 18.12.1833 Skoven)

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

C. Kusine Ellen Kirstine Hansen (født 3.10.1835 Skoven)

 

Gift med Anders Nielsen (født 1836) gårdmand i Lyngerup.

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Lyngerup by: gårdmand Anders Nielsen 43 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen født Hansen, 44 år, deres børn: Kirsten Marie Nielsen 16 år, Hans Nielsen 14 år, Anne Elisabeth Nielsen 9 år, Niels Anders Nielsen 7 år, Lars Nielsen 5 år, Christian Nielsen 4 år,

 

Folketælling 1890: Fam. 2, en gård, Lyngerup: gårdejer Anders Nielsen 5 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen 54 år, Deres børn: Kirsten Marie Nielsen 26 år, Lars Niels 15 år, Christian Nielsen 14 år.

 

Ellen Kirstine Hansen og Anders Nielsen fik 4 børn:

 

1. Kirsten Marie Nielsen (født 1864 Lyngerup)

 

2. Hans Nielsen (født 1866 Lyngerup)

 

3. Anne Elisabeth Nielsen (født 1871 Lyngerup)

 

4. Niels Anders Nielsen (født 1873 Lyngerup)

 

5. Lars Nielsen (født 1875 Lyngerup)

Christian Nielsen (født 1876 Lyngerup)

 

D. Kusine Ane Marie Hansdatter (født 1837)

 

E. Fætter Peder Hansen (født 1840)

 

Peder Hansen ble gift med Dorthe Christoffersen (født 1845 Gerlev)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 2, et hus Bakkegårde: parcelist, jordbrug Peder Hansen 39 år, hans kone Dorthe Christoffersen født Gerlev 35 år, deres børn: Ane Marie Hansen 10 år, Christoffer Hansen 7 år, Hans Larsen Hansen 2 år.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Peder Hansen, gift med Dorthe, fik jord fra Trollegård 3, og opførte den ejendom, som kaldes Lille Trollegård. Deres datter Marie, født 1869, ægtede Lars Nielsen, Nyhuse 8, og efter dennes død Christian Pedersen, som havde Bakkegård 2 i nogle år, men nu er gårdejer i Skibby. En søn af Peder Hansen er nuværende tømrer Lars Hansen, Skoven.”

 

Deres Børn:

 

1. Ane Marie Hansen (født 1870 Skoven)

 

2. Christoffer Hansen (født 1873 Skoven)

Hans Larsen Hansen (født 1878 Skoven)

 

6. Moster Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)

 

Den 23.9.1820 anmodet om ægteskab med Lars Caspersen (født 16.5.1794 N. Draaby, død mellem 1860-80).

 

 

Folketælling 1834: Fam. 4, et hus, Neder Draaby by: husmand og murersvend Lars Caspersen 39 år. Hans kone Anne Margrethe Larsdatter 36 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 13 år, Casper Larsen 10 år, Hans Larsen 7 år, Elias Larsen 3 år. 1 tjenestepige. 1 indsidderfamilie: væver Niels Peter Hansen 30 år, hans kone Ane Marie Caspersdatter 29 år, deres søn Hans Jensen Nielsen 6 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1840: Fam. 51 et hus, Neder

Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 45 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 43 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 20 år, Casper Larsen 17 år, Hans Larsen 14 år, Elias Larsen 9 år. 1 tjenestepige,

 

Folketælling 1845: Fam. 1005.39F1, et hus, Neder Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 50 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 47 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år, Elias Larsen 14 år, 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1850: murer Lars Caspersen 55 år, Ane Margrethe Larsdatter 53 år, deres børn; Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krig, Hans Larsen 24 år, fraværende i krig, Casper Larsen 27 år murer.

 

Folketælling 1860: Fam. 53, Neder Draaby: murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren Cathrine Andreasen 33 år, deres børn: Lars Casper Larsen 2 år, Andreas Larsen 5 år. Murer, husfaderens fader, Lars Caspersen 65 år enkemand.

 

Lars Nielsen skrev: ”Ane Margrethe, gift 1820 med Lars Caspersen (murermester Casper Larsens søn), født 1795, død 1879. I deres ægteskab var sønnerne:

 

1. Casper Larsen (født 1823), der mistede den ene hånd og levede ugift

 

2. Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820). Deltog i krigen 1848-50. Blev gift med sin kusine Maren.

Hans Larsen (født 1827). Deltog i krigen 1848-50”

 

Deres Børn:

 

 

A. Fætter Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.12.1820, N.Draaby)

 

Deltog i krigen 1848-1850 som sapør L.H. Larsen Draaby ved Ingeniørcorpsets 2.deling.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

et er denne fætter, der skriver breve hjem til Ole Andreasens moder vedrørende Oles død og begravelse.

 

Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med sin kusine og Oles søster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827,Teglværket, død mellem 1880-90).

 

Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år. Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.

 

Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.

 

Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.

 

Folketælling 1890: Fam. 6, et hus, Neder Draaby: murermester Lars Hansen Larsen 69 år, Casper Larsen svend og bror 66 år. Søn, murermester Andreas Larsen 29 år, hans kone Inger Marie Olsen 25 år, deres barn Anton Larsen 1 år. Plejebarn Oluf Christiansen 9 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 3 børn:

 

Murer Andreas Larsen (født august 1855)

 

 

Gift med Inger Marie Olsen (født 1865)

 

 

Deres barn:

 

a. Ole Anton Larsen (født 1885, død

 

15.12.1886)

 

b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)

Inger Margrethe Larsen (født 1864)

 

 

 

B. Fætter Casper Larsen (født 20.11.1823 N.Draaby)

 

Folketælling 1860: Fam 94, Neder Draaby: bor hos sin bror Elias.

 

Folketælling 1890: Fam. 6, et hus NederDraaby: bor hos bror, ugift.

 

 

C. Fætter Hans Larsen (født 25.11.1826 N. Draaby)

 

Var med i krigen 1848-50. Omtales i brev 4. april og 26. juni 1849.

 

Gift med Ane Marie Nielsen (født 1829 Skuldelev)

 

Folketælling 1860: Fam. 93, Neder Draaby: Tømmer Hans Larsen 34 år, hans kone Ane Marie Nielsen 31 år, deres børn: Ane Margrethe Larsen 4 år, Ellen Nielsine Larsen 2 år.

 

Deres børn:

 

Ane Margrethe Larsen (født 1854 Neder Draaby)

 

Ellen Nielsine Larsen (født 1858 Neder Draaby)

 

 

 

D. Fætter Ole Eliasen Larsen (født 15.10.1829, død før dåb)

 

 

 

E. Fætter Elias Larsen (født 26.2.1831 N. Draaby)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Gift med Ane Larsen (født 1835)

 

Folketælling 1860: Fam. 94, Neder Draaby: murer Elias Larsen 29 år, hans kone Ane Larsen 25 år, deres børn: Hans Larsen 4 år, Ane Margrethe Larsen 1 år. Casper Larsen 37 år murer, husfaderens broder.

 

Deres børn:

 

Hans Larsen (født 1856 Neder Draaby)

 

Ane Margrethe Larsen (født 1859 Neder Draaby)

 

 

7. Moster Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)

 

Gift med skomager Anders Nielsen (født 1799 Skibby)

 

Afgangsliste Udesundby sogn: 31.7.1839 rejste hele familien til Gjerlev sogn.

 

 Folketælling 1834: Fam. 35 et hus, Ude Sundby, Ude Sundby landdistrikt: Skomager, borger i Frederikssund Anders Nielsen 35 år, hans kone Ane Chartrine Larsdatter 34 år. Deres børn: Karen Kerstine Nielsen 10 år, Lars Hansen Nielsen 5 år, Kirsten Maria Nielsen 7 år, Nicolai Nielsen 2 år. Skomagerdrengene: Mathias Hansen 19 år, Hans Hansen 17 år. Arbejdsmand Niels Andersen 57 år, hans kone Margrethe Larsdatter 55 år.

 

 

 

Folketælling 1840: Fam. 70, et hus 2, Landerslev by: husmand og skomagermester Anders Nielsen 41 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 40 år, deres børn: Karen Kirstine Nielsen 16 år, Kirsten Marie Nielsen 12 år, Lars Hansen Nielsen 10 år, Martin August Nielsen 5 år, Hans Peter Nielsen 3 år.

 

 

 

Folketælling 1850: Fam. 3, Landerslev by: skomager Anders Nielsen 51 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 50 år, Deres børn

Martin August Nielsen 15 år, Niels Anders Nielsen 9 år, husfaderens moder Margrethe Larsdatter 73 år enke.

 

Folketælling 1860: Fam. 6, Landerslev: skomager Anders Nielsen 61 år, hans kone Ane Cathrine Larsen 59 år.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Ane Cathrine, gift med skomager Anders Nielsen, kaldet Fløjte Anders, var bosiddende i Frederikssund, senere Landerslev.”

 

Deres børn:

 

A. Kusine Karen Kirstine Nielsen (født 19.12.1824 Udesundby)

 

 

B. Kusine Kirsten Maria Nielsen (født 29.5.1728 Ude Sundby)

 

 

C. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 9.9.1826 Ude Sundby, død før 1829)

 

D. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 15.6.1830 Ude Sundby)

 

 

E. Fætter Niolai Nielsen (født 6.12.1832 Ude Sundby)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Nikolaj, født den 7. december 1832, døbt den 11. januar 1833, gift med enken Kirstine, Nyhuse 8 i Skoven, hvor han var smed og jordbruger.”

 

 

F. Fætter Martin August Nielsen (født 10.8.1835 Ude Sundby)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Martin August Nielsen, født den 19. august 1835. Han var murer i Landerslev. En søn af ham var lærer Laurits Nielsen, Undløse.”


 

 

G. Fætter Hans Peter Nielsen (født 18.1.1838 Ude Sundby)

 

 

 

 

8. Morbror Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)

 

gift med Karen Andersdatter (født 1803 Kyndby)

 

Folketælling 1845: Fam. 25, Ferslev By: gårdmand Bjørn Larsen 40 år, født Draaby sogn, hans kone Karen Andersdatter 42 år, født Kyndby. Deres børn: Karen Andersdatter? 21 å født Kyndbye, Anders Larsen Bjørnsen 11 år, Maren Bjørnsen 6 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 41, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 46 år, hans kone Karen Andersen 48 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 16 år, Maren Bjørnsen 11 år, Birthe Kirstine Bjørnsen 4 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1855: Fam. 40, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 52 år, hans kone Karen Andersdatter 54 år, deres børn: Anders Larsen 21 år, Maren Larsen 16 år, Birthe Kirstine 9 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1860: Fam. 44, Ferslev by: husfader Bjørn Larsen 56 år, hans kone Karen Andersen 58 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 26 år, Maren Bjørnsen 21 år, Birte Kirstine Bjørnsen 14 år. 2 tjenestefolk.

 

Deres 3 Børn:

 

A. Fætter Anders Larsen Bjørnsen (født 1834 Ferslev)

 

Gift med Else Kirstine Christensdatter (født 1847 Draaby)

 

 

Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Ferslev: husfader Anders Larsen Bjørnsen 45 år, hans kone Else Kirstine Christensen 33 år. Deres børn: Karen Marie Bjørnsen 8 år, Lars Christian Bjørnsen 6 år, Chrisenn Larsen bjørnsen 3 år,

Hans Larsen Bjørnsen under 1 år.  2 tjenestefolk.

 

Deres børn:

 

Karen Marie Bjørnsen (født 1872 Ferslev)

 

Lars Christian Bjørnsen (født 1874 Ferslev)

 

Christen Larsen Bjørnsen (født 1877 Ferslev)

 

Hans Larsen Bjørnsen (født 1879 Ferslev)

 

 

 

B. Kusine Maren Bjørnsdatter (født 1839 Ferslev)

 

Gift med gårdejer Bentz Jensen (død før 1880)

 

 

Folketælling 1880: Fam. 14 en gård, Ferslev og Rørvig by: gårdejerinde Maren Jensen f. Bjørnsen 40 år enke. Hendes børn: Hans Larsen Bentzen 18 år, Karen Marie Bentzen 18 år, Anders Larsen Bentzen 13 år, Christoffer Larsen Bentzen 10 år, Jens Larsen Bentzen 6 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 5 børn:

 

Hans Larsen Bentzen (født 1862 Rørvig) Gift med Anna Sofie Børgensen (født 1867 Vejleby) Folketælling 1890: Fam. 2, et hus, Ferslev: Brugsforeningsuddeler, husfader Hans Larsen Bentzen 28 år, hans kone Anna Sofie Bentzen f. Børgensen, 23 år.

 

Karen Marie Bentzen (født 1862 Rørvig)

 

Anders Larsen Bentzen (født 1867 Rørvig)

 

Christoffer Larsen Bentzen (født 1870 Rørvig)

 

Jens Larsen Bentzen (født 1875 Rørvig)

 

C. Kusine Birthe Kirstine Bjørnsdatter (født 1846 Ferslev)


 

Teglbrænder Ole Andreasens familietræ

 

 

Som nævnt i Historisk Forenings årbog i 2008 ”Teglværker på Jægerspris og Ole Teglbrænders Breve” arbejdede Ole Andreasen og flere af hans slægtninge som teglbrændere ved Jægerspris Gods’ teglværker ved Christiansminde og Dyrnæs. Vi har benyttet lejligheden til at grave flere oplysninger frem om Ole Andreasen og hans familieforhold. De frivillige i Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris har søgt i kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller for at kortlægge familierelationerne.

 

 

Ole Andreasens fars familie stammede fra Stæregården, og fik derfor tilnavnet Stær. En anden gren af teglbrænderfamilien er familien Hjorth, og begge familier har en del efterkommere i Jægerspris og omegn. Dette dokument er særdeles ”tungt stof” uden illustrationer og er kun ”skelettet.” Kan du bidrage med flere oplysninger og fotografier, er de meget velkomne.

 

Oles fars familie

 

Oldefar: Skovfoged Hans Pedersen Stær (født 1695, død 1758)

 

Peder Kyhn Flint skriver om Stærgården og Hans Pedersen Stær:

 

”Stærgården"

Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:

 

 

”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”

 

 

På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen,

som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.

 

 

Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.

 

 

I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.

 

I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.

 

Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”

 

 

Oldemor: Else Pedersdatter (født 1695, død 1761)

 

 

Præsten i sognet var til tider ligefrem vittig ved sine indførelser i kirkebogen, som i nøjagtighed lod en del tilbage at ønske, idet navnene på de døbte børns bærere ofte ikke var indført. Til tider nævntes faderens navn heller ikke, men kun ”en ukendt mand hos fiskeren” eller lignende.

 

At dømme efter skifteprotokollen ved Hans Stærs død var der følgende 9 børn i ægteskabet:

 

 

1. Sidse Hansdatter Stær (født 1717, gift med spækhøker Jens Pedersen Tang)

 

2. Peder Hansen Stær (født 1720)

 

3. Maren Hansdatter Stær (født 1722, gift med arbejdsmand Laurs Olufsen, København)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hans Hansen Stær (født 1726, gårdmand i Skoven, død 1802) Peder Kyhn Flint skrev: Troldegård I – Fersegården

 

Denne gård, kaldet Fersegården, var den sydligste af de 3 tæt op til hverandre liggende Troldegårde, hvis bygninger muligvis delvis bestod af den 1683 nedlagte Ladegård. ……..

 

Efter gårdens genoprettelse 1748-49 blev denne gård givet i fæste til Hans Hansen Stær, 1726-1802, søn af Vangvogter eller Skovfoged i Stærhuset Hans Pedersen, kaldet Stær, født i Gerlev Sogn 1695, død 1758, og hustru Else Pedersdatter, 1695-1761, som også var fra Gerlev Sogn. Hans Stærs hustru, Anna Nielsdatter, 1727-98, var datter af Smeden i Lyngerup, Niels Jakobsen. Efter sin første hustrus død giftede han sig som aftægtsmand med Eva Sørensdatter,……….”

 

5. Ingeborg Hansdatter Stær (født 1729, død 1800) Peder Kyhn Flint skrev: ”Hans Olsen, 1736-91, søn af Gårdmand Ole Pedersen i Gerlev, 1703-63, og Ole Flints kusine, Ingeborg Jensdatter Flint, 1711-88, overtog den (Skaaningegaard II). Han var gift med Ingeborg Hansdatter Stær, 1729-1800, datter af Skovfoged Hans Pedersen Stær i Stærgården.

 

6. Jens Hansen Stær (født 1731, snedker i Over Draaby)

 

7. Andreas Hansen Stær (døbt 3. Påskedag 1733) Faderen var indført som ”Hans Persen i Stæren”. Andreas var vangevogter og senere skovfoged. Begravet den 11. juli 1782. gift med Maren Stær af Neder Draaby, jordet 1792.

 

8. Ole Hansen Stær – Oles farfar (1735 var noteret i kirkebogen: ”Hans i Stærhuset en søn til dåben, 8. søndag efter Trinitatis, kaldet Ole, bårne af Hronyus (Hieronymus) skovfogeds hustru”)

Kirsten Hansdatter Stær (døbt 1738)

 

Hans Pedersen Stær blev begravet 12. søndag efter Trinitatis 1758.

Efter skovfogeden blev der holdt skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København. Hans var gårdmand i Skoven. Jens var snedker i Over Draaby. Andreas var vangevogter, og han blev senere skovfoged ved Kohaven. Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”. Datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbenhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.

 

 

Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.

 

 

Efter modernes død i 1760 var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldtes da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i København, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var med en herre i udlandet som tjener.

 

 

Blandt moderens efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole.

 

Begravelsen kostede 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.

 

 

Til deling mellem arvingerne var herefter 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Farfar: Skovfoged Ole Hansen Stær (døbt 31.7.1735, død januar 1793, Skoven)

 

Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:

 

 

”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.

 

 

Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”

 

Skovfoged Ole Hansen Stær blev trolovet 8.10.1758 i Draaby kirkebog, og den 9. december 1761 blev han viet til:

 

 

Farmor: Bodil Sophie Hansdatter (døbt 17.1.1740, død 20.2.1830, Skoven)

 

Et kig i folketællingerne fortæller følgende om familien:

 

 

Folketælling 1787: Familie 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år, 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Familie 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moderenke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene, 2 tjenestefolk.

 

Ole Hansen Stær og Bodil Sophie Hansdatter fik 6 levende børn:

 

 

1. Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 Stæregård)

 

2. Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 i Skoven, død 3.1.1839, Yder Skoven)

 

3. Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 i Skoven, død 26.8.1831, N. Draaby)

 

4. Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 i Skoven, død 18.6.1849, Ude Sundby)

 

5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780 i Skoven, død 1842, do)

Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 i Skoven, død 10.2.1877, Mannerup)

 

1787 begravedes en hjemmedøbt datter af Ole Stær ved navn Catharina Marie.

 

 

Peder Kyhn Flint skrev om endnu en datter Ane??: ”En anden datter af Ole Hansen Stær, Ane, blev gift med Væver i Frederiksund, Jens Willumsen, og fik 4 sønner og 6 døtre. En af sønnerne, Lods Ole Jensen, var havnefoged i Frederiksund fra 1843 og lods fra 1815 og til sin død 1877.

 

 

Af Lods Ole Jensens sønner skal nævnes Brofogden på Kronprins Frederiks Bro, hvis søn er den senere mangeårige Brofoged Oluf Jensen, kaldet Oluf fra broen. En anden af Ole Jensens sønner var Lods Jens Jensen, 1828-1902, som tog sin afsked 1901 efter at have været lodt i 49 år.”

 

 

Far: Teglbrænder Andreas Olsen Stær (døbt 10.12.1780 Skoven, død 28. februar 1841. 62 år gammel)

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”Andreas Olsen Stær var teglbrænder ved det gamle teglværk.” (ved Christiansminde)

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

Andres var døbt Andreas, men navnene blev hyppigt skrevet forkert i optegnelserne.

 

Om ham hedder det i kirkebogen for 2. søndag i advent, den 10. december 1780: ”Ole Stær skovfoged havde til dåben sin søn kaldet Andreas. Fasanmester Hofmanns kone bar ham. Fadderne var: Andreas Olsen, SR., Antonius Povlsen Verdelin fra Slangerup.”

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Andreas blev gift den 7.6.1816 i Draaby Kirke med:

 

Mor: Inger Larsdatter (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.11.1864 Teglværket)

 

Datter af bonde Lars Hansen ogMaren Olsdatter, Trollegård 2-3, Skoven.

Forloverne var Hans Stær og Poul Jacobsen.

 

 

På en rude i sin gård havde Andreas Olsen ridset en række datoer for familiebegivenhederne. Datoen 7. juni 1816 var bryllupsdagen. Der blev ”taget til præsten” den 26. april. De næste datoer: 19. april 1817 og 13. juni 1818 angiver fødselsdagene for den ældste søn Lars, der døde det følgende år, og datteren Bodil Sofie.

Den 6. marts (på ruden står 4. marts) 1820 blev datteren Kirsten født, og den 15. marts 1823 sønnen Ole. Hvad rudens datoer 20. marts 1825 og 29. marts 1826 henviser til, ses ikke i kirkebogen.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven, Draaby. Bonde og gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn Kirsten Larsdatter 16 år, Inger Larsdatter 13 år, Ane Larsdatter 10 år, Ole Larsen 8 år, Karen Larsdatter 5 år, Hans Larsen 3 år og Ane Margrethe Larsdatter 3 år – tvilling. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas OlsenInger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk.

 

Andreas Olsen Stær og Inger Larsdatter fik 6 børn:

 

 

1. Lars Andreasen Stær (født 19.4.1817, død 26.6.1818)

 

2. Bodil Sofie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818, død 30.6.1873)

 

3. Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821, død 24.12.1890)

 

4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823, død 19.8.1849)

 

5. Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827)

Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830)

 

 

 

2. Storesøster Bodil Sophie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818 Teglværket, død 1.8.1873 Christiansminde)

 

 

Ved Bodil Sophies dåb den 15. juni 1818 hed det, at hun var født den 13. juni, og var datter af teglbrænder på Jægerspris Andreas Olsen og hustru Inger Larsdatter.
Hun fremstilledes i kirken den 2. august. Sofie Jensdatter var gudmoder. Fadderne var Hans Stær, Rasmus Pedersen og Ole Smed.
Bodil blev konfirmeret 1833 med karakteren mg for såvel opførsel som kundskaber. Det var med få undtagelser karakteren for velbegavede børn.

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket,

Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Bodil Sophie Andreasdatter var i nogle år borte fra hjemmet. Hun rejste hjemmefra den 1. maj 1838 for at tjene Pastor Bang i Ferslev præstegård og vendte hjem til moderen igen den 1. maj 1842. (passer ikke med nedenstående folketælling?)

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk

 

 

I kirkebogen den 18. februar 1848 fremstillede sig ungkarl Niels Hansen Hjorth (født 24.1.1822 i Skoven, død 9.4.1884 Teglværket), og erklærede, at han ønskede at indtræde i ægteskab med pigen Bodil Sophie Andreasdatter, der opholdt sig hos sin moder samme steds. Han er i sit 27. og hun i sit 30. år. De blev viet den 10. marts 1848. Niels Hansen Hjorth tjente da på teglværket. Forloverne var gårdmand Ole Hansen Stær og indsidder Frands Nielsen i Neder Draaby.

 

Niels Hansen Hjorth overtog posten som bestyrer af det gamle teglværk i 1849.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Som nr. 7 og 8 i

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

nummerrækken over de nordligste gårde i Skoven, hørte disse to gårde med til de 14 nye gårde, som Kong Frederik den Femtes Dronning, år 1748 gav ordre til at opføre på Fælleden i Skoven, og som hver fik 2 tønder og 6 skæpper hartkorn. De første mænd, som havde disse gårde i fæste, fik tilnavnet Hjort, og tjenestekarlene undertiden med, således Niels Hjort, som blev teglbrænder, og hvis efterkommere nu bærer det som familienavn.”

 

Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år, bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk

 

 

Folketælling 1880: Fam. 3, et hus, Jægerspris gl. Teglværk, Jægerspris by, Teglbrænder Niels Hansen Hjort 58 årenkemand, datterbarn Niels Jeppesen 1 år. 1 tjenestekarl. På tillægsliste: gartner Hans Jeppesen 32 år, svigersøn som opholder sig på Selsø. Hans datter Maren Kirstine Jeppesen 24 år, opholder sig midlertidligt opholdssted i København.

 

 

Bodil Sophie Andreasdatter og Niels Hansen Hjorth fik 5 børn:

 

 

A. Nevø Andreas Nielsen Hjorth (født 13.7.1848, død 26.11.1925 Dyrnæs Teglværk)

 

Andreas blev født 4 måneder efter sine forældres bryllup og blev døbt den 8. oktober 1848. Maren Kirstine Andreasdatter af Frederikssund var gudmoder. Fadderne var gårdmand Ole Larsen, husmand Lars Caspersen, indsidder Frands Nielsen af Neder Draaby og gårdmand Ole Hansen af Skoven.

 

Andreas fik bevilling til at føre familienavnet Hjorth og hed følgelig Andreas Nielsen Hjorth.

 

 

Følgende er uddrag af et interview af Andreas Nielsen Hjorths yngste søn, Aage Hjorth, i Frederiksborg Amts Avis den 20. februar 1971:

 

 

”Andreas var født på Christiansminde Teglværk under Jægerspris, og da han var dreng, gik han ofte til hånde på forskellig vis på slottet. Grevinde Danner, der havde ord for at være klog og menneskelig, spurgte en dag Andreas om, hvad han ville være, når han blev større, og hun bad ham skrive et brev til sig, så ville hun overveje, hvad hun kunne gøre for ham.

 

 

Det førte til, at Andreas blev sat i lære på Frederiksholm Teglværk, og senere var han på højskole. Men det varede nu kun to måneder, for Andreas erklærede, at på den skole kunne de ikke lære ham noget, han ikke kunne i forvejen. Så blev han soldat og lå ved infanteriet i Helsingør, og senere var han på Selsø Teglværk et halvt års tid.

 

 

Så en dag spurgte grevinde Danner ham, hvor ofte han havde taget turen hjem for at besøge sin mor i den tid, han havde ligget inde som soldat. Andreas kunne svare, at det havde han gjort fire gange, og da det på den tid foregik til fods, nikkede grevinden tilfreds og erklærede, at så var der jo et rigtigt mandfolk i ham – hvad han ville sige til at bestyre et teglværk?

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Han kunne udpege et egnet areal og sige sin plads op, så skulle grevinden sørge for, at Andreas Nielsen Hjorth – der nu var en pæn ung mand – fik sit teglværk. Resultatet blev, at Andreas Hjorth udpegede det sted i Nordskoven, hvor Dyrnæs Teglværk opførtes.”

 

Andreas blev gift den 26. juli 1877 i Helliggejst Kirke i København med Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann (født 26.7.1856 Frenderup, Damsholt Sogn, Møn, død 4.5.1925 Dyrnæs).

 

 

Folketælling 1880: Fam. 1. Jægerspris Teglværk, teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth 31 år, husmoder Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann, 23 år, født Damsholt sogn, Møn, søn Sofus Hjort 1 år. Slægtning Lars Niels Hjorth 19 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1890: Fam. 1, et hus Jægerspris Teglværk, Teglværksbestyrer Andreas Nielsen Hjort, 41 år, hans kone Sofie Vilhelmine, født Stege på Møn, 33 år, børnene Sofus Hjort 11 år, Marie Sofie Hjort 9 år, Niels Ebbesen Hartmann Hjorth 8 år, Hans Christian Hjorth 6 år. Lærerinde Helene Marie Salomine Steenbuch, 25 år fra Odense. 3 tjenestefolk.

 

 

Der var teglværk på Dyrnæs til 1900, derefter i to år rekreationssted for patienter fra Tuberkulosesanatoriet Boserup, men det var ikke nemt at have disse beboere. Fra 1902 til 1920 var der sommerpensionat, der blev til glæde for mange kendte familier. I de sidste tre år havde sønnen Aage Hjorth og hans kone pensionatet.

 

I Andreas Nielsen Hjorths nekrolog fra 1925 stod følgende:

 

 

”Forpagter Andreas Hjorth, Dyrnæs ved Jægerspris, er i Torsdags afgaaet ved Døden. Afdøde var Søn af Teglbrænder Niels Hjorth, der havde et Teglværk ved Christiansminde.

Her lærte han Brænderiet, men da Teglværket nedlagdes, kom han til Gadevang ved Hillerød. Da Jægerspris Stiftelse i 1877 oprettede det meget kendte Teglværk ved Dyrnæs, blev Hjorth Bestyrer heraf og ledede det, til det i 1905 endelig helt nedlagdes. Dette Eksperiment kostede Stiftelsen store Summer. Særlig bekostelig var den ca. 1500 Meter lange Dæmning, der blev anlagt, og som jo eksisterer endnu. Selve Teglværket er nu en Saga.

 

 

Så oprettede Hr. og Fru Hjorth et Pensionat og drev dette i en lang Aarrække. Mange kendte Mænd og Kvinder søgte dertil og fandt i de fredelige Omgivelser et hyggeligt Sommerophold.

 

 

Hjorth var i mange Aar Formand for Jægerspris Skytteforening og var en virksom Formand, der fik Foreningen til at staa paa en god Fod. Da Fru Hjorth døde i Maj i Aar, blev Hjorth en ensom Mand, der kun ønskede, at hans Livsvandring snart maatte faa Ende. Af hans fire Sønner bor den ene paa Jægerspris, en anden har et stort Landbrug i Montana i Amerika, en er Mekaniker i Kalundborg, og den mest kendte er Materialist Sophus Hjorth i Sorø.

 

 

Hjemmet paa Dyrnæs var altid et gæstfrit Hjem; man saa gerne Venner og bekendte, og Vært og Værtinde var hyggelige og elskværdige Mennesker. Man kedede sig ikke derovre i deres Selskab. Hjorth var jo fra den interessante Tid, da den folkekære Kong Frederik den Syvende og hans kloge Hustru Grevinde Danner residerede på Jægerspris, og Hjorth fortalte meget interesseret om deres Færden paa Slottet og i de vidtstrakte Skove.

 

Nu kommer Hjorth til at hvile i Skovens Nærhed ved sin dybt savnede Hustrus Kiste.”

 

Andreas Nielsen Hjorth og Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann fik 5 børn:

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

1. Sofus Hjorth (født 20. august 1878) Sofus blev døbt 8. oktober 1878, og det hed i kirkebogen: Søn af teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth og hustru Sophie Vilhelmine Hartmann af Jægerspris nye teglværk. Maren Kirstine Hjorth var gudmoder. Fadderne var barnets bedstefader Niels Hansen Hjorth, farbroderen Lars Nielsen Hjorth af gammelt teglværk og Møller Hartmann, Møn. Sofus blev senere materialist i Sorø.

 

2. Marie Sofie Sophie Hjorth (født 7. august 1880) Marie blev døbt den 12. september 1880. Louise Vilhelmine Hartmann i Randers var gudmoder. Fadderne var bogbinder Sofus Vilhjelm, Helsingør, Niels Hansen Hjorth og vildtfoged Mikkel Pedersen Skoven. Døde ifølge lillebroderen Aage i en ung alder.

 

Niels Ebbesen Hartmann Hjorth (født 28. september 1881) Niels blev døbt den 1. december 1881. Jomfru Agathe Hartmann af Stege var gudmoder. Teglbrænder Niels Hansen Hjorth, vildtfoged Peder Mikkelsen og forvalter J. Andersen af Skoven var faddere.

 

 

4. Hans Christian Hjorth (født 4. august 1884) Hans Christian blev døbt den 24. august 1884. Enkefru Bylow, København, var gudmoder. Fadderne var møller Christoffer Hartmann, Møn, ungkarl Lars Nielsen Hjorth og gartner Hans Jeppesen af Skoven.

Aage Hjorth (født 2. september 1890, død 1980) Uddrag fra Frederiksborg Amts Avis 20. februar 1971:

 

 

Aage Hjorth startede som dreng med at vogte gæs og får, og med at køre brænde sammen med en lidt ældre bror. Fra sin barndom har Aage Hjorth mange erindringer fra de store skove. Med noget blandede følelser husker han, hvorledes han – allerede fra han var seks år – i de mørke morgener, sammen med en seks år ældre bror (Hans Christian) – måtte køre til skovs efter brænde. Drengene havde en firkantet lygte, men det gav ikke meget lys. De skulle stole på hestenes sikre

sans. De kendte vejen, når de var på det rette hjulspor. Der var egentlig arbejde for tre mand på de ture, men der var ikke råd til karlelønninger, og derfor måtte drengene klare arbejdet.

 

De var heller ikke tabt bag af en skovvogn, - de dresserede hestene, så de kunne trække stammerne ud til vejen, men hårdt var det. De skulle være klar med det første læs inden kl. 12 middag, så hestene kunne få en middagspause, derefter kørte de læs nummer to, og det skulle de være færdig med kl. seks.

 

Om aftenen ordnede den større broder hestene, og Aage måtte sørge for roer og være med at malke. Han var ikke mere end syv år, da han malkede seks køer daglig, om end det var ”goldsjattere”.

 

I skole kom han kun en gang om måneden – og denne ene gang skulle han møde, for ellers blev bøden, den såkaldte mulkt, dobbelt så stor, som hvis han helt udeblev, og det syntes hans far var for dyrt. Aage Hjorth kan ikke erindre, at han nogensinde er kommet i skole, uden at han fik klø, og hans far var ligeså hård, - efterhånden var det, som om de slog på en sandsæk. Det gjorde ikke indtryk længere.

 

Da Aage en dag var i skole, blev han hørt i den anden trosartikel, men han kunne kun det, der stod med stor skrift. Det øvrige, skrevet med lille skrift, anede han ikke noget om. Skolelæreren gav ham elleve lussinger – af de rigtig gammeldags, der ”sad” – men så røg Aage op og knaldede bordkanten ned over tæerne på læreren. Han stivnede, men så tog Aage sine bøger og gik. Læreren løb efter, men Aage var allerede inde i skoven, - han turde bare ikke gå hjem og fortælle, hvad der var hændt, for så havde han fået endnu flere klø. Efterhånden var det mig ligegyldigt, om jorden løb den ene eller anden vej rundt, fortæller Aage Hjorth.

 

Som ung blev Aage Hjorth udlært som købmand i Ringsted og var siden i en østsjællandsk købstad hos en meget frygtet købmand, der havde øretæverne liggende

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

meget løst i højre lomme, men Aage Hjorth og købmanden blev de fineste venner, efter at de i de første uger havde taget nogle drabelige ”ture” med hinanden. Da var Hjorth 21 år og ansat som førstemand med flere ældre under sig. På grund af den manglende skolegang kunne han ikke skrive uden en masse fejl, men han havde handelstalent, og det fulgte ham også siden hen.

 

Han vil af mange være kendt fra sin tid som grønthandler i Jægerspris.”

 

 

B. Nevø Ole Nielsen Hjorth (født 1850, døde som spæd)

 

 

C. Niece Inger Sophie Nielsen Hjorth (født 3.10.1852)

 

Gift med ? Olsen

 

Folketælling 1880: Fam. 4, et halvt hus, Jægerspris by, husmoder Inger Sophie Olsen 27 år, hendes børn: Ole Andreas Olsen 3 år, Niels Sophus Olsen 2 år.

 

Deres to børn:

 

 

1. Ole Andreas Olsen (født 1877)

Niels Sophus Olsen (født 1878)

 

 

D. Niece Marie Kirstine Nielsen Hjorth (født 30.9.1855)

 

 

E. Niece Karen Marie Nielsen Hjorth (født 9.12.1857, død 17. marts 1870)

 

 

F. Niece Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855 – plejedatter)

 

Datter af Oles søster Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk.

 

 

G. Lars Nielsen Hjorth (født 5. marts 1860)

 

 

Døbt den 28. maj. 1860. Schæfer Gravacks hustru, Christiansminde, var gudmoder, og blandt fadderne var Frands Nielsen, der nu var parcellist i Neder Draaby.

 

 

Lars Nielsen Hjorth blev også uddannet som teglbrænder på Christiansminde Teglværk og blev senere bestyrer af Dybvad Teglværk ved Aalborg.

 

 

 

3. Storesøster Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821 Teglværket, død 24.12.1890 Nedre Draaby)

 

Gift 26.6.1847 i Draaby Kirke med tømrersvend Frantz Nielsen(født 8.9.1811 O. Draaby, død 31.8.1884 Nedre Draaby), boende Nedre Draaby.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

Folketælling 1840: Fam. 105, Fasangården, Kirsten Andreasdatter 19 år tjenestepige, hos fasanjæger Anthon Schafranek.

 

Folketælling 1850: Fam. 3 i Nedre Draaby, Tømmersvend Frands Nielsen 39 år, hans kone Kirsten Andreasdatter 28 år, datteren Maren Kirstine Andrea Frandsen 2 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 65, Neder Draaby, Jordbruger Frands Nielsen 49 år, hans kone Kirsten Andreasen 39 år, deres børn Maren Kirstine Andrea Frandsen 12 år, Ole Frandsen 10 år, Niels Frandsen 7 år, Inger Marie Frandsen 5 år, Ane Elisabeth Fransen 1 år. Indsidder og husfader Christian

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hermansen 29 år, hans kone Sidse Jensen 31 år og deres datter Thora 3 år.

 

Folketælling 1880: Fam. 5, et hus husfader lever af jordlodden, ejer Frandts Nielsen 68 år,hans kone Kirsten Andreasen 58 år. Deres børn Niels Frandtsen 26 år, Marie Sophie Frandtsen 17 år. Plejebarn Frederikke Augusta Nielsen 8 år født København.

 

 

Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.

 

Kirsten Adreasdatter og Frantz Nielsen fik 6 børn:

 

A. Niece Maren Kirstine Andrea Frandsen(født 14.3.1848)

 

B. Nevø Ole Frandsen (født 1850)

 

C. Nevø Murermester Niels Frandsen (født 3.12.1853)

 

Gift med Anna Elise Marie Jensen (født 1856)

 

 

Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10.. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.

 

 

Deres børn:

 

1. Fransiska Jensine Pouline Frandsen (født 1884)

 

2. Hans Christian Carl Frandsen (født 1885)

 

3. Oluf Frandsen (født marts 1886, død 16.9.1886)

 

4. Karen Helga Kirsten Frandsen (født 1889)

Alfrede Christine Frandsen (født 12.10.1889)

 

 

 

D. Niece Inger Marie Frandsen (født 15.11.1855)

 

Folketælling 1880: Fam. 8, et hus, Jægerspris by. Tjenestepige Inger Marie Frandsen, 24 år.Ansat hos fam. Ernst Schmidt fra Munkebo sogn, Odense Amt.

 

 

E. Anna Elisabeth Frandsen (født 18.11.1859)

 

 

F. Marie Sophie Frandsen (født 17.11.1862)

 

Gift med daglejer Peder Olsen (født 1850 Gerlev Sogn)

 

 

Folketælling 1890: Fam. 4, et hus Neder Draaby, Daglejer i landbruget Peter Olsen 40 år, hans kone Maren Sophie Frandsen 30 år.Deres børn Johanne Oline Petra Olsen 11 år, Anna Elinine Olsen 9 år, Hansine Fransisca Olsen 6 år, Karen Margrethe Olsen 4 år, Oluf Peter Olsen 2 år.

 

Deres børn:

 

 

1. Johanne Oline Petra Olsen (født 1879)

 

2. Anna Eline Olsen (født 1881)

 

3. Hansine Fransisca Olsen (født 1884)

 

4. Karen Margrethe Olsen (født 1886)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Oluf Peter Olsen (født 1888)

 

 

 

 

4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823 Christiansminde, død 19.8.1849, Fredericia)

 

Født 15.5.1823 på Teglværket Christiansminde. Konfirmeret 23.2.1837, søndag efter Faste i Draaby Kirke.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk

 

Ole Andreasen blev udlært teglbrænder og overtog efter sin fars død hvervet som bestyrer af teglværket ved Christiansminde.

 

 

Han blev indkaldt som soldat, og blev dødeligt såret ved slaget ved Fredericia 6. juli 1849 (Treårskrigen 1848-50). Ole døde af sine kvæstelser 19.8.1849 26 år gammel og ligger begravet i Krigergraven på Trinitatis Kirkegård i Fredericia.

 

Som mange andre soldater korresponderede han med sin familie. Brevene indgik i en større brevsamling, som blev udgivet i 1873 på initiativ af samtidshistorikeren C.F. Allen under navnet “Breve fra danske Krigsmænd 1848-1850.” Oles breve gjorde sig bemærket ved at være samlingens største og dermed mest sammenhængende korrespondance.

 

 

 

5. Lillesøster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827 Teglværket)

 

Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820) Vænget, Nedre Draaby.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 1, et hus, Neder Draabye: Maren Kirstine Andreasdatter 18 år, tjenestepige hos sin onkel husmand og murer Lars Caspersen, 50 år, og hendes moster Ane Margrethe Larsdatter 47 år. Deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år og Elias Larsen 14 år. (Det er fætrene Lars og Hans, der også deltager i krigen).

 

Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.

 

 

Som det fremgår af folketællingen i 1850 var Lars og hans lillebror Hans indkaldt til Treårskrigen sammen med Ole Andreasen, og det var Lars Hansen Larsen, der skrev de sidste breve på Ole Andreasens vegne og orienterede familien om hans død og begravelse. Begge brødre kom hjem i god behold.

 

Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.

 

Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.

 

Deres 3 børn:

 

1. Murer Andreas Larsen (født august 1855) Et barn i ægteskabet med ?

 

a. Ole Anton Larsen (født 1885, død 15.12.1886)

 

b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)

Inger Margrethe Larsen (født 1864)

 

 

 

6. Lillesøster Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830 Teglværket)

 


Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene

Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Hendes barn:

 

Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855) voksede op som plejedatter hos hendes storesøster Bodil Sophie. ”Datter af Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk, som barnefader udlagtes ? til fader. Jf. 252-110-304” Draaby Kirkebog.

 

 

 

 

Oles fars familie:

 

1. Farbror Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 på Stæregård)

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Hans Christian Olsen Stær var gårdmand på Stæregården efter sin far. 27.2.1803 mødte han op hos præsten i Draaby for at ville vies med:

 

Kirsten Larsdatter (født 1784 i Skoven, død 11.6.1820 Stæregård). Kirsten var datter af Lars Jensen og Maren Rasmusdatter fra Koblegård.

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Deres 7 børn er fætre og kusiner til Ole Andreasen:

 

 

A. Fætter Ole Hansen Stær (født 27.3.1804 på Stæregaard, død efter 1890 i Slagelse)

 

 

Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928: ”Han overtog Stærgården i fæste efter sin fader, men købte den siden til selvejendom, for så atter at sælge den. Han stod nemlig i et meget intimt forhold til Kong Frederik den Syvende, der købte den for en meget høj betaling, og lagde jorderne ind under Loviseholm. Den gamle stuelænge har været nedbrændt, er genopbygget, og benyttes som lejehus ude i Stærgården, siger man endnu. Ole Stær rejste så ned til Landsgrav i Slagelseegnen, og købte sig en gård der.

 

 

Han var to gange gift. Begge hans hustruer vare døtre af husmand Anders Nielsen, som

var datter af Anders Nielsen i Nyhuse IX, og Maren Svendsdatter fra Troldegård III i Skoven. År 1824 ægtede Ole Hans Stær i en alder af 20 år, Sofie Hedevig Andersdatter, født 1805, hun var da 19 år. Hun døde den 4. november og blev begravet den 9. november 1832, 27 år gammel.

 

År 1833 ægtede Ole Hansen Stær Ellen Andersdatter, 26 år gammel og søster til hans første hustru.”

 

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”I 1856 solgte han Stærgården til Kongen, Frederik den Syvende, og købte en gård i Landsgrav i nærheden af Slagelse.

 

 

Efter at Stærgården var købt af Kongen, blev dens jorder lagt under den nyoprettede avlsgård Louiseholm, og nogle af dens bygninger benyttet som bolig for skovarbejderne.”

 

 

 

Gift første gang 14.8.1824 i Draaby Kirke med Sofie Hedevig Andersdatter (født 1805, død 4.11.1832, Stæregård).

 

Gift anden gang 2.3.1833 i Draaby Kirke med Ellen Andersdatter (født 1806, død efter 1890 Slagelse).

 

 

Folketælling 1834: Fam. 1 en gård, gårdmand på Stærregaarden, Skoven, Ole Hansen Stæhr 30 år, hustru Ellen Andersdatter 28 år, børnene Hans Christian Olsen 10 år og Anders Olsen 5 år, Sophie Hedevig Olsen 1 år. 5 tjenestefolk.

 

 

 

Folketælling 1840: Gårdmand på Kærregården, Skoven, Ole Hansen 36 år, hustru Ellen Andersdatter 34 år, børnene Hans Christian 16 år, Anders 11 år, Niels 9 år og Sophie Hedvig 7 år. Maren Svendsdatter, 73 årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Gårdmand på Stærregården, Skoven, Ole Hans Stæhr 41 år, hustru Ellen Andersdatter 39 år, børnene Hans Christian 21 år, Anders 15 år, Niels 13 år og Sophie Hedevig 11 år. Maren Svendsdatter 75-årig enke på aftægt. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Gårdmand i Neder Draaby, Ole Hansen Stæhr 46 år, hustru Ellen Andersdatter 44 år, børnene Hans Christian 26 år, medhjælper på gården, Anders 21 år, medhjælper på gården, Niels 19 år, Sophie Hedevig 17 år og Kirsten Marie 5 år. Maren Svendsdatter, 80-årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1860: En gård, Sankt Peders Landsogn, Slagelse. Gårdmand Ole Hansen 56 år, hans kone Ellen Andersdatter 54 år, deres børn Niels Olsen 29 år, Hedvig Olsdatter 26 år, Kirsten Marie Olsdatter 15 år. Datterens barn Maren Nielsdatter 1 år, født her i sognet. 1 tjenestefolk: Niels Peter Christensen 16 år fra Draaby Sogn.

 

Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.

 

Ole Hansen Stær og Sofie Hedevig Andersdatters 4 børn (1. ægteskab):

 

1. Hans Christian Olsen Stær (født 30.10.1824 på Stæregård)

 

2. Anders Olsen Stær (født 23.10.1826 Stæregård, død før 1829 do)

 

3. Anders Olsen Stær (født 10.9.1829 Stæregård) Gift med Dorthe Katrine Hansen

(født 1830 i Lynge) Husejer i Landsogn, Slagelse.

Folketælling 1880: Fam. 54, et hus, Landsgrav, Skt. Peders Landsogn, Slagelse. Husejer Anders Olsen 50 år, han kone Dorthe Katrine Hansen 50 år, født i Lynge, deres børn: Hans Kristian Olsen 16 år, Karen Sofie Hedevig Olsen 12 år, Ole Olsen 8 år. Deres 3 Børn:

 

a. Hans Kristian Olsen (født 1864 Skt. Peders Landsogn)

 

b. Karen Sofie Hedevig Olsen (født 1868 Skt. Peders Landsogn)

 

c. Ole Olsen (født 1872 Skt. Peders Landsogn)

Niels Olsen Stær (født 26.2.1832 Stæregård)

 

 

Ole Hansen Stær og Ellen Andersdatters 2 børn (2. ægteskab):

 

5. Sophie Hedevig Olsdatter Stær (født 14.11.1833 Stæregård, død 5.3.1909 Skovsøgård) Gift med gårdmand Christen Nielsen (født 14.4.1833 Skoven, død 31.12.1898, do), Skovsøgård. Lars Nielsen skrev: ”Christen overtager Skovsøgård efter forældrene.

Han var velvillig og godgørende, gik ingen for nær, men var en driftig landmand, der satte sine jorder i kultur og drev studeopdræt.

I den for Skovens landmænd vanskelige periode, hvor mange bønder måtte gå fra deres gårde, fik han Skovsøgården nyt opbygget og kunne tillige give alle sine børn en god arvepart.

Han beklædte flere tillidshverv og var en af dem som gik i spidsen for, at Skoven fik sin egen kirke.”

Folketælling 1880: Skovsøgård, Skoven: gårdejer Christen Nielsen 46 år, hans kone Sophie Hedevig Olsen 46 år, deres børn: Maren Katrine Nielsen 20 år, Niels Christen Nielsen 18 år, Ole Nielsen 15 år, Christen Nielsen 12 år, Ellen Marie Nielsen 10 år, Hans Christian Nielsen 4 år. Aftægtsmand Niels Christensen 76 år., hans kone Ane Kathrine Christensen 76 år. 3 tjenestefolk. Forhenværende skibsfører, kapitalist Niels Petersen 69 år, Enkemand fra Slagelse.

Folketælling 1890: Skovsøgård,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Skoven: gårdejer Christen Nielsen 56 år, hans kone Sofie Hedvig Nielsen f.Olsen 56 år. Deres børn: Maren Katrine Nielsen 30 år, Niels Christen Nielsen 28 år, Ole Nielsen 25 år, Christen Nielsen 22 år, Ellen Marie Nielsen 20år, Dorthea Nielsen 18 år, Hans Kristian Nielsen 14 år. Aftægtsmand Niels Christensen 86 år enkemand. 1 barn: Karl Nielsen 1 år. 1 tjenestefolk. 1 logerende: forh. Skibsfører Niels Petersen, enkemand 79 år fra Slagelse. Deres 8 børn:

 

a. Maren Katrine Nielsen (født 1860 Skovsøgård)

 

b. Niels Christen Nielsen (født 1862 Skovsøgård)

 

c. Ole Nielsen (født 1865 Skovsøgård)

 

d. Christen Nielsen (født 1.12.1867 Skovsøgård, død 1938)

 

e. Ellen Marie Nielsen (født 1869 Skovsøgård)

 

f. Dorthea Nielsen (født 1871 Skovsøgård)

 

g. Hans Christian Nielsen (født 1875 Skovsøgård, død 15.4.1936)

 

h. Karl Nielsen (født 1889 Skovsøgård)

 

Kirsten Marie Olsen Stær (født 30.12.1845 Stæregård) Gift med gårdejer Jens Olsen (født 1848). De overtog gården i Slagelse. Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.

 

 

B. Fætter Lars Hansen Stær (født 15.9.1806 Stærgården, død 21.6.1878 Skoven)

 

Gift 18.10.1834 i Draaby Kirke med Maren Pedersdatter (født 14.10.1809, død 7.1.1878).

Lars Nielsen skrev i 1928: ”Gift med Maren Pedersdatter, Nyhuse 2, Skoven, datter af Peder Rasmussen Knabe, Nyhuse 2. De fik ejendommen efter sin svigerfader. Nævnte sted tilhører nu deres sønnesøn, Christen Larsen Stær.”

 

 

Folketælling 1845: Fam. 170.22, et hus, Skoven: husmand og jordbruger Lars Hansen 39 år, hans kone Maren Pedersdatter 36 år, deres børn: Kirsten Larsen 10 år, Hans Peter Larsen 6 år. 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 6, Skoven, husfader Lars Hansen Stær 44 år, hans kone Maren Poulsdatter 41 år, børnene Kirsten Hansen, 15 år og Hans Peder Larsen 11 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 81, Skoven, jordbruger Lars Hansen 54 år, hans kone Maren Pedersen 51 år, børnene Kirsten Marie Hansen 25 år, Hans Peder Larsen 21 år og Hans Peder Rasmussen 2 år.

 

Deres 2 børn:

 

 

1. Kirsten Marie Larsdatter (født 26.7.1835 Skoven, død 16.3.1903) Gift med Rasmus Hansen (født 1834) Lars Nielsen skrev: ”Gift med sin fætter gårdejer Rasmus Hansen, Skåningegård 10. Rasmus Hansen (født 6.12.1833, død 4.11.1905). Kirsten var datter af Lars Stær, Nyhuse 2. Rasmus Hansen fik gården efter sin fader Hans Andersen og Karen Pedersdatter.” Folketælling 1880: Fam. 12, en gård, Skåningegårde, gårdejer Rasmus Hansen 46 år gift, hans kone Kirsten Larsen 44 år, deres børn: Hans Peter Hansen 21 år, Lars Hansen 10 år, Peder Hansen 9 år, Anders Hansen 7 år, Maren Sophie Hansen 1 år, Husfaderens mor Karen Pedersen 66 år født Torup sogn. 3 tjenestefolk. Folketælling 1890: Fam. 6, en gård, Skoven: Rasmus Hansen 56 år, husmoder Kirsten Hansen f. Larsen 54 år, Deres børn: Lars Hansen 20 år, Peter Hansen 19 år, Anders Hansen 17 år, Maren Sofie Hansen 11 år. 3 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres 5 børn:

 

a. Hans Peter Hansen (født 1859) Gårdejer i Stavnsholt. Gift med en datter af Niels Larsen, Nygård I.

 

b. Lars Hansen (født 1870) Gift med Kirstine Christensen fra Kulhusgården. De havde en ejendom i Koblerne, men var senere bosiddende på Jægerspris.

 

c. Peder Hansen (født 1871, død ugift)

 

d. Anders Hansen (født 1873) Gift 1903 med Anna Jensen, datter af gårdmand Hans Peder Jensen (ved Jægerspris Mølle) og overtog gården efter sin fader Rasmus Hansen. Lars Nielsen skrev: ”Anders Hansen solgte flere jordparceller. På den ene af disse opførtes det husmandssted, som senere blev købt af Skovens Brugsforening, og hvor denne nu har butik. Endvidere solgtes til arkitekt Tornøe en parcel, hvor den bekendte Gravhøj fra Oldtiden, Knudshøj, medfulgte. Endelig solgte Anders Hansen under Verdenskrigen sine forfædres gamle ejendom til ingeniør Christiani og købte Druedal Skole med en lille jordlod, hvor han nu dette skrives er bosiddende.”

 

e. Maren SophieHansen (født 1879) Gift med mejerist Dige og bosiddende i Holbæk.

 

f. Hans Peder Larsen (født 13.4.1839 i Skoven, død 7.6.1888 Nyhusene) Parcellist af Nyhusene. Anmodede 23.11.1867 om giftermål med Dorthe Christensdatter (født 19.8.1844, død 1905), datter af gårdejer Christen Olsen og Birthe Kirstine Nielsdatter, Seksgårdene. Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Trollegårde, Skoven, husejer, jordbruger Hans Peter Larsen 40 år, hans kone Dorthea Christensen 35 år, deres søn Christen Larsen 11 år. Folketælling 1890: Fam. 7, et hus Skoven. Husmoder, enke Dorthea Larsen, født Christensen 45 år, søn Christen Larsen 21 år. Deres barn:

 

Christen Larsen (født 1869 i Nyhusene) Peder Kyhn Flint skrev: ”Han har været sognefoged siden 1903 og har været

regnskabsfører for Skovens Andelsmejeri siden mejeriets oprettelse i 1892. Han har i høj grad forbedret ejendommen (Nyhuse IV), opført nye bygninger og tilkøbt nogle af naboejendommenes jorder, særlig Hjemlodden fra Nyhuse VI. Han er gift med en søsterdatter af Gårdmand i Slagelsegård I (Seksgårdene), Peder Hansen, 1852-1932.”

 

 

C. Fætter Peder Hansen Stær (født 9.2.1809 Stærgården)

 

Gift 9.10.1846 i Ude Sundby Kirke med Sidse Christensdatter (født 1821, død før 1880). Forlovere var Rasmus Thomsen i Frederikssund og Jens Olsen fhv. lods i Udesundby.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Han var bosiddende i Frederikssund. Hans sønner Carl Stær og Hans Stær vare fiskere dær. Fra Peder Hansen Stær nedstammer de forskellige medlemmer af slægten der i byen.”

 

 

Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, deres plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, deres karl Peder Hansen 31 år.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 80, et hus Udesundbye, Lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år, plejesøn Jens Lerke 6 år, tjenestekarl Peder Hansen 36 år.

 

Folketælling 1850: Fam. 28, et hus, Udesundby. Fisker Peder Hansen 41 år, hans kone Sidse Christensdatter 29 år, deres børn: Hans Hansen 4 år, Stine Hansen 1 år.

Folketælling 1880: Matr. 54, forhus stuen, Skyllebakke, Frederikssund købstad: fisker, enkemand Peter Hansen (Stær) 70 år, hans børn: fisker Hans Christian Hansen 32 år, fisker Karl Olaf Hansen 22 år, Martine Sophie Hansen 15 år.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Deres 4 børn:

 

1. Fisker Hans Christian Hansen, (født 11.1.1847 Ude Sundby)

 

2. Stine Hansen (født 1849)

 

3. Fisker Karl Olaf Hansen (født 14.9.1857 Ude Sundby)

Martine Sophie Hansen ( født 1865)

 

 

 

D. Fætter Jens Hansen Stæhr (født 7.8.1811 Stæregård, død 26.2.1867 N.Draaby)

 

Var smed i Neder Draaby. Gift 22.4.1837 i Draaby Kirke med Elise Frederikke Bruun (født 1818, død mellem 1880-90).

 

Folketælling 1845: Et hus i Neder Draaby: husmand og smedJens Hansen Stæhr 34 år, hans kone Elisabeth Frederikke Bruun 27 år, børnene Dorthe Kirstine Jensen 8 år og Hans Peter Jensen 5 år. 1 smedelærling og 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 34, Neder Draaby, husmand og smed Jens Hansen Stæhr, 39 år, han hustru Elise Frederikke Bruun 33 år, børnene Dorthea Kirstine Jensen 13 år, Hans Peter Jensen 10 år. Frederikke Augusta Jensen 5 år, Christian Julius Jensen 3 år. 2 smedelærlinge, 1 tjenestepige.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 81, Neder Draaby: smed Jens Hansen 49 år, hans kone Elise Frederikke Bruun 41 år, børnene smedelærling Hans Peder Jensen 20 år, Frederikke Christiane Augusta Jensen 15 år, Christian Julius Jensen 13 år, Sophie Juliane Jensen 8 år.

 

 

Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Neder Draaby by: smed og ejer Jens Peder Olsen 32 år, hans kone Sophie Juliane Jensen 27 år, deres børn: Elise Frederikke Olsen 6 år, Jens Peder Olsen 2 år, Christian Olsen 1 år.

Aftægtskone, enke Elise Frederikke Bruun 61 år. 1 smedelærling.

 

Deres 5 børn:

 

1. Dorthea Kirstine Jensen (født 26.8.1837)

 

2. Hans Peter Jensen (født 16.4.1840)

 

3. Frederikke Augusta Jensen (født 27.6.1845, død 1870)

 

4. Christian Julius Jensen (født 1847)

Sophie Juliane Jensen (født 21.9.1852) Gift med smed Jens Peder Olsen (født 1848). De overtog smedien.

 

 

E. Kusine Bodil Sophie Hansdatter (født 13.2.1814 Stærgården, død 1.12.1886 Frederikssund)

 

Gift 1836 med tømrermester Rasmus Thomsen (født 1806 Oppesundby, død 5.4.1889 Frederikssund)

 

Lars Nielsen skrev: ”Denne havde i entreprise at bygge færgebroen.”

 

Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Ude Sundby Landdistrikt. Tømmermester Rasmus Thomsen 34 år, han kone Bodil Hansdatter 26 år, børnene Hedevig Thomsen 4 år, Kirstine Thomsen 2 år.

 

 

Folketælling 1860: Et hus Frederikssund Købstad, tømmermester Rasmus Thomsen 52 år, hans kone Sophie Hansen 45 år, børnene Christiane Thomsen 23 år ernærer sig ved syning, Christian Thomsen 18 år tømmerlærling, Thomasine Thomsen 16 år, Sophie Thomsen 14 år, Amande Thomsen 10år, Caroline Thomsen 7 år.

 

Folketælling 1880: Forhuset, Stuen a, Kirkegade, Frederikssund Købstad, matr, 106C. ejer, tømmer Rasmus Thomsen 73 år, hans kone Sophie Thomsen f. Hansen 65 år,

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

deres datter Christiane Thomsen 43 år ugift, syer modesyning.

 

 

Deres 7 børn:

 

1. Hedevig Thomsen (født 1836 Ude Sundby)

 

2. Kirstine Thomsen (født 1838 Ude Sundby)

 

3. Tømmer Christian Thomsen (født 1842 Ude Sundby)

 

4. Thomasine Thomsen (født 1844 Ude Sundby)

 

5. Sophie Thomsen (født 1846 Ude Sundby)

 

6. Amande Thomsen (født 1850 Ude Sundby)

Caroline Thomsen (født 1853 Ude Sundby)

 

 

F. Fætter Rasmus Hansen Stær (født 1817 Stærgården, død 7.8.1860 O.Draaby)

 

Skrædder i Over Draaby.

 

Lars Nielsen skrev: ”Kendt under navnet "Stær Skrædderen.”

 

Gift 13.5.1842 i Draaby Kirke med Kirsten Marie Christoffersdatter (født 10.2.1819, død mellem 1880-90).

 

Lars Nielsen skrev: ”Datter af husmand Christoffer Nielsen og hustru Dorthe Larsdatter, Nyhuse 1, Skoven.”

 

Folketælling 1834: Læredreng Rasmus Hansen 18 år, hos skrædder Peter Larsen, Østergade 24b, Frederikssund Købstad.

 

Folketælling 1845: En gård, Sexgårdene, Skoven: indsidder og skrædder Rasmus Hansen Stær 28 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersdatter 26 år, deres søn Hans Christian Rasmussen 3 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1850: Fam. 5, Over Draaby,

skrædder Rasmus Hansen Mohe 34 år, hans hustru Kir. Marie Christophersen 31 år, børnene Dorthea Kirstine Rasmussen 3 år, Christopher Rasmussen 1 år. 1 tjenestepige, 1 lærling, samt konens søster Inger Margrethe Christoffersen 28 år.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 19, Over Draaby: snedker Rasmus Hansen Stæhr, 44 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersen 41 år, børnene Hans Christian Rasmussen 18 år, snedkerlærling, Dorthea Kirstine Rasmussen 13 år, Christoffer Rasmussen 11 år. 1 lærling

 

Folketælling 1880: Fam. 4, en gård, Sønderby by: gårdejer Ole Olsen 52 år og enkemand, hans søn Jørgen Hansen Olsen 24 år, husbestyrerinde Kirsten Marie Christoffersen 60 år. 1 plejedatter, 3 tjenestefolk.

 

Deres 3 børn:

 

 

1. Hans Christian Rasmussen (født 11.12.1842 O. Draaby)

 

2. Dorthea Kirstine Rasmussen (født 24.2.1847 O. Draaby)

Christopher Rasmussen (født 17.5.1849 O. Draaby)

 

 

 

G. Kusine Maren Hansdatter Stær (født 1.7.1819 Stæregården, død i barselsseng 29.2.1848 O.Draaby)

 

Lars Nielsen skrev: ”Plejedatter hos Jakob Larsen, Ude Sundby.”

 

Gift 2.6.1841 i Udesundby Kirke med Lars Christophersen (født 2.12.1814 Skoven, død 7.1.1859 do), Nyhuse 1. Søn af gårdmand i Skoven, Christopher Nielsen.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Han nævnes stadig i sin faders levetid som indsidder, men overtog efter dennes død ejendommen, som han førhen havde bestyret for ham.”

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1834: Fam. 10, et hus, Udesundby Landstrikt: husmand og daglejer Jacob Larsen 42 år, hans kone Abelone Jensen 34 år, plejedatter Maren Hansdatter 15 år, deres søn Lars Jensen Jacobsen 3 år. Indsidder hos daglejeren: Niels Hansen 38 år, hans kone Engeborg Hansdatter 41 år og deres søn Hans Peter Nielsen 6 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 172.24, et hus, Skoven: jordbruger, enkemand Christoffer Nielsen 76 år, husbestyrer og søn Lars Christoffersen 31 år, hans kone Maren Hansdatter 26 år, deres børn: Hans Christian Larsen 3 år, Christoffer Larsen 2 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 4 børn:

 

1. Hans Christian Larsen (født 10.5.1842)

 

2. Christoffer Larsen (født 10.10.1843)

 

3. Dorthe Kirstine Larsen (født 15.6.1846, død 6.5.1847)

Andreas Larsen (født 25.2.1848, død 26.2.1848)

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift anden gang d. 8.11.1848 med Kirsten Marie Rasmusdatter (født 1827, død 2.3.1855), datter af Rasmus Jensen (Rørbækker) Nyhuse 7.”

 

 

Deres 4 børn:

Rasmus Hansen (født 3.8.1849, død 8.4.1850)

 

1. Rasmus Hansen (født 14.1.1851, død 6.2.1851)

 

2. Maren Larsen (født 3.2.1852, død som lille)

Maren Larsen (født 12.7.1854, død 1854)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift tredje gang efteråret 1856 med Kirsten Marie Andersen (født 1828). Hendes moder Ane Cathrine Larsdatter var en datter af

gårdmand Lars Hansen, Trollegård 3. (Anmodning om vielse indskrevet 10. oktober men overstreget).”

 

Deres 2 børn:

 

9. Maren Kirstine Larsen (født 7.10.1857)

Kirsten Marie Dorthea Larsen (født 3.11.1858, død 12.5.1875)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersens enke Kirsten Marie Andersen ægtede den 30. april 1859 ungkarl Lars Pedersen af Over Draaby, 30 år gammel. Forloverne var: Gårdmand Niels Olsen af Over Draaby og husmand Anders Nielsen af Landerslev (sidstnævnte forlover var brudens fader. Han havde tidligere været skomager i Frederikssund og kendt under navnet Fløjte Anders).

 

 

Efter at dette ægteskab var opløst, ægtede Kirsten Marie Andersdatter år 26.5.1863 i Draaby Kirke i en alder af 34 år sin tredie mand, Hans Jensen, tømrer, af Skoven, ligeledes 34 år gammel. Forloverne var: Husmand Anders Madsen (Barakkerne 9), og husmand Anders Nielsen af Landerslev (brudens fader).”

 

2. Faster Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 Skoven, død 3.1.1839 Skoven)

 

Gift med Anders Petersen (døbt 12.5.1771), gårdmand i Skoven., søn af gårdmand af Skoven Peder Svendsen og Kirsten Nielsdatter. Anders Petersen døde som ”aftægtsmand og færgemand i Skoven” den 16. januar 1827, 56 år gammel.

 

 

Peder Kyhn Flint skrev: ”Anders Pedersen, 1770-1827, overtog gården (Bakkegaard I). Han var gift med Sofie Olsdatter Stær, 1774-1839, datter af Skovfoged Ole Hansen Stær i Studehaven. Ved udskiftningen efter århundredeskiftet 1800 var gårdens areal blevet meget indskrænket, og allerede 1816

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

gik Anders Pedersen på aftægt. Ved sin død kaldtes han Færgemand ved Kulhuset.”

 

 

Sofie, 1774-1839 var gift med Gårdmand i Bakkegård I, senere Færgemand ved Kulhuset, Anders Pedersen, og i dette ægteskab blev moder til Kirsten, f. 1803, gift med Willum Valentinsen, 1801-87.
Dette ægtepars sønnesøn er, som oplyst under Lars Eskildsens Soldaterhus, kunstneren Jens Willumsen, f. 1863.”

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodel Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

Folketælling 1801: fam. 6, Skoven: gårdbeboer, bonde Anders Petersen 29 år, hans kone Sofie Olsdatter 26 år, deres datter Inger Kirstine Andersdatter 1 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil

 

Deres 3 Børn er fætter og kusiner til Ole Andreasen:

A. Kusine Inger Kirstine Andersdatter (født 21.1.1800 Skoven)

B. Kusine Bodil Sophie Andersdatter (døbt 14.5.1801 Skoven, død 7.3.1841 Skoven)

 

 

Bodils gudmoder var Bodil Sofie Hansdatter, Ole Stærs enke og barnets bedstemoder, og fadderne var Niels Pedersen, Christen Christensen og Peder West.

 

Bodil Sofie Andersdatter blev konfirmeret 1816.

 

5. februar 1825 blev Bodil Sofie Andersdatter gift med den da 42 årige Thomas Larsen (født 7.4.1782 Skoven, død 20.12.1837), søn af Lars Eskildsen, indsidder i Skoven. Forloverne var Ole Hansen og Christen Thomsen.

 

 

Deres 3 børn:

Jens Manuel Thomasen (født 1824 Draaby)

 

1. Lars Thomasen (født 1826 Draaby)

Anders Thomasen (født 1830 Draaby)

 

 Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.

 

Gift anden gang 11.6.1839 i Draaby Kirke med Jens Christoffersen (født 11.4.1814), uægte søn af Ane Dorte Rasmusdatter.

 

Folketælling 1840: Fam. 130, et hus, Ydere skoven, daglejer Jens Christoffersen 26 år, hans kone Bodil Sophie Andersdatter 39 år, børnene Lars Thomasen 14 år og Anders Thomasen 10 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 150.2 et hus, Skoven: indsidder og fisker, enkemand Jens Christoffer Jensen 31 år. Hans søn Anders Tommasen 15 år.

 

C. Fætter Ole Andersen (født 12.8.1811 Skoven)

Matros.

 

Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.

 

Folketælling 1840: Fam. 149, et hus, Ydere Skoven, bor hos væver Willum Walthersen, sømand Ole Andersen 29 år.

 

3. Farbror Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 Skoven, død 26.8.1831 N.Draaby)

 

Den 11. august 1805 anmodede ungkarl Peder Olsen Stær af Skoven om lov til at ægte enken Sophie Waagensen af N. Draaby. Hun hed Charlotte Sophie Larsdatter (født 1756, død 19.2.1829 N. Draaby), enke efter skoleholder Jens Waagensen i Venslev, begravet som gmd. Peder Stærs kone i Neder Draaby, 73 år gammel.

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng

 

Folketælling 1801: Fam. 55, Venslev by: skoleholder Jens Waagensen 45 år, hans kone Charlotte Sophie Larsdatter 47 år, deres børn Christian Jensen 12 år og Sidse Marie Jensdatter 10 år.

 

Folketælling 1801: fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

4. Farbror Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 Skoven, død 18.6.1849 Ude Sundby)

Peder Kyhn Flint skrev: ”Jens Olsen Stær, f. 1778, var lods i Frederikssund og fader til Lods Anders Jensen, bedstefader til Lods Hans Andersen og oldefader til Direktør for Frederikssund Skibsbyggeri, Andersen, som døde 1943.”

 

Gift 9.11.1810 i Ude Sundby Kirke med Inger Hansdatter (født 1778, død mellem 1840-45). Forlovere: Johannes Nielsen og Jens Willumsen.

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1834: Fam. 63, et hus, huse bag Skyllebakkerne, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 56 år, hans kone Inger Hansdatter, deres børn: Johanne Eline Jensdatter 23 år, Bodil Sophia Jensdatter 19 år. Plejedatter Johanne Hansdt. Christensdatter 10 år.

Folketælling 1840: Fam. 54 et hus, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, 1 karl.

 

Folketælling 1845: Fam. 80, et hus, Ude Sundby sogn, Ude Sundby Landdistrikt, lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år født Gærshøj, plejebarn Jens Lerke 6 år født Ude Sundby. 1 karl.

 

Deres 2 børn:

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

A. Kusine Johanne Boline Jensdatter (døbt 16.6.1811 Ude Sundby)

B. Kusine Bodild Sophie Jensdatter (født 30.3.1815 Ude Sundby)

Faddere: Inger Olsdatter fra Skoven i Jægerspris, inds. Jens Willumsen, Hans Stær, Willum Jensen.

 

5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780Skoven, død 1842 do)

Se ovenfor

 

6.Faster Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 Skoven, død 10.2.1877 Mannerup – 92 år gammel)

 

Gift den 8.2.1817 i Draaby Kirke med tjenestekarl af Egelundsgården i Gerlev Rasmus Pedersen(født 1780 Gerlev, død 28.10.1839 Mannerup), søn af gårdmand Peder Rasmussen og Malene Pedersdatter, Gerlev.

 

 

Peder Rasmussen var gårdmand i Gerlev ved børnenes dåb. Familien flyttede til Mannerup 1824-32, hvor datteren Sophie bliver konfirmeret i Skibby Kirke.

 

 

Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år,Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1834: Fam. 117: Mannerup by, Skibby: Gårdmand Rasmus Pedersen 54 år, hans kone Inger Kirstine Olsdatter 50 år, deres børn: Sophie Magdalene Rasmusdatter

 

16 år, Jens Willlum Rasmussen 14 år, Malene Rasmusdatter 10 år. 1 tjenestekarl.

 

Folketælling 1840: Fam. 73, Mannerup. Bestyrer gården for moderen Jens Rasmussen 20 år, enke Inger Olsdatter, datter Magdalene Rasmusdatter. 1 tjenestekarl.

 

Folketælling 1845: Fam. 119, en gård, Mannerup by, ejerinde af gården Inger Kirstine Olsdatter 61 år, enke født i Jægerspris, hendes børn: Jens Willum Rasmussen 25 år, Magdalene Rasmusdatter 21 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 72, en gård, Mannerup, Arvegårdfæster, enke Inger Kirstine Olsdatter 66 år født i Draaby, hendes børn Jens Villum Rasmussen, Magdalene Rasmussen 26 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 45, en gård, Manderup, ejer af gården Jens Villum Rasmussen 40 år, hans kone Karen Jensen 28 år, deres børn: Karen Sophie Jensen 5 år, Tolver Jensen 3 år. Mandens moder som af ham forsørges Inger Kjerstine Olsen 76 år enke. 3 tjenestefolk.

 

Inger Kirstine Olsdatter Stær og Rasmus Pedersen fik 3 børn:

 

A.Kusine Sophie Magdalene Rasmusdatter (født 6.4.1818 Gerlev)

Konfirmeret 1932 i Skibby Kirke.

 

B. Fætter Jens Willum Rasmussen (født 25.6.1820 Gerlev)

Konfirmeret 6.4.1834 i Skibby Kirke.

Overtog gården i Mannerup efter moderen.

Gift med Karen Jensen (født 1832)

 

Deres børn:

Karen Sophie Jensen (født 1855)

Tolver Jensen (født 1857)

 

C. Kusine Malene Rasmusdatter (født 14.10.1824 Gerlev)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Gift med skrædder Niels Peter Jensen.

 

Folketælling: 1860: Fam. 36, Skuldelev by: Skrædder Niels Peter Jensen 36 år, hans kone Magdalene Rasmussen 36 år, deres børn: Rasmus Peter Nielsen 7 år, Jens Christian Nielsen 3 år., 1 skrædderlærling Andreas Pedersen 16 år født Draaby.

 

 

Deres børn:

1. Rasmus Peter Nielsen (født 1753)

 

1. Jens Christian Nielsen (født 1857)

 

 

Oles mors familie:

Morfar: Lars Hansen (døbt 29.1.1759 Skoven, død 22.12.1815 Skoven)

 

Bonde i Trollegård 3, søn af Hans Bjørnsen af Skoven.

Bonde Lars Hansen blev gift 17.11.1784 i Draaby Kirke med:

 

Mormor: Maren Olsdatter (født 2.3.1763 Skoven, død 7.4.1853 Kyndby)

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru, Maren Olesdatter var fra Slagelsesgårdene i Seksgårdene. I dette ægteskab skal der have været cirka 10 børn.

 

 

Hans Larsen havde en søn uden for ægteskab Lars Larsen (født 22.6.1777) mor Maren Mortensdatter af Skoven. Denne søn boede ved folketællingen 1787 hos Hans Larsen.

 

 

I Lars Hansens tid var det, at gården blev udflyttet. Han havde besøg af Arveprins Frederik, der beundrede hans smukke, stilfulde hestebesætning, 12 gule heste med sorte haler og manker. Da Peder Christensen var død 1867, solgte hans enke Kirsten Olesdatter Trollegård 2 til Lars Hansen, Trollegård 3, der lagde den ind under sin ejendom. Gårdens udhuse blev efterhånden nedrevne. Kun stuelængen blev bevaret og benyttedes som lejehus.”

Folketælling 1787: Fam. 126, Skoven: bonde og gårdbeboer Lars Hansen 28 år, madmorder Maren Olsdatter, deres datter Kirsten Larsdatter 2 år, hans søn avlet uden for ægteskab Lars Larsen. 2 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven: bonde, gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn: Kirsten 16 år, Inger 13 år, Ane 10 år, Ole 8 år, Karen 5 år, tvillinger Hans og Ane Margrethe 3 år. 1 tjenestekarl.

 

 

Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter, deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 36, Over Draaby: gårdmand Niels Olsen 55 år, hans kone Karen Larsdatter 55 år. Deres børn: Niels Peter 16 år Hans 13 år. 1 tjenestepige. Husfaderens svigermor Maren Olsdatter 87 år enke.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru Maren overlevede ham og blev meget

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

gammel. Hun sad så i sin kakkelovnskrog og fortalte om de svundne tider. Ved lejlighed fik hun besøg af ungdomsvennen Christen Nielsen fra Slagelsegård 2 i Seksgårdene, der som en gammel mand vandrede rask og rørig omkring. Han opnåede en alder af 90 år.

 

 

Det kunne også ske, at Maren, når hun sad i sin lænestol, blev synsk og kunne forudsige, hvad der skulde ske. Således i det øjeblik, da hendes svigersøn (må være hendes barnebarn) Ole Teglbrænder faldt i krigen 1848-50. Lars Hansens enke Maren Olesdatter døde den 7. april 1853, 90 år gammel. Hun døde i Kyndby sogn.”

 

Lars Nielsen og Maren Olsdatter fik følgende børn (vi har fundet 8):

 

1. Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)

 

2. Inger Larsdatter – Oles mor (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.1.1864 Teglværket)

 

3. Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Draaby, død mellem 45-50)

 

4. Ole Larsen (døbt 4.11.1792, død 1.7.1872 Skoven)

 

5. Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård, død efter 1850)

 

6. Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)

 

7. Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)

Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)

 

1. Moster Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)

 

17.11.1809 anmodet om ægteskab med Poul Jacobsen (født 1783 Gerlev sogn, død 17.6.1872 Skoven) af Jægerspris.

Folketælling 1834: Fam. 5, et hus, Ydere Skoven: jordbrugende husmand Povel Jacobsen 52 år, hans kone Kirsten Larsdatter 50 år,deres datter Inger Poulsdatter 12 år.

 

Folketælling 1840: Fam. 132, et hus, Ydere Skoven: jordbruger Poul Jacobsen 58 år, hans kone Kirsten Larsdatter 55 år, deres datter Inger Poulsdatter 18 år.

 

Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år. Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.

 

 

Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jensdatter 22 år født i Krogstrup, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.

 

Folketælling 1860: Fam. 2, Skoven: aftægtsmand, husfader Povel Jacobsen 77 år, hans kone Kirsten Larsen 75år.

 

Lars Nielsen skrev: ”Gift med Povl Jakobsen, Skåningegård 12 på Sladderbakke. 3 døtre, som jeg nævner i flæng:

 

 

Maren, gift med en lærer i Assenløse. Karen, som fik sine forældres hjem, og forældrene som blev meget gamle på aftægt. Ægtede Anders Jensen, kaldet Anders Povlsen, efter sin svigerfader. Karen døde tidlig i barselsseng efter en lille pige, der fik sin moders navn, og kom så til at hedde Karen. Hun døde som ung pige. Jeg mindes som barn at have set hende ligge på dødslejet i sit hjem.”

 

Kirsten Larsdatter og Poul Jacobsens 4 børn:

 

A. Kusine Karen Poulsdatter (født 1814, død før 1848?)

Gift med Anders Jacobsen (født 1811). Han blev senere gift 1848 med Ane Jensdatter (født 1828 Krogstrup).

 

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år.Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.

 

Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jendatter 22 år, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.

 

 

Deres barn:

Karen Marie Andersdatter (født 1848)

 

B. Kusine Maren Poulsdatter (født 19.1.1820 Skoven)

 

 

Folketælling 1840: Fam. 11, Kyndby by: gårdmand Johan Hansen, 34 år, hans kone Birthe Kirstine Larsdatter. 26 år, 3 børn. 1 tjenestekarl, 4 tjenestepiger heraf Maren Poulsdatter 14 år.

 

C. Kusine Inger Poulsdatter (født 30.7.1822 Skoven)

 

Folketælling 1845: Stuepige hos forpagter Popp på Christiansminde Hovedgård, Jægerspris.

 

 

Hendes barn:

Georg Ferdinand Pedersen (født 1845)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Inger tjente på Christiansminde, og fik en uægte søn Ferdinand, som Pop, forpagteren af Christiansminde var fader til. Nævnte Ferdinand Pop blev opfostret hos sin moders forældre og rejste senere til Amerika. Hans moder Maren (?) blev gift med en gårdejer i Assenløse.” (Lars Nielsen må have blandet tingene sammen. Ifølge folketællingen 1850 var Georg Ferdinand i pleje hos storesøsteren Karen, og Maren var ikke hans mor, men

hans mors anden storesøster)

 

D. Kusine Dorte Kirstine Poulsdatter (født 15.1.1825 Skoven, død før 1834)

 

3. Moster Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Trollegård, død mellem 1845-50)

 

Ana Larsdatter forblev ugift og blev boende hos sin lillebror Hans Larsen. Senere flyttede hun til Kyndby.

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

4. Morbror Ole Larsen (døbt 4.11.1792 Trollegård, død 1.7.1872 Skoven)

 

Den 8.10.1820 anmodet om ægteskab med Maren Jensdatter (født 22.8.1800 Neder Draaby, død mellem 1860-71)

 

Folketælling 1834: Fam. 40, en gård, Neder Draaby by: gårdmand gamle Ole Larsen 42 år, hans kone Maren Jensdatter 34 år, deres børn: Kirsten 13 år, Anne 7 år, Maren 4 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1840: Fam. 45, en gård, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 48 år, hans kone Maren Jensdatter 40 år, deres børn: Kirsten 18 år, Ane 13 år, Maren 10 år, Kirsten Caroline 3 år. 2 tjenestefolk.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1845: Fam. 124,6, en gård, Koblerne, Draaby: gårdmand Ole Larsen, hans kone Maren Jensdatter 45 år, deres børn: Kirsten 24 år, Maren 15 år, Caroline Kirstine 8 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 58, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 59 år, hans kone Maren Jensdatter 50 år, deres børn: Kirsten 29 år, Kirstine Caroline 13 år. Plejebarn Niels Rasmussen Larsen 12 år. 3 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år, svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.

 

Ole Larsen og Maren Jensdatter havde 4 børn:

A. Kusine Kirsten Olsdatter(født 12.1.1822 N.Draaby, død mellem 1860-80)

 

Den 8.3.1856 anmodet om ægteskab med Thyge Olsen(født 1822 Skuldelev, død før 1871).

 

Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år,svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.

 

 

Deres børn:

 

Maren Elise Olsen (født 1858 Draaby)

Ane Marie Olsen (født 1859 Draaby )

 

B. Kusine Anne Olsdatter (født 1827, død mellem 1840-45)

 

C. Kusine Maren Olsdatter (født dec.1830 Draaby)

D. Kusine Kirsten Caroline Olsdatter (født 1837)

 

 

5. Morbror Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård)

Overtog Trollegård 3 efter sine forældre.

 

Gift med Kirsten Larsdatter (født 9.4.1808 Skoven, død efter 1850), datter af vildtbonde Lars Nielsen, Nygård 1.

 

Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, Ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1. 3 tjenestefolk

 

Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.

 

Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 23 Skoven: gårdmand Hans Larsen 53 år, hans hustru Kirsten Larsdatter 42 år, deres børn: Lars 18 år, Maren 17 år, Ellen Kirstine 15 år, Ane Marie 13 år, Peder 10 år. 1 tjenestepige.

 

Hans Larsen og Kirsten Larsdatter fik 5 børn:

 

A. Fætter Lars Hansen (født 4.1.1832 Skoven, død 1891)

 

Gift med Ane Dorthea Christoffersen (født 1837 Gerlev, død 1880)

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 3, en gård, Hjortegården. Gårdejer Lars Hansen 48 år, hans kone Ane Dorthea Christoffersen 43 år, deres børn: Kirsten Marie 14 år, Hans Larsen Hansen 16 år, Inger Christine Hansen 10 år. Maren Hansen 7 år. 5 tjenestefolk.

 

 

Folketælling 1890: Fam. 10, en gård, Skoven: gårdmand Lars Hansen 58 år enkemand, hans børn: Hans Larsen Hansen 26 år, Kirsten Marie Hansen 24 år, Inger Kirstine Hansen 20 år, Maren Hansen 17 år. Daglejer Niels Olsen 64 år, 1 tjenestekarl.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansen, død 1891, 59 år gammel, gift med Ane Dorthea Kristoffersen, død 1880, 45 år gammel. Fik Trollegård 3 efter sin fader Hans Larsen og købte tillige Trollegård 2, da dennes ejer Peder Christensen var død, og måtte så svare aftægt til hans enke Kirsten til hendes død 1887.”

 

Lars Hansen og Ane Dortea Christoffersen fik 4 børn:

 

1. Hans Larsen Hansen (født 1864 Skoven)

 

2. Kirsten Marie Hansen (født 1866 Skoven)

 

3. Inger Christine Hansen (født 1870 Skoven)

Maren Hansen (født 1873 Skoven)

 

B. Kusine Maren Hansdatter (født 18.12.1833 Skoven)

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

C. Kusine Ellen Kirstine Hansen (født 3.10.1835 Skoven)

 

Gift med Anders Nielsen (født 1836) gårdmand i Lyngerup.

 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Lyngerup by: gårdmand Anders Nielsen 43 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen født Hansen, 44 år, deres børn: Kirsten Marie Nielsen 16 år, Hans Nielsen 14 år, Anne Elisabeth Nielsen 9 år, Niels Anders Nielsen 7 år, Lars Nielsen 5 år, Christian Nielsen 4 år,

 

Folketælling 1890: Fam. 2, en gård, Lyngerup: gårdejer Anders Nielsen 5 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen 54 år, Deres børn: Kirsten Marie Nielsen 26 år, Lars Niels 15 år, Christian Nielsen 14 år.

 

Ellen Kirstine Hansen og Anders Nielsen fik 4 børn:

 

1. Kirsten Marie Nielsen (født 1864 Lyngerup)

 

2. Hans Nielsen (født 1866 Lyngerup)

 

3. Anne Elisabeth Nielsen (født 1871 Lyngerup)

 

4. Niels Anders Nielsen (født 1873 Lyngerup)

 

5. Lars Nielsen (født 1875 Lyngerup)

Christian Nielsen (født 1876 Lyngerup)

 

D. Kusine Ane Marie Hansdatter (født 1837)

 

E. Fætter Peder Hansen (født 1840)

 

Peder Hansen ble gift med Dorthe Christoffersen (født 1845 Gerlev)

-----ooOoo-----


 

Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1880: Fam. 2, et hus Bakkegårde: parcelist, jordbrug Peder Hansen 39 år, hans kone Dorthe Christoffersen født Gerlev 35 år, deres børn: Ane Marie Hansen 10 år, Christoffer Hansen 7 år, Hans Larsen Hansen 2 år.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Peder Hansen, gift med Dorthe, fik jord fra Trollegård 3, og opførte den ejendom, som kaldes Lille Trollegård. Deres datter Marie, født 1869, ægtede Lars Nielsen, Nyhuse 8, og efter dennes død Christian Pedersen, som havde Bakkegård 2 i nogle år, men nu er gårdejer i Skibby. En søn af Peder Hansen er nuværende tømrer Lars Hansen, Skoven.”

 

Deres Børn:

 

1. Ane Marie Hansen (født 1870 Skoven)

 

2. Christoffer Hansen (født 1873 Skoven)

Hans Larsen Hansen (født 1878 Skoven)

 

6. Moster Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)

 

Den 23.9.1820 anmodet om ægteskab med Lars Caspersen (født 16.5.1794 N. Draaby, død mellem 1860-80).

 

 

Folketælling 1834: Fam. 4, et hus, Neder Draaby by: husmand og murersvend Lars Caspersen 39 år. Hans kone Anne Margrethe Larsdatter 36 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 13 år, Casper Larsen 10 år, Hans Larsen 7 år, Elias Larsen 3 år. 1 tjenestepige. 1 indsidderfamilie: væver Niels Peter Hansen 30 år, hans kone Ane Marie Caspersdatter 29 år, deres søn Hans Jensen Nielsen 6 år. 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1840: Fam. 51 et hus, Neder

Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 45 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 43 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 20 år, Casper Larsen 17 år, Hans Larsen 14 år, Elias Larsen 9 år. 1 tjenestepige,

 

Folketælling 1845: Fam. 1005.39F1, et hus, Neder Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 50 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 47 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år, Elias Larsen 14 år, 1 tjenestepige.

 

Folketælling 1850: murer Lars Caspersen 55 år, Ane Margrethe Larsdatter 53 år, deres børn; Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krig, Hans Larsen 24 år, fraværende i krig, Casper Larsen 27 år murer.

 

Folketælling 1860: Fam. 53, Neder Draaby: murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren Cathrine Andreasen 33 år, deres børn: Lars Casper Larsen 2 år, Andreas Larsen 5 år. Murer, husfaderens fader, Lars Caspersen 65 år enkemand.

 

Lars Nielsen skrev: ”Ane Margrethe, gift 1820 med Lars Caspersen (murermester Casper Larsens søn), født 1795, død 1879. I deres ægteskab var sønnerne:

 

1. Casper Larsen (født 1823), der mistede den ene hånd og levede ugift

 

2. Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820). Deltog i krigen 1848-50. Blev gift med sin kusine Maren.

Hans Larsen (født 1827). Deltog i krigen 1848-50”

 

Deres Børn:

 

 

A. Fætter Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.12.1820, N.Draaby)

 

Deltog i krigen 1848-1850 som sapør L.H. Larsen Draaby ved Ingeniørcorpsets 2.deling.

-----ooOoo-----

 

et er denne fætter, der skriver breve hjem til Ole Andreasens moder vedrørende Oles død og begravelse.

 

Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med sin kusine og Oles søster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827,Teglværket, død mellem 1880-90).

 

Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år. Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.

 

Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.

 

Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.

 

Folketælling 1890: Fam. 6, et hus, Neder Draaby: murermester Lars Hansen Larsen 69 år, Casper Larsen svend og bror 66 år. Søn, murermester Andreas Larsen 29 år, hans kone Inger Marie Olsen 25 år, deres barn Anton Larsen 1 år. Plejebarn Oluf Christiansen 9 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 3 børn:

 

Murer Andreas Larsen (født august 1855)

 

 

Gift med Inger Marie Olsen (født 1865)

 

 

Deres barn:

 

a. Ole Anton Larsen (født 1885, død

 

15.12.1886)

 

b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)

Inger Margrethe Larsen (født 1864)

 

 

 

B. Fætter Casper Larsen (født 20.11.1823 N.Draaby)

 

Folketælling 1860: Fam 94, Neder Draaby: bor hos sin bror Elias.

 

Folketælling 1890: Fam. 6, et hus NederDraaby: bor hos bror, ugift.

 

 

C. Fætter Hans Larsen (født 25.11.1826 N. Draaby)

 

Var med i krigen 1848-50. Omtales i brev 4. april og 26. juni 1849.

 

Gift med Ane Marie Nielsen (født 1829 Skuldelev)

 

Folketælling 1860: Fam. 93, Neder Draaby: Tømmer Hans Larsen 34 år, hans kone Ane Marie Nielsen 31 år, deres børn: Ane Margrethe Larsen 4 år, Ellen Nielsine Larsen 2 år.

 

Deres børn:

 

Ane Margrethe Larsen (født 1854 Neder Draaby)

 

Ellen Nielsine Larsen (født 1858 Neder Draaby)

 

 

 

D. Fætter Ole Eliasen Larsen (født 15.10.1829, død før dåb)

 

 

 

E. Fætter Elias Larsen (født 26.2.1831 N. Draaby)

-----ooOoo-----


 

Gift med Ane Larsen (født 1835)

 

Folketælling 1860: Fam. 94, Neder Draaby: murer Elias Larsen 29 år, hans kone Ane Larsen 25 år, deres børn: Hans Larsen 4 år, Ane Margrethe Larsen 1 år. Casper Larsen 37 år murer, husfaderens broder.

 

Deres børn:

 

Hans Larsen (født 1856 Neder Draaby)

 

Ane Margrethe Larsen (født 1859 Neder Draaby)

 

 

7. Moster Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)

 

Gift med skomager Anders Nielsen (født 1799 Skibby)

 

Afgangsliste Udesundby sogn: 31.7.1839 rejste hele familien til Gjerlev sogn.

 

 Folketælling 1834: Fam. 35 et hus, Ude Sundby, Ude Sundby landdistrikt: Skomager, borger i Frederikssund Anders Nielsen 35 år, hans kone Ane Chartrine Larsdatter 34 år. Deres børn: Karen Kerstine Nielsen 10 år, Lars Hansen Nielsen 5 år, Kirsten Maria Nielsen 7 år, Nicolai Nielsen 2 år. Skomagerdrengene: Mathias Hansen 19 år, Hans Hansen 17 år. Arbejdsmand Niels Andersen 57 år, hans kone Margrethe Larsdatter 55 år.

 

 

 

Folketælling 1840: Fam. 70, et hus 2, Landerslev by: husmand og skomagermester Anders Nielsen 41 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 40 år, deres børn: Karen Kirstine Nielsen 16 år, Kirsten Marie Nielsen 12 år, Lars Hansen Nielsen 10 år, Martin August Nielsen 5 år, Hans Peter Nielsen 3 år.

 

 

 

Folketælling 1850: Fam. 3, Landerslev by: skomager Anders Nielsen 51 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 50 år, Deres børn

Martin August Nielsen 15 år, Niels Anders Nielsen 9 år, husfaderens moder Margrethe Larsdatter 73 år enke.

 

Folketælling 1860: Fam. 6, Landerslev: skomager Anders Nielsen 61 år, hans kone Ane Cathrine Larsen 59 år.

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Ane Cathrine, gift med skomager Anders Nielsen, kaldet Fløjte Anders, var bosiddende i Frederikssund, senere Landerslev.”

 

Deres børn:

 

A. Kusine Karen Kirstine Nielsen (født 19.12.1824 Udesundby)

 

 

B. Kusine Kirsten Maria Nielsen (født 29.5.1728 Ude Sundby)

 

 

C. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 9.9.1826 Ude Sundby, død før 1829)

 

D. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 15.6.1830 Ude Sundby)

 

 

E. Fætter Niolai Nielsen (født 6.12.1832 Ude Sundby)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Nikolaj, født den 7. december 1832, døbt den 11. januar 1833, gift med enken Kirstine, Nyhuse 8 i Skoven, hvor han var smed og jordbruger.”

 

 

F. Fætter Martin August Nielsen (født 10.8.1835 Ude Sundby)

 

 

Lars Nielsen skrev: ”Martin August Nielsen, født den 19. august 1835. Han var murer i Landerslev. En søn af ham var lærer Laurits Nielsen, Undløse.”

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

 

 

G. Fætter Hans Peter Nielsen (født 18.1.1838 Ude Sundby)

 

 

 

 

8. Morbror Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)

 

gift med Karen Andersdatter (født 1803 Kyndby)

 

Folketælling 1845: Fam. 25, Ferslev By: gårdmand Bjørn Larsen 40 år, født Draaby sogn, hans kone Karen Andersdatter 42 år, født Kyndby. Deres børn: Karen Andersdatter? 21 å født Kyndbye, Anders Larsen Bjørnsen 11 år, Maren Bjørnsen 6 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1850: Fam. 41, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 46 år, hans kone Karen Andersen 48 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 16 år, Maren Bjørnsen 11 år, Birthe Kirstine Bjørnsen 4 år. 3 tjenestefolk.

 

Folketælling 1855: Fam. 40, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 52 år, hans kone Karen Andersdatter 54 år, deres børn: Anders Larsen 21 år, Maren Larsen 16 år, Birthe Kirstine 9 år. 2 tjenestefolk.

 

Folketælling 1860: Fam. 44, Ferslev by: husfader Bjørn Larsen 56 år, hans kone Karen Andersen 58 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 26 år, Maren Bjørnsen 21 år, Birte Kirstine Bjørnsen 14 år. 2 tjenestefolk.

 

Deres 3 Børn:

 

A. Fætter Anders Larsen Bjørnsen (født 1834 Ferslev)

 

Gift med Else Kirstine Christensdatter (født 1847 Draaby)

 

 

Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Ferslev: husfader Anders Larsen Bjørnsen 45 år, hans kone Else Kirstine Christensen 33 år. Deres børn: Karen Marie Bjørnsen 8 år, Lars Christian Bjørnsen 6 år, Chrisenn Larsen bjørnsen 3 år,

Hans Larsen Bjørnsen under 1 år.  2 tjenestefolk.

 

Deres børn:

 

Karen Marie Bjørnsen (født 1872 Ferslev)

 

Lars Christian Bjørnsen (født 1874 Ferslev)

 

Christen Larsen Bjørnsen (født 1877 Ferslev)

 

Hans Larsen Bjørnsen (født 1879 Ferslev)

 

 

 

B. Kusine Maren Bjørnsdatter (født 1839 Ferslev)

 

Gift med gårdejer Bentz Jensen (død før 1880)

 

 

Folketælling 1880: Fam. 14 en gård, Ferslev og Rørvig by: gårdejerinde Maren Jensen f. Bjørnsen 40 år enke. Hendes børn: Hans Larsen Bentzen 18 år, Karen Marie Bentzen 18 år, Anders Larsen Bentzen 13 år, Christoffer Larsen Bentzen 10 år, Jens Larsen Bentzen 6 år. 1 tjenestepige.

 

Deres 5 børn:

 

Hans Larsen Bentzen (født 1862 Rørvig) Gift med Anna Sofie Børgensen (født 1867 Vejleby) Folketælling 1890: Fam. 2, et hus, Ferslev: Brugsforeningsuddeler, husfader Hans Larsen Bentzen 28 år, hans kone Anna Sofie Bentzen f. Børgensen, 23 år.

 

Karen Marie Bentzen (født 1862 Rørvig)

 

Anders Larsen Bentzen (født 1867 Rørvig)

 

Christoffer Larsen Bentzen (født 1870 Rørvig)

 

Jens Larsen Bentzen (født 1875 Rørvig)

 

C. Kusine Birthe Kirstine Bjørnsdatter (født 1846 Ferslev)